JUL I MINUS: Innleide konsulenter i Nøtterøy ble overrasket da de mistet tilleggene de regnet med å få i julen.

JUL I MINUS: Innleide konsulenter i Nøtterøy ble overrasket da de mistet tilleggene de regnet med å få i julen.

colourbox.com

Innleide i privat omsorg fikk strøket helligdagstilleggene en uke før jul

Miljøterapeuter i Nøtterøy mister juletilleggene sine.
22.12.2017
14:41
22.12.2017 16:47

edv@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Underleverandører har overtatt den daglige omsorgen for ressurskrevende brukere i Nøtterøy kommune. Fontene kjenner til at selskapet Ambea driver et botiltak for utviklingshemmede kun med innleide konsulenter. Hverken miljøterapeutene eller miljøarbeiderne er ansatt i selskapet.

Som selvstendig næringsdrivende konsulenter har de få rettigheter. En uke før jul fikk de beskjed fra ledelsen: Dere får ikke ekstra betalt for røde dager i julen.

Aksepter eller forsvinn

Etter det Fontene kjenner til, ga Ambea konsulentene følgende valg: Jobb uten helligdagstillegg, eller pakk sammen og dra.

– Er det god personalpolitikk å kutte de røde dagene nå rett før jul?

– Vi synes det er problematisk. For å drive på en god måte, bør det være ryddige forhold, sier daglig leder Truls Navestad i Ambea til Fontene.

Ambea Norge er et datterselskap av det svenske omsorgskonsernet Ambea, som årlig selger tjenester for over 5 milliarder kroner.

Nå ekspanderer Ambea i Norge. Høsten 2017 overtok Ambea botiltaket i Nøtterøy. Boligen fulgte med på kjøpet da Ambea overtok omsorgsbedriften Vitale. Vitale hadde basert driften på innleie. En modell Ambea overtok, i den aktuelle boligen.

– Som selvstendig næringsdrivende er det uansett ikke vanlig å ha noen spesielle tillegg for helg eller helligdag, sier Navestad.

Ambeas ønsker ifølge Navestad å endre dette, slik at flere blir ansatt.

VIL ANSETTE: Truls Navestad, administrerende direktør i Ambea, mener de innleide har ok vilkår. Men lover flere ansettelser.

VIL ANSETTE: Truls Navestad, administrerende direktør i Ambea, mener de innleide har ok vilkår. Men lover flere ansettelser.

Ambea

– Vi ønsker ikke å ha denne løsningen med innleie på sikt. Vi ønsker å innføre normale ansettelser, med tariffavtale og vanlige tillegg. Men det er litt mer krevende enn vi håpet på fra starten, sier Navestad.

Ingen tariffestede rettigheter

Helligdagstillegg er ellers i arbeidslivet regulert gjennom tariffavtale. Tilleggene har du rett til, bare du er ansatt.

Er det ikke bare for konsulentene å forlange mer lønn for å kompensere for dette? Så enkelt er det ikke. Etter det vi kjenner til, er i så fall veien kort til å miste oppdraget. Det står visstnok svenske miljøterapeuter i kø for å gjøre jobben.

Julekvelden, første og andre juledag skal det jobbes til vanlig timelønn, altså 0 prosent tillegg.

Lønna dekker ikke pensjon eller forsikringer

Lønna som Ambea betaler konsulentene sine i det aktuelle tiltaket er ikke spesielt høy. For det som tilsvarer 100 prosent stilling er en typisk lønn bygget opp slik:

• 250 kroner timen

• ganger 18 timer per døgn på vakt

• ganger 10 døgn per måned.

Det blir en bruttolønn på 45.000 kroner. Av dette betales normalt 36 prosent skatt.

Konsulenten sitter nå igjen med utbetalt konsulentlønn: 28.800 kroner.

Hvis hun har eget AS, som er vanlig i denne bransjen, skal hun i tillegg betale 14 prosent arbeidsgiveravgift. I så fall sitter hun igjen med 22.500 kroner utbetalt.

Av dette skal hun betale pensjonsinnskudd og sykeforsikring.

Vi ringer et FO-medlem som arbeider 90 prosent i turnus som miljøterapeut i en kommunal bolig i Larvik. Med ti års ansiennitet, har hun etter skatt utbetalt ansattlønn: 28.500 kroner.

Arbeidsgiver har da allerede innbetalt pensjonsinnskudd og sykeforsikring.

Ambea: – Konsulentene har gode vilkår

For å kompensere for manglende pensjon, sykeforsikring og arbeidsgiveravgift, skulle konsulentlønna ligget 40-50 prosent over kommunal lønn.

– Konsulentene har gode rammer og vilkår, og ikke alle ønsker å bli ansatt. Vi må bruke tid og legge en god plan for å ivareta tjenestetilbudet i prosessen over til faste ansettelser, sier Truls Navestad i Ambea.

– Hvorfor betaler dere ikke en konsulentlønn som gjør det mulig å sette av penger til pensjon og sykeforsikring?

– Jeg tror ikke de tallene stemmer. Jeg mener de får utbetalt mer. Jeg mener de får et betydelig høyere beløp enn kommunalt ansatte med tilsvarende jobb, fastholder Navestad.

Nøtterøy: Private konsulenter får hjulene til å gå rundt

Nøtterøy kommune betaler for botiltaket. Døgnprisen er den samme per døgn hele året. Prisen er beregnet ut fra antatte kostnader gjennom året, inkludert lønnsutgifter. Det forteller kommunaldirektør for Helse og omsorg i Nøtterøy kommune, Hilde Kari Maugesten. Døgnprisen stiger ikke som følge av lønnstillegg i julehøytiden.

KJØPER: Privat innleie er nødvendig for å få dekket småkommunenes omsorgsbehov, mener Hilde Kari Maugesten, kommunaldirektør i Nøtterøy.

KJØPER: Privat innleie er nødvendig for å få dekket småkommunenes omsorgsbehov, mener Hilde Kari Maugesten, kommunaldirektør i Nøtterøy.

Nøtterøy kommune

– Vi kontrollerer lønnsnivået i bedriften når vi inngår kontrakt. Senere gjennom ved å følge opp leverendørene våre, skriver Maugesten i en e-post til Fontene.

Kommunen forutsetter at de som utfører arbeid i tiltaket ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av landsomfattende tariffavtale.

Kommunen skiller ikke mellom ansatte og konsulenter når det gjelder kontraktkravet om lønns- og arbeidsvilkår, forteller Maugesten videre.

– Vi støtter Ambeas plan om å ansette medarbeidere i tiltaket.

Nøtterøy har bare 20 000 innbyggere. Iblant sliter kommunen med å rekruttere riktig fagkompetanse til ressurskrevende brukere, ifølge Maugesten.

– Konsulenter kan gi viktige bidrag enten de leier seg ut til private tjenesteleverandører eller til kommunen. Utgangspunktet er alltid innbyggernes behov for kompetanse.

22.12.2017
14:41
22.12.2017 16:47