FORVENTER OPPFØLGING:  - Jeg forventer at kommunene følger opp rådene i veiledningen, sier Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne.

FORVENTER OPPFØLGING: - Jeg forventer at kommunene følger opp rådene i veiledningen, sier Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne.

Vidar Ruud, ANB

Horne vil ikke lovfeste overgrepsveileder

Solveig Horne har ingen planer om å lovfeste kommunale retningslinjer for å håndtere overgrep mot utviklingshemmede.
– Men jeg forventer at kommunene følger opp, sier hun.
14.01.2015
13:40
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Nylig publiserte statens Barne-, familie- og barnevernsetat (Bufetat) en veileder med detaljerte retningslinjer for hvordan ansatte i institusjoner skal gå fram når de oppdager det de tror kan være seksuelle overgrep.

Vernepleier Geir Johannessen i FOs arbeidsutvalg er oppgitt over at kommunen ikke pålegger kommunene og institusjonene å innføre rutiner for å følge retningslinjene i veilederen.

– Hvis kommunene var pliktige til å følge reglene og dermed også ha rutiner og opplæring av ansatte, ville det vært enklere for Helsetilsynet å granske dem på dette området, mener han.

Forventer oppfølging

I en e-post til Fontene skriver Horne at departementet ikke har anledning til å pålegge kommunene nye oppgaver.

«Nye oppgaver som skal pålegges kommunene må lovfestes. Det er ingen planer om å lovfeste retningslinjene, men jeg forventer at kommunene følger opp. Alle kommuner har et ansvar for å ha gode retningslinjer og rutiner til bruk ved mistanke om overgrep», skriver Horne.

Forbyggende

Horne skriver videre at det er et mål at retningslinjene og veilederen skal virke forebyggende og skal bidra til at rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemning blir sikret.

«Jeg er opptatt av de som er i en særlig sårbar situasjon blir tatt på alvor og ivaretatt.»

Hun framholder at det er Bufdir som skal bidra til at kommunene er godt kjent med at det er utarbeidet retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemning.

Juss og tiltaksplaner

Straffeloven kap 19 § 193, annet ledd regulerer forhold som det å påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker eller er i stand til å gi samtykke til. Loven omfatter alle mennesker, uavhengig av funksjonsnivå.

Tiltak 21 i En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (pdf) presiserer at det skal utvikles bedre rutiner for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser. Slike rutiner skal gjøres tilgjengelig for alle relevante tjenester og hjelpetilbud.

14.01.2015
13:40
27.08.2015 20:01

Juss og tiltaksplaner

Straffeloven kap 19 § 193, annet ledd regulerer forhold som det å påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker eller er i stand til å gi samtykke til. Loven omfatter alle mennesker, uavhengig av funksjonsnivå.

Tiltak 21 i En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) (pdf) presiserer at det skal utvikles bedre rutiner for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser. Slike rutiner skal gjøres tilgjengelig for alle relevante tjenester og hjelpetilbud.

Mest lest