SKAL ANALYSERE: Statssekretær Anette Elseth (Frp) lover en evaluering av budsjettkuttene i kriminalomsorgen.

SKAL ANALYSERE: Statssekretær Anette Elseth (Frp) lover en evaluering av budsjettkuttene i kriminalomsorgen.

Jan-Erik Østlie

Budsjettkutt i kriminalomsorgen

Frp: Kuttene i kriminalomsorgen skal evalueres

Justisdepartementet skal undersøke om kuttene i kriminalomsorgen nærmer seg en smertegrense.
09.03.2017
15:08
26.04.2017 16:46

katharina@lomedia.no

– Vi skal gjøre en opp status der vi evaluerer og spør: Er det mer å hente? Også vi skjønner at det begynner å nærme seg, sier statssekretær Anette Elseth (Frp) i Justisdepartementet og legger til at hun mener kriminalomsorgen har klart å effektivisere uten at det har gått ut over tjenesteproduksjon.

Siden 2014 har kriminalomsorgen vært gjenstand for effektivisering. Budsjettene er barbert med 150 millioner kroner.

Tillitsvalgte varslet myndighetene før drapet

Kutt går ut over bemanning

Statssekretæren snakket til en fullsatt sal under Kriminalpolitisk konferanse på Sundvollen 9. mars. Den arrangeres årlig av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) og Fellesorganisasjonen (FO)

NFF liker mye av det de hører, men mener effektiviseringen har gitt et dårligere innhold i fengslene.

Leder Rita Bråten tar mikrofonen og kommenterer innlegget til Elseth.

– Vi er enige i veldig mye. Vi har samme mål, men vi ønsker mer innhold. Det høres veldig flott ut når du forteller om alt dere har gjort. Men kuttene har gått ut over bemanningen i fengslene, sier Bråten.

Hun gleder seg over at avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen skal evalueres.

– Nå sier du at dere skal analysere utviklingen. Jeg håper det betyr at dere er villige til å se på om dere har kuttet for mye i kriminalomsorgen, sier hun.

KONSEKVENSER: Rita Bråten i NFF mener effektiviseringen går ut over innholdet i fengslene.

KONSEKVENSER: Rita Bråten i NFF mener effektiviseringen går ut over innholdet i fengslene.

Jan-Erik Østlie

Frp: – Effektivisering kan føles som kutt

Anette Elseth svarer på kommentaren fra Bråten.

– Avbyråkratisering og effektiviseringsreformen skal ikke være kutt. Det skal være effektivisering, men jeg er også klar over at effektivisering kan føles som kutt, sier Elseth.

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er positiv til at utviklingen skal analyseres.

– Jeg er glad for at jeg hørte statssekretæren si at vi er kommet til en grense, sier Vollan.

Har du fått med deg dette?

1048 voldsepisoder mot ansatte i norske fengsler i 2016

Tillitsvalgt i Bergen fengsel er redd for at ansatte kan bli drept på jobb

Kriminalpolitisk konferanse

Tema: Sårbare domfelte i stramme budsjetter

Tid: 9.–10. mars 2017

Sted: Sundvolden hotel

09.03.2017
15:08
26.04.2017 16:46

Kriminalpolitisk konferanse

Tema: Sårbare domfelte i stramme budsjetter

Tid: 9.–10. mars 2017

Sted: Sundvolden hotel