Kjersti Toppe har jobbet med helsepolitikk på Stortinget de siste tre periodene.

Kjersti Toppe har jobbet med helsepolitikk på Stortinget de siste tre periodene.

Eivind Senneset

Kjersti Toppe (Sp) er ny barneminister. Dette skal hun gjøre med barnevernet

Regjeringen vil styrke finansieringen av barnevernsreformen, gi kommunene ressurser til ettervern og styrke den psykiske helsehjelpen i barnevernet.
14.10.2021
10:58
14.10.2021 14:11

simen@lomedia.no

Kjersti Toppe har jobbet med helsepolitikk på Stortinget i tre perioder. Senterparti-politikeren er vår nye barne- og familieminister.

Hun er utdannet lege og har tidligere vært kommuneoverlege i Bremanger og Bergen. De siste tre periodene har Kjersti Toppe vært første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Hun kommer inn med et langt engasjement i politikken, og har en helsebakgrunn som vil styrke regjeringen på et bredt felt, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte barne- og familieministeren.

Dette vil hun gjøre

Som barneminister vil Kjersti Toppe ha det politiske ansvaret for barnevernet. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil gjøre følgende på barnevernsfeltet:

• Gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet som sikrer en hensiktsmessig organisering, vektlegger økt kompetanse og gir de ansatte mer tid og tillit i møte med barna.

• Sørge for bemanning og finansiering som følger av barnevernsreformen som trer i kraft i 2022.

• Innføre en egen fosterhjemslov som bedre ivaretar fosterbarna og fosterfamilienes rettigheter, og som sikrer hjelp, rettledning og tilsyn, og med det også bedre rekruttering av fosterfamilier.

• Styrke den psykiske helsehjelpen i barnevernet. Helsekartlegging av barn etter omsorgsovertakelse må lovfestes, og ungdom i ettervern må sikres stabil omsorg fra voksne i overgangen til et selvstendig voksenliv.

• Gi kommunene nok ressurser til å sørge for et godt ettervern til barnevernsbarn fram til fylte 25 år.

• Avgrense bruk av tvang og enetiltak.

• Øke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet.

• Gradvis fase ut store kommersielle aktører i barnevernet.

• Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren og sikre ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige.

• Sikre at informasjon om utsatte barn blir overført mellom barnevern ved flytting mellom kommuner.

• Innføre krav om andrehåndsvurdering av akutt- og hastevedtak og sørge for at sakkyndige utenfor barnevernet skal kunne oppnevnes.

FO opptatt av finansiering

Mange av Fellesorganisasjonens medlemmer jobber i barnevernet. Forbundets leder Mimmi Kvisvik sier at barne- og familieministeren er viktig for FO.

– Vi er særlig opptatt av finansieringen av barnevernsreformen. Vi får beskjeder om at den er underfinansiert, sier Kvisvik.

Regjeringen skriver i plattformen at de skal avslutte bruken av konkurranseutsetting i barnevernssektoren.

– Skal man redusere omfanget av kommersielt kjøp, vil det kreve god finansiering av offentlig og ideelt barnevern, sier Kvisvik i en kommentar.

14.10.2021
10:58
14.10.2021 14:11