Helsesøster Solveig Ude ble portrettert i Fontene for to år siden.

Helsesøster Solveig Ude ble portrettert i Fontene for to år siden.

Ingrid Aas

Helsesøster Solveig Ude var av det modige slaget. Det kan Jakob takke henne livet for.

Helsesøster Solveig Ude er nå pensjonist, men løftes nok en gang fram som uredd fagperson og barnas forsvarer ved mistanke om vold og overgrep.
18.11.2016
10:48
18.11.2016 11:59

vibeke.liane@lomedia.no

Solveig Ude pryder forsiden av dagens Aftenposten, holdende på en liten baby. A-magasinet forteller om hvordan hun slo alarm da den unge moren kom på en forsinket fem-ukers-kontroll med lille Jacob i juni i 2014. Blåmerkene var ikke å ta feil av, mente den erfarne helsesøsteren. Hun har hatt 800 nyfødte til kontroll på helsestasjonen i bydel Alna i Oslo.

Barnas forsvarer

Hun er tydelig overfor moren, skriver A-Magasinet: «At merkene er alvorlige. At de skyldes blødninger under huden, og at gutten må undersøkes videre.»

I oktober 2016 dømmes faren til ett år og åtte måneders fengsel. Moren frikjennes for vold, men dømmes fem måneders fengsel for å ha unnlatt å hjelpe sønnen.

Lille Jakobs bistandsadvokat, Brit Kjelleberg, sier til A-Magasinet at systemet trenger mennesker som Solveig Ude.

– En helsesøster må våge å si fra når det er mistanke om vold. Helsesøstrene er der for barna, ikke for foreldrene.

Smertefulle mørketall

Ifølge Bufdir har hver 20. voksne blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine. Mørketallene er store, fordi vi ikke orker å se.

Fontene møtte den modige helsesøsteren i oktober 2014. Hun gir oss fremdeles ord til ettertanke.

Les portrettet med Ude her.

18.11.2016
10:48
18.11.2016 11:59