Freddy Andre Øvstegård sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Freddy Andre Øvstegård sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Helge Rønning Birkelund

Høring om Nav-skandalen:

Knusende for arbeidsministeren, mener opposisjonen

Kravet om mistillit står sterkere, og Riksadvokatens høringssvar var knusende og problematisk for arbeidsministeren.
09.01.2020
14:45
09.01.2020 18:19

helge@lomedia.no

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sitter selv ikke i kontroll- og konstitusjonskomiteen og følger høringen fra tilskuerplass. Freddy André Øvstegård sitter i komiteen og skal være med på å innstille i saken.

Åpningssekvensen med tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch gjorde det enda mer problematisk for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Busch røpet at hvis hans kontor hadde fått beskjed tidligere ville hele 33 domfellelser kunne vært spart. Det burde skjedd allerede sommeren 2017, mener han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har tidligere levert inn mistillitsforslag mot arbeidsministeren. Nå mener han dette står enda klarere.

– Det er av to grunner. For det første kom det fram at arbeidsministeren burde informert Riksadvokaten tidligere. Hadde det skjedd ville det ført til handling. Det ville hindret et tosifret antall dommer. Folk ville blitt hentet ut fengsel. Man ville kunne rettet opp i urett. At Riksadvokaten ikke fikk beskjed tidligere er helt utilgivelig, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Han mener Riksadvokaten kunne fått beskjed om at Trygderetten hadde begynt å endre sine vurderinger av Trygderetten. Det var ingen tvil om alvoret i saken, likevel gikk det halvannen måned før det skjedde noe, påpeker han.

– Han sa også at det er vanskelig å forstå at man ikke tenkte på de skader som hadde skjedd da departementet bestemte at man ikke skulle gå tilbake på disse sakene. Dette var en knallhard dom, mener Bjørnar Moxnes.

Også Freddy André Øvstegård mener også den tidligere riksadvokatens uttalelser er problematiske for arbeidsministeren.

– Departementet hadde opplysninger som burde vært delt med Riksadvokaten. Alarmen burde og kunne gått før. Det er mange skjæringspunkter at informasjonen burde vært sendt til ham. Da hadde Riksadvokaten hatt en plikt til å handle. Høringen startet knusende, slår Øvstegård fast.

– Men det er en bekreftelse på en mistanke og frykt og når den kommer fra Riksadvokaten selv er det knusende, mener SV-representanten.

09.01.2020
14:45
09.01.2020 18:19

Mest lest