Det henger ikke på greip at menn i privat sektor tjener over hundre tusen mer enn oss, når utdanning og ansienniet er like lang som vår., skriver Heidi Klokkervold i dette innlegget.

Det henger ikke på greip at menn i privat sektor tjener over hundre tusen mer enn oss, når utdanning og ansienniet er like lang som vår., skriver Heidi Klokkervold i dette innlegget.

Eirik Dahl Viggen

Gratulerer med kvinnedagen!

Hvorfor verdsetter vi maskiner og bygninger mer enn vi verdsetter barn som har det vanskelig? For FOs medlemmer er kvinnedagen fremdeles høyst nødvendig, skriver Heidi Klokkervold i dette innlegget.
08.03.2017
07:32
26.04.2017 16:46

8.mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen markeres over hele landet med tog, appeller og debattmøter. Krav om likelønn mellom kjønnene er fremdeles høyst relevant.

Årets lønnsoppgjør må ta høyde for den store lønnsmessige urettferdigheten mellom manns- og kvinnedominerte yrker.

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber i typisk kvinnerike yrker i helse- sosial og omsorgssektoren. Over 80 prosent av våre medlemmer er kvinner, og alle har minst tre år høyere utdanning.

Vi får ofte høre at vi er høyt verdsatt av menneskene vi møter. Vi får også høre hvor viktige oppgaver vi har. Vi er stolte av jobben vi gjør og vet at vår kompetanse og tilstedeværelse utgjør en stor forskjell i mange menneskers liv. Likevel blir vi verdsatt økonomisk langt lavere enn mange av dem som jobber i teknisk sektor.

Vi i FO mener det ikke kan fortsette sånn. Våre medlemmer er hverdagshelter som har valgt jobbene sine fordi de har et engasjement for de mest utsatte i samfunnet. Vi krever derfor at vi som samfunn må verdsette deres innsats like mye som vi verdsetter andre yrkesgrupper med like høy utdanning. Det henger ikke på greip at menn i privat sektor tjener over hundre tusen mer enn oss, når utdanning og ansiennitet er like lang som vår.

Arbeidet mot årets lønnsoppgjør er i gang. FO mener det er på høy tid at lønnsutviklingen til de med treårig sosialfaglig utdanning settes høyt på agendaen. I tillegg til politiske grep som en likelønnspott eller økte rammer til offentlig sektor kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker.

Vi kan ikke leve med at arbeid med et ventilasjonsanlegg i stål og aluminium skal verdsettes så mye høyere enn omsorgen for en seksårings psykiske helse. For det er det som er konsekvensen av rådende politikk. Og det bør vi gjøre noe med.

God 8. mars og god likestillingskamp!

08.03.2017
07:32
26.04.2017 16:46