Kommunereform kan styrke klubbene

FO Fosnes består av ett medlem. Hovedtillitsvalgt Eva Solem ser fram til flere klubbfeller når kommunen slår seg sammen med naboene nord i Nord-Trøndelag.
27.06.2016
15:30
30.06.2016 13:31

edv@lomedia.no

Kartet tegnes på nytt når sommerferien er over. Per mandag ligger 15 kommunesammenslåinger klare, ifølge kartoversikten hos Kommunal Rapport. Det kan bli flere innen fristen går ut denne uka for å bli med på kommunereformen.

I Nord-Trøndelag planlegges en ny storkommune bestående av Fosnes, Namsos og Namdalseid. Også sistnevnte har ett FO-medlem.

SAMLER TROPPENE: Eva Solem hovedtillitsvalgt og eneste FO-medlem i Fosnes kommune ser fram til kommunereformen.

SAMLER TROPPENE: Eva Solem hovedtillitsvalgt og eneste FO-medlem i Fosnes kommune ser fram til kommunereformen.

Privat

– Det gjør ikke noe for meg å gå inn i en større klubb, sier eneste FO-er og hovedtillitsvalgt for FO i Fosnes, Eva Solem til Fontene.

Fra å bo i en kommune med drøye 600 innbyggere, skal Solem nå dele kommune med 15 000 mennesker. De blir over 90 medlemmer i den forente FO-klubben.

Solem har vært på jobb for pleie og omsorg i Fosnes siden 1994. Hun har med kortvarige unntak vært kommunens eneste FO-er siden da. Hun var blant dem som tidlig støttet sammenslåing.

PRAKTISK: Det blir enklere å representere medlemmer i småkommunene, håper Jorunn Kjerkol, leder i FO Nord-Trøndelag.

PRAKTISK: Det blir enklere å representere medlemmer i småkommunene, håper Jorunn Kjerkol, leder i FO Nord-Trøndelag.

Eirik Dahl Viggen

– Det blir enklere, sier leder i FO Nord-Trøndelag, Jorunn Kjerkol.

– selv om vi til nå har tilrettelagt godt for medlemmer i kommuner uten store klubber.

Fosnes er så liten at de ville blitt tvunget med på sammenslåing uansett, mener Eva Solem.

Det blir bra å få noen lokale tilltsvalgte, andre enn henne selv og fylkesavdelingen, til å forhandle for henne i lønnsoppgjøret, mener hun.

– Jeg har forhandlet selv noen ganger og fått full pott. Så jeg ble i tvil om jeg hadde forlangt for lite.

Fjell-tillitsvalgt: – Tror det kan bli bra

LOKALE MUSKLER: Tone Elise Bubandt, hovedtillitsvalgt for FO i Fjell kommune ser fram til større klubb.

LOKALE MUSKLER: Tone Elise Bubandt, hovedtillitsvalgt for FO i Fjell kommune ser fram til større klubb.

Eirik Dahl Viggen

– Jeg tror det kan bli bra, sier hovedtillitsvalgt for FO i kystkommunen Fjell i Hordaland.

Fjell og nabokommunene Sund og Øygarden har vedtatt å slå seg sammen. Fjell får trolig rådhuset, Øygarden blir navnet, og kommunevåpenet hentes fra Sund.

– Vi bruker mye tid på å motivere folk til å stille som tillitsvalgt. Det tror jeg blir lettere i en større kommune, sier Bubandt.

Hun arbeider til daglig med rusoppfølging ved Nav og er 20 prosent frikjøpt som hovedtillitsvalgt. Inntil videre beholder FO hovedtillitsvalgt i Øygarden og Fjell, men det blir trolig én HTV på sikt. Med økt medlemsmasse, mener Bubandt, må det følge mer frikjøp.

Asker spiser sine naboer

BEREDT: Fagforeningene må være på hugget i komunereformen, melder fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen.

BEREDT: Fagforeningene må være på hugget i komunereformen, melder fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen.

Eirik Dahl Viggen

– Hos oss er det Asker som spiser, sier fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen.

Asker og to kommuner på andre siden av fylkesgrensa, Røyken og Hurum i Buskerud, har valgt å slå seg sammen. FO Asker ligger dermed an til å overta rundt 40 medlemmer.

– Fagforeningene posisjonerer seg nå opp mot kommunesammenslåingene. Vi må få til mer frikjøp etter som hovedtillitsvalgte i sammenslåtte kommuner får flere medlemmer og mer å gjøre.

– Hvordan blir det for dere å ha medlemmer utenfor fylket?

– Det er ikke første gang det skjer, så det skal gå bra, sier Johansen.

Ved forrige reform, den gang helsereformen, var det Akershus som måtte avgi 20 medlemmer til Buskerud med opprettelsen av Vestre Viken helseforetak.

Trøndelag: Store endringer i gjære

NYE TIDER: Ingen andre saker vil ha så stor virking på innbyggernes liv de nærmeste årene som kommunereformen, mener leder i FO Sør-Trøndlag, Heidi Klokkervold.

NYE TIDER: Ingen andre saker vil ha så stor virking på innbyggernes liv de nærmeste årene som kommunereformen, mener leder i FO Sør-Trøndlag, Heidi Klokkervold.

Ylva Seiff Berge

Kommunesammenslåing er trolig den saken som vil ha størst følger for befolkningen de kommende årene, mener leder i FO Sør-Trøndelag, Heidi Klokkervold.

– Når kommunene blir større, er det større sjanse for å få en hovedtillitsvalgt. Det er viktig for det enkelte medlem å ha en tillitsvalgt å forholde seg til i hverdagen, samtidig som det er en organisatorisk fordel for FO. De hovedtillitsvalgte er grunnfjellet.

FO Sør-Trøndelag har, som de fleste fylkesavdelinger i Norge, en del småkommuner med svært få medlemmer. De få som er, befinner seg gjerne i lederstillinger innen de kommunale tjenestene. Det er vanskelig å få noen til å være hovedtillitsvalgt, siden hun da måtte være det for ansatte i lederstillinger. Alternativet er å gå til andre forbund. Med større kommuner og flere medlemmer lokalt, blir det lettere å rekruttere en hovedtillitsvalgt, mener Klokkervold.

Nye regioner

Trøndelag er fra 1. januar 2018 først ute med fylkessammenslåing, også dette del av regjeringens store rasjonaliseringsprosjekt. De to kommunene Rissa og Leksvik, som i dag ligger på hver sin side av fylkesgrensa, planlegger da å slå seg sammen.

Et storfylke i Midt-Norge vil få konsekvenser også for de to trønderske FO-avdelingene, tror Heidi Klokkervold. Hun etterlyser ny organisasjonsdebatt i forbundet. Kanskje vedtektene bør åpne for flere enn én fylkessekretær i hvert fylke.

– Nå har vi to og en halv times reisevei fra FO-kontoret i Trondheim til den klubben som ligger lengst unna. Jeg tror det blir for langt å bevege seg mellom Røros i sør til Rørvik i nord, sier Klokkervold.

Det er 25 mil i luftlinje, ifølge Statens kartverk.

27.06.2016
15:30
30.06.2016 13:31