Kjør kommuneoppgjør

Likelønn, uførepensjon, medbestemmelse om arbeidstid. Det er FOs viktigste krav i år.
03.04.2014
13:46
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Det fortalte FO-leder Mimmi Kvisvik mens hun krysset Karl Johan på vei til KS-bygget torsdag formiddag. Hun fant seg fort plass sammen med delegasjonsleder i LO Kommune, Mette Nord.

Lønn

Det skurrer når industrifunksjonærene – altså kontorarbeidere, siviløkonomer og ingeniører – tjener betydelig mer enn FOs medlemmer, enda førstnevnte ofte ikke har betydelig lengre utdanning enn sosialarbeidere.

– Vi må få på plass ei ramme i offentlig sektor som kompenserer for den mindrelønna som oppsto da industrifunksjonærene rykket ifra frontfaget i fjor, sier Kvisvik.

Uføre

Det haster å få avtalt ordninger som kompenserer for de endringene i uførepensjon som innføres fra januar 2015. Da innføres levealdersjustering, altså lavere utbetalt pensjon per år i takt med økt forventet levealder. Dessuten indeksering, en beregning som gjør at økningen av pensjonen skjer saktere enn lønnsveksten. Dessuten skal uføre betale ordinær skatt.

– Det utgjør en netto reduksjon som må kompenseres gjennom tjenestepensjon fra arbeidsgiver, sier Kvisik.

Arbeidstid

Storstrid er varslet om de kommuneansattes rett til medbestemmelse over egen arbeidstid. KS har siden i vinter gått høyt på banen og krevd at skoleeierne, altså kommunene, skal få bestemme når lærerne skal være på jobben. Sett fra LO truer dette den sentrale forhandlingsretten.

Fagforeningene frykter at en slik innskrenking i medbestemmelse skal flyte over til andre arbeidsplasser i kommunene. I så fall kan kommunene stå friere til å innføre avvikende arbeidstidsordninger innen barnehager, helse og omsorg.

– Vi må unngå at dette overlates til kommunene å bestemme, sier Kvisvik.

– Vi må få inn avtaler som sikrer oss fortsatt medbestemmelse for fagorganisasjonene. Særlig hvis arbeidsmiljøloven skulle svekkes på det punktet.

Vold og fagutvikling

I tillegg krever FO en avtale om at kommunene betaler yrkesskadeerstatning for vold mot ansatte utført av brukere på fritiden, på linje med ordningen i Oslo kommune. I resten av kommunenorge gjelder erstatningen bare for hendelser innenfor arbeidstid.

– Det vil være en fordel for arbeidsgiver å vite at en har gjort alt som står i ens makt for å garantere sine ansatte i tilfelle det verste skulle skje, sier Kvisvik, som var med og diskuterte dette punktet i Nav-arbeidsgruppa som ble nedsatt etter drapet på en ansatt ved Nav Grorud 5. august i fjor.

Siste punkt er å sikre tid til faglig refleksjon og kompetanseheving innenfor arbeidstiden.

FO har 11 905 medlemmer i KS. Oslo kommune er eget tariffområde, og starter oppgjøret seinere.

Vi må få på plass ei ramme i offentlig sektor som kompenserer for den mindrelønna som oppsto da industrifunksjonærene rykket ifra frontfaget i fjor.

Mimmi Kvisvik

03.04.2014
13:46
27.08.2015 20:01