JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ingvild Teigland Didriksen synes det er overveldende å bli kåret til årets tillitsvalgt i FO.

Ingvild Teigland Didriksen synes det er overveldende å bli kåret til årets tillitsvalgt i FO.

Grethe Nygaard

Ingvild er årets tillitsvalgt i FO. Her er hennes tips til andre med samme verv

Hun begynte å stille spørsmål ved ting da hun ble ansatt i Crux for fem år siden. Da spurte kollegene om Invild Teigland Didriksen ikke ville bli tillitsvalgt.
10.12.2020
15:26
10.12.2020 15:26

simen@lomedia.no

– Det er litt overveldende, jeg må si det. Jeg hadde ikke ventet det med min lille klubb. Jeg ser og hører mange flotte og gode tillitsvalgte rundt meg, både her i Rogaland og resten av landet, så at jeg er plukket ut er litt mer enn jeg kan fatte, sier Ingvild Teigland Didriksen på telefon fra Karmøy.

Rå i forhandlinger

Hun har akkurat fått vite at hun er kåret til årets tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO) – i konkurranse med 1200 andre, som hver dag står på for medlemmenes beste. Hun er tillitsvalgt fosterhjemsavdelingen i Crux, en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Det er FO i Rogaland som nominerte Didriksen til prisen. I begrunnelsen, som er skrevet av kollegene, trekkes det fram at Didriksen er et godt og tillitsfullt bindeledd mellom ansatte og ledelsen, at hun sikrer at alle blir hørt og at han hun er rå i forhandlinger (les hele teksten nederst i saken).

– Jeg er jo bare meg selv, men jeg tenker at det er viktig at man har gode relasjoner til medlemmer og ledelsen. Det er alltid et godt utgangspunkt, særlig når det er konflikter rundt saker. Når det ligger en gjensidig respekt der, går man ikke i skyttergravene, men lytter til hverandre, sier Didriksen.

Hemmeligheten bak medlemsvekst

Da hun kom flyttende fra Bergen til Karmøy for fem år siden for å jobbe i fosterhjemsavdelingen i Stiftelsen Crux, stilte hun spørsmål ved bakvaktordningen. Hun lurte på om den var i samsvar med tariffavtalen og lovverket. Svaret hun fikk fra kollegene var overraskende: kanskje du vil bli tillitsvalgt?

– Det var ikke en levende klubb her før jeg kom. Jeg hadde ikke svarene selv, men stilte i hvert fall spørsmålene. Det viste seg at alt her ikke var i tråd med lov- og avtaleverk, sier Didriksen.

Ingvild Teigland Didriksen innrømmer at det går med noen kvelder til å lese seg opp på lovverk og avtaler. Hun gjør ikke ting halvveis.

Ingvild Teigland Didriksen innrømmer at det går med noen kvelder til å lese seg opp på lovverk og avtaler. Hun gjør ikke ting halvveis.

Grethe Nygaard

Hun har i dag ti medlemmer i klubben på jobben. I tillegg er hun, etter omorganiseringen av Crux, tillitsvalgt for noen få medlemmer som jobber i avdelinger i Tromsø, Bergen og Steinkjer.

– På min avdeling er det bare én som ikke er medlem. Seks stykker har meldt seg inn etter at jeg ble tillitsvalgt.

– Hva er hemmeligheten?

– Nærhet til meg som tillitsvalgt og tilstedeværelse har vært viktig for at kollegene mine organiserer seg. At jeg som tillitsvalgt er lett tilgjengelig og at mine kolleger ser at de får nytte av å ha en tillitsvalgt lokalt. For en del er kanskje det å være medlem i FO først og fremst at du får et medlemsblad i posten, men det blir litt mer konkret når du har en synlig tillitsvalgt på jobben.

Didriksen prøver også å være så synlig hun kan for medlemmene som holdet til andre steder i landet. Selv om de har blitt flinke til å bruke verktøy som Teams, er ikke det like enkelt.

– Det er noe med å snakke med folk ansikt til ansikt. Men jeg har sagt at de bare må ringe meg hvis det er noe.

Får ikke betalt

– Du har vært tillitsvalgt i Crux i fem år. Hva har du fått på plass?

– Vi har fått på på plass bakvaktsavtaler og at folk blir plassert inn riktig på lønnstabellen etter utdanning og ansiennitet. Nå jobber vi med gode og forutsigbare rammer for videreutdanning i stiftelsen. Det er en sak jeg har meldt inn for lenge siden, men som har tatt litt tid på grunn av omorganiseringen vi har hatt. I tillegg er jeg nå tillitsvalgt for medlemmer over hele landet, og det er et spennende arbeid.

– Du er ikke frikjøpt som tillitsvalgt. Hvor mye ekstra tid bruker du på arbeidet?

– Oj, det er vanskelig å si. Jeg prøver å legge det til arbeidstida, men det hender at det går med noen kvelder. Særlig når jeg må lese meg opp og finne ut hva lovverket sier. Jeg ringer også mye rundt til andre tillitsvalgte, til FO-kontoret i Rogaland og til FO sentralt.

– Det høres ut som du gjør ting grundig?

– Jeg liker å vite hva jeg holder på med. Dette er ikke noe jeg er skolert i utenom grunnkurset for tillitsvalgte. Det er lovverk, tariffavtaler og overenskomster, og mange detaljer. Man må være grundig, særlig når man skal drøfte en sak med arbeidsgiver. Vi tillitsvalgte skal også gjøre arbeidsgiver god, at det vi holder på med er i tråd med tariffavtalene, slik at vi kan bli sett i korta og få godkjentstempel.

Tips til andre tillitsvalgte

– Hva har vært den vanskeligste saken i dine år som tillitsvalgt?

– Da en ungdom flyttet ut av et av våre enetiltak, hadde vi ikke ny kontrakt på plass og måtte si opp folk. Som tillitsvalgt måtte jeg bidra til at prosessen var ryddig og at de ansatte ble ivaretatt på best mulig måte.

– Har du et tips til andre tillitsvalgte?

– Sørg for å ha god dialog med medlemmer og arbeidsgiver, slik at det ligger en gjensidig respekt i bunnen. Det er noe man må jobbe med jevnt og trutt. Da tåler man de tunge takene som kommer. Også må man beholde humøret.

FO Rogalands begrunnelse

Ingvild er en god kollega som er aktivt engasjert og samlende på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt deltar hun på informasjons -og drøftingsmøter med ledelsen. Hun inviterer til drøfting og ønsker innspill, og informerer videre. Vi opplever oss lyttet til som medlemmer. Ingvild gir uttalelser ved ansettelser, og deltar aktivt i ansettelsesutvalg, hvor hun tar en viktig rolle både for arbeidsstedet, men også i å ivareta den intervjuede. Hun har også vært en god støttespiller for andre tillitsvalgte i organisasjonen vår, når de har vært usikre i rollen eller trengt hjelp. I konflikter ivaretar hun medlemmene, sikrer at alle blir hørt, og kommer med forlag til endring. Ingvild minner oss på når det er forhandlinger i lønn, hjelper oss å forstå hvor vi bør være i lønnsstigen, og forhandler for oss på en god måte. Hun påser at vi har lønns og arbeidsforhold som er avtalt. I personalsaker har hun to lyttende ører, samtidig som hun er løsningsorientert. Hun er en god organisator og hjelper. Hun er også flink til å spre god relevant informasjon, og ikke minst til å bidra med gode øyeblikk, og feiring på sosialarbeidernes dag. Det er alltid godt å komme inn til Ingvild for å løfte det en har på hjerte. Vi kan stole på at hun fører saken videre på en god måte på medlemmenes vegne. Hun er et godt og tillitsfullt bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Rå i forhandlinger og god på relasjon.

10.12.2020
15:26
10.12.2020 15:26

FO Rogalands begrunnelse

Ingvild er en god kollega som er aktivt engasjert og samlende på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt deltar hun på informasjons -og drøftingsmøter med ledelsen. Hun inviterer til drøfting og ønsker innspill, og informerer videre. Vi opplever oss lyttet til som medlemmer. Ingvild gir uttalelser ved ansettelser, og deltar aktivt i ansettelsesutvalg, hvor hun tar en viktig rolle både for arbeidsstedet, men også i å ivareta den intervjuede. Hun har også vært en god støttespiller for andre tillitsvalgte i organisasjonen vår, når de har vært usikre i rollen eller trengt hjelp. I konflikter ivaretar hun medlemmene, sikrer at alle blir hørt, og kommer med forlag til endring. Ingvild minner oss på når det er forhandlinger i lønn, hjelper oss å forstå hvor vi bør være i lønnsstigen, og forhandler for oss på en god måte. Hun påser at vi har lønns og arbeidsforhold som er avtalt. I personalsaker har hun to lyttende ører, samtidig som hun er løsningsorientert. Hun er en god organisator og hjelper. Hun er også flink til å spre god relevant informasjon, og ikke minst til å bidra med gode øyeblikk, og feiring på sosialarbeidernes dag. Det er alltid godt å komme inn til Ingvild for å løfte det en har på hjerte. Vi kan stole på at hun fører saken videre på en god måte på medlemmenes vegne. Hun er et godt og tillitsfullt bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Rå i forhandlinger og god på relasjon.