Fornøyde. Studentene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er de mest fornøyde vernepleierstudentene i landet, ifølge Nokuts Studiebarometer.

Fornøyde. Studentene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er de mest fornøyde vernepleierstudentene i landet, ifølge Nokuts Studiebarometer.

Colourbox

Her liker vernepleier-studentene seg best

Høgskolen i Sogn og Fjordane har de mest fornøyde vernepleier-studentene i Norge. Norsk Studentbarometer gir full oversikt over hva studentene er mest og minst fornøyd med.
08.02.2017
15:46
08.02.2017 15:50

hans.henrik.torgersen@lomedia.no

Nokut publiserte mandag Studiebarometeret, og resultatene fra den landsomfattende spørreundersøkelsen viser at det er relativt stor forskjell fra studiested til studiested.

Omfattende undersøkelse

Undersøkelsen omfatter nesten 60.000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta.

Fontene har sett spesielt på vernepleier-studiene rundt om i landet. Variasjonen i helhetsinntrykk er ikke voldsomt stor, men Høgskolen i Sørøst-Norge kommer dårligst ut med en score på 3,8, der 1 er dårligst og 5 er best.

Se tabellen under – trekk ned menyen for å velge spørsmål.

UiT i Harstad skal ifølge undersøkelsen ha det beste studiemiljøet, mens deltidsstudiene ved Høgskolen i Sørøst og VID Sandnes kommer dårligst ut på det parameteret.

Best studieinnsats på Kjeller

Over hele landet ser det ut som studentene er realistiske og ganske enige når det gjelder egen studieinnsats. Høyest score får Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller, der deltidsstudentene scorer 4,1 på spørsmålene om hvor fornøyde de er med egen innsats.

For mer informasjon om undersøkelsen kan man sjekke ut Studiebarometeret hos Nokut.

Studentene over hele landet mener praksisordningene kan gjøres bedre. Den beste scoren på hvor fornøyd man er med praksisordningen på sitt studie er 3,9 ved VID i Sandnes, mens UiT i Harstad kommer dårligst ut med en score på 3,3.

08.02.2017
15:46
08.02.2017 15:50