I SAMME HEIS: Forhandlingslederne i statsoppgjøret havnet i samme heis ved oppstarten av meklinga. Fra venstre: Tone Rønoldtangen (LO Stat), Petter Aaslestad (Unio stat), avdelingsdirektør Grete Jarnæs, og personaldirektør Gisle Norheim helt til høyre. Pål Arnesen (YS Stat) er skjult bar Jarnæs.

I SAMME HEIS: Forhandlingslederne i statsoppgjøret havnet i samme heis ved oppstarten av meklinga. Fra venstre: Tone Rønoldtangen (LO Stat), Petter Aaslestad (Unio stat), avdelingsdirektør Grete Jarnæs, og personaldirektør Gisle Norheim helt til høyre. Pål Arnesen (YS Stat) er skjult bar Jarnæs.

Ole Palmstrøm

Mulig streik i staten:

Hva er det egentlig som står på spill for de statsansatte?

Flytting av all lønnsfastsettelse ut på lokale arbeidsplasser, er noe av det LO Stat ikke kan gå med på.
24.05.2016
13:36
24.05.2016 14:03

anne.siri.rena@lomedia.no

anders.hauge.eltvik@lomedia.no

Dette er noen av temaene arbeidsgivere og arbeidstakere – med riksmekler Nils Dalseide i midten – nå mekler om:

1. Omveltning av tariffsystemet

Staten vil flytte lønnsdannelsen fra sentralt til lokalt nivå. Der er det imidlertid ingen streikerett. Den ligger på sentralt nivå.

I det siste forhandlingstilbudet fra staten var nesten hele lønnstillegget satt av til lokale forhandlinger, og bare smuler sentralt.

2. Streikerett på pensjonsspørsmålet

De ansattes organisasjoner har vært klare på at en eventuell omlegging av pensjonssystemet skal skje gjennom forhandlinger, der resultatet skal ut på uravstemning. Dermed kan medlemmene si nei til et resultat, og eventuelt streike.

3. Ingen justeringsforhandlinger

Sentrale justeringsforhandlinger ses på som veldig nyttig av de ansattes organisasjoner, men har ikke blitt brukt de siste årene.

– Dette blir i så fall en streik om prinsipper, der det handler om å beholde dagens lønnspolitikk – og ikke bare størrelsen på lønnsøkningen, uttalte en tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag nylig.

* Streikeviljen i staten er stor

Meklingsfristen går ut onsdag ved midnatt. Fra og med torsdag 26. mai er det derfor fare for at 3191 LO-organiserte i henholdsvis Oslo og Mo i Rana står opp og ikler seg knallgule streikevester.

Unio stat har tatt ut knapt 2000 medlemmer i streik, mens YS Stat har tatt ut knappe 300 i det første streikeuttaket.

* Her er LO Stats første streikeuttak

Ikke annet valg enn mekling

Akademikerne Stat ble i årets tariff-forhandlinger enig med staten om å flytte all lønnsfastsettelse ut på lokale arbeidssteder, mens bare rammen for oppgjøret skal avtales sentralt med streikerett.

* Akademikerne godtar at staten får avgjøre hvem som får lønnstillegg

Dette gikk ikke LO Stat med på, og blant annet derfor er de nå i mekling med motparten hos Riksmekleren. Unio Stat og YS Stat mekler også. Personaldirektør Gisle Norheim fronter staten, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet er fagforeningenes formelle motpart.

* Derfor brøt YS og Unio lønnsforhandlingene i statsoppgjøret

Mye var uakseptabelt

– Det var ikke håp. Det var alt for mange ting som var uakseptable for oss, sa LO Stat-leder Tone Rønoldtangen da bruddet med staten var er et faktum 1. mai.

Å bryte prinsippet med fire like avtaler, som staten gjorde ved å inngå avtalen med Akademikerne, er også en provokasjon, mente hun.

– Et system med ulik lønn ut fra hvor man er organisert, er veldig vanskelig å gjennomføre i staten. Dette er en helt ny retning fra statens side, sa Rønoldtangen.

* Rønoldtangen: – Tilbudet fra staten er en krigserklæring

Leder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag uttalte at LO Stat har åpnet for å se på tariffsystemet, men at det ikke skal kastes om på «over natta».

– Vi har vært villige til å se på systemet, og har behov for å revidere det. Men vi gir ikke fra oss forhandlingsretten på lønn, sa Leirvaag tidlig i mai.

24.05.2016
13:36
24.05.2016 14:03