UTFORDRET: Leder for Rettighetsutvalget, Osmund Kaldheim, kom med ros til FO, men også en utfordring da han fortalte om utvalgets arbeid til Landsstyret.

UTFORDRET: Leder for Rettighetsutvalget, Osmund Kaldheim, kom med ros til FO, men også en utfordring da han fortalte om utvalgets arbeid til Landsstyret.

Hans Henrik Torgersen

Rettighetsutvalget:

Kaldheim utfordret FO – og fikk svar på tiltale

Osmund Kaldheim presenterte rettighetsutvalgets rapport for Landsstyret i FO, og ba organisasjonen komme enda mer på banen. Som svar fikk han en uttalelse med både ris og ros til arbeidet utvalget har lagt ned.
19.10.2016
15:42
19.10.2016 16:00

hans.henrik@lomedia.no

«På lik linje» het rapporten som rettighetsutvalget leverte til statsråd Solveig Horne tidligere i høst. I rapporten konkluderer man med omfattende diskriminering mot utviklingshemmede, og ifølge utvalget foreslår man grep for å komme dette til livs.

Les også: – Overrasket over statlig diskriminering

Da Osmund Kaldheim presenterte for Landsstyret i FO onsdag understreket han at rapporten i seg selv ikke fører til noen endringer.

– Utvalget i seg selv hjelper jo ingenting. Det er viktig å ta med seg. Man er avhengig av at rådene blir hørt på, sa Kaldheim.

Hva med kvelder og helligdager?

Drammens-rådmannen viste videre hvilke dilemmaer han og utvalget sto overfor, blant annet når det kom til prioriteringer mellom ulike funksjonsgrader av utviklingshemmede.

Et av områdene utvalget har fått kritikk på er behovet for styrking av utdannelsen til vernepleierne.

Fra salen spurte Anita Syvertsen fra Nordland om begrunnelsen for at man fra utvalget side anbefaler kursing av ufaglærte, heller enn en styrking av fagutdannelsen.

– Vi måtte velge. Slik vi så det må vi uansett skyve kompetansen fra ingenting og oppover. Det kan være det ikke er lurt, men det er det vi valgte å gjøre. Og så er det slik at deres medlemmer ikke står i kø for å ta vaktene som faller på kveldstid, helger og røde dager. Så da har vi en utfordring med at vi stadig trenger ufaglærte – og da mente vi at det er viktig at denne gruppen også får et løft, sa Kaldheim, og kom samtidig med en utfordring.

FO etterlyser kompetanseheving

– Jeg skjønner at deres medlemmer har prinsipper og holdninger, og de skal de selvfølgelig beholde. Men dere må delta i debatten, sa han.

– Jeg håper dere klarer å skape debatt lokalt, og at dere kommer med en heidundrende høringsuttalelse til NOU-en, avsluttet Kaldheim.

I sin takk til foredragsholderen overrakte FO-leder Mimmi Kvisvik blant annet en foreløpig uttalelse som Landsstyret kom med til NOU-en, og der svarer FO på tiltalen.

Blant annet kommer man med følgende beskrivelse av utvalgsarbeidet:

«Det er en svakhet at det gjennomgående i rapporten ikke er et sterkere fokus på og tiltak knyttet til behovet for omfattende kompetanseheving innenfor alle områdene. Både for å sikre at tiltakene vil ha ønsket effekt og at de vil bety endring og forbedring av situasjonen for personer med utviklingshemning.

FO er sterkt kritisk til realismen i forslagene, når det gjennomgående er uttrykt at dette i stor grad kan ivaretas innenfor dagens rammer, riktignok med behov for omprioriteringer. Vi kan ikke se at det vil være tilstrekkelig for å kunne løfte situasjonen eller forbedre levekårene eller rettssikkerheten til personer med utviklingshemning.»

19.10.2016
15:42
19.10.2016 16:00