Leder - Helene Harby (i midten), Nestleder - Mari Lilleng (ytterst til venstre), Prof. råd sosionom – Kristoffe Per Svendal (nummer to fra venstre), Prof. råd barnevern - Åsfrid Stangeland (ikke tilstede da bildet ble tatt), Prof. råd vernepleier - Joakim Bunjaku Bakke (ytterst til høyre), Velferdsviterutvalg - Sandra Strand Hansen (nr to fra høyre)

Leder - Helene Harby (i midten), Nestleder - Mari Lilleng (ytterst til venstre), Prof. råd sosionom – Kristoffe Per Svendal (nummer to fra venstre), Prof. råd barnevern - Åsfrid Stangeland (ikke tilstede da bildet ble tatt), Prof. råd vernepleier - Joakim Bunjaku Bakke (ytterst til høyre), Velferdsviterutvalg - Sandra Strand Hansen (nr to fra høyre)

nyebilder.no/Arash Nejad

Nyslått leder av FO-studentene

Helene Harby tar over som leder av FO-studentene

– Jeg gleder meg masse, jeg er veldig takknemlig for muligheten til å lede arbeidet for FO-studentene i året som kommer, sier nyslått ledere Helene Harby.
14.11.2016
11:33
14.11.2016 11:33

hans.henrik@lomedia.no

Jeg synes vi har hatt et veldig bra årsmøte, og det har vært utrolig gøy å se hvor flinke folk det er i alle ledd av organisasjonen, sier Harby til Fontene.

Årsmøtet gikk av stabelen på Gardermoen i helga, og det forløp ikke helt uten dramatikk. Det ble stilt to benkeforslag, som begge gikk gjennom.

Sosionom-plassen i Arbeidsutvalget var av valgkomiteen tiltenkt Sunniva Sjøblom, men et benkeforslag ville det annerledes. Til slutt var det Kristoffer Per Svendal som ble valgt.

Benkeforslag

Også vervet som leder av det kommende årets valgkomite ble gjenstand for avstemming. Til slutt var det Line Bekkelund som ble valgt, og ikke Anel Zadsak. Den tidligere lederen av FO-studentene var ikke tilstede på helgas årsmøte grunnet sykdom.

For den nyvalgte lederen er det utelukkende positivt at det er engasjement knyttet til valgene.

– Det er utrolig dyktige folk i organisasjonen, og det har vært mange gode debatter og gode forslag. Det har vært en kjempegøy opplevelse – og utrolig spennende med de forslagene til verv som har kommet opp, sier Harby.

– Morsomt og lærerikt

Etter et år i ledelsen av FO-studentene mener hun det er mye som er lært i løpet av det året som har gått, og at det borger godt for året som kommer.

– Det har vært morsomt og lærerikt. Jeg var veldig ny da jeg ble valgt inn i fjor, med bare et halvt års tid på studiene før det. Det har vært mye å lære, og det har gått fort i svingene, men det har vært et utrolig morsomt år. Det var aldri tvil om at dette var noe jeg ville gjøre mer av, sier hun.

Fokuset for arbeidet i året som kommer, vil være studiehverdagen og kvaliteten på utdannelsene.

– Kvaliteten på studiene varierer for mye ut fra hvor du studerer. Vi vil jobbe for at kvaliteten er den samme uansett hvor du studerer. I tillegg vil selvfølgelig finansering være viktig, sammen med tilgangen på studentboliger, sier Harby.

Det nye arbeidsutvalget i FO-studentene:

Leder: Helene Harby

Nestleder: Mari Lilleng

Profesjonsrådet for sosionomer: Kristoffe Per Svendal

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger: Åsfrid Stangeland

Profesjonsrådet for vernepleiere: Joakim Bunjaku Bakke

Velferdsviterutvalget: Sandra Strand Hansen

Valgkomite 2017:

Leder: Line Bekkelund

Medlem: Kjell Tore Kylland

Medlem: Kristin Furulund

14.11.2016
11:33
14.11.2016 11:33