TRIVES: Ingrid S. Ekeberg i produksjonslokalene hos Fretex Drammen.

TRIVES: Ingrid S. Ekeberg i produksjonslokalene hos Fretex Drammen.

Eirik Dahl Viggen

Fretex-ansatte får ikke lønn for utdanning

Ingrid Sand Ekeberg ble skuffet da hun spurte hvordan Fretex ville belønne henne for fullført sosionomutdanning. Ingen automatikk der, var svaret. Er ikke sosionomeksamen verdt ett øre mer?
18.03.2016
14:11
18.03.2016 14:19

mia.paulsen@lomedia.no

Som jobbkonsulent på Fretex i Drammen følger hun opp folk i alderen 18 til 65 år med tanke på arbeidstrening og arbeidsavklaring, en krevende og meningsfull jobb hun trives godt i.

Fretex og Nav er samarbeidspartnere, og jobbkonsulenten samarbeider tett med saksbehandlerne i Nav. På jobben hos Ingrid Sand Ekeberg venter de nå på svar fra Nav på et anbud.

– Når Nav leier oss inn via anbud, krever de at halvparten skal ha høyskoleutdanning, sier hun.

I vår blir Ingrid Sand Ekeberg ferdig sosionom etter mange år med praktisk sosialt arbeid i selvstendig virksomhet. Fire år har deltidsutdanningen tatt. Det hadde vært fint om arbeidsgiveren verdsatte innsatsen og den økte kompetansen, synes hun.

– Jeg har fått teori på faget, og ser hva det er som får ting til å fungere. Dessuten har utdanningen gjort meg mer engasjert på vegne av brukerne. Jeg er blitt flinkere til å tenke helhet, og har lært litt om lovverket. Det hjelper meg å stille de riktige spørsmålene, og dermed kan jeg gjøre en bedre jobb for arbeidssøkerne, mener hun.

Kompetanse midt i blinken

Hun påpeker at yrkesetikken står helt sentralt i faget. Sosialarbeidere har makt i relasjonen med brukerne.

– En makt som både kan ødelegge og virke positivt, understreker hun.

Sand Ekeberg mener at hennes sosionomkompetanse er midt i blinken for Fretex. Også fordi sosionomer er gode på relasjoner. Det å skape trygghet er en forutsetning for å få til noe, understreker hun.

SNART KLAR: Skinnjakke er blitt til sminkepung.

SNART KLAR: Skinnjakke er blitt til sminkepung.

Eirik Dahl Viggen

Brukerne har svært variert bakgrunn. Noen har mye kompetanse, men har kanskje møtt veggen. Andre har en lang vei å gå og må satse på norskopplæring og skolegang. Enkelte kan være kronisk syke men kan klare et par dagers jobb i uka. Og noen kan ikke stå i jobb.

– Det er fint at vi har flere slags kompetanse her. Og tverrfaglighet slik vi har her er bra, understreker hun.

– Men jeg håper FO kan løfte fram hva sosionomer gode på, akkurat som de gjorde med barnevernspedagogene. Jeg føler at vi mangler yrkesstoltheten. Uten at vi skal snakke andre utdanninger ned, sier Ingrid Sand Ekeberg.

Glad for å jobbe i Fretex

Attføringsmarkedet preges av et økende antall små kommersielle aktører. De er under press når det gjelder å levere lave anbud og korte kontrakter. Ingrid Sand Ekeberg er glad for å jobbe i en solid bedrift som Fretex.

Likevel: På Fretex Drammen er det individuelle forhandlinger om lønn, og de ansatte vet ikke til hva de andre tjener. Derfor vil ikke Ingrid ha på trykk hva hun selv tjener, og det er vanskelig for henne å vite hva som er «normal» lønn i bedriften. Det er to andre sosionomer i virksomheten, men Sand Ekeberg er det eneste FO-medlemmet.

Stolte over Ingrid

Anne Grethe Fremgaard er til daglig leder for Fretex Gol, men er i øyeblikket også fungerende leder hos Fretex Drammen. Hun har selv psykologi- og markedsutdanning.

– Burde ikke Ingrid få mer lønn nå som hun blir sosionom?

– Det er ikke riktig å si noe konkret om det. Vi har ikke noen systematisk policy på dette i Fretex. Men vi er stolte over Ingrid og over at hun har tatt sosionomutdanning. Det står det respekt av.

– Med anbudsregimet kan du risikere å miste jobben hvis du mangler formell kompetanse. Ingrid har styrket sine muligheter til å stå i jobben og samtidig gjort seg attraktiv for andre jobber, sier Anne Grethe Fremgaard.

STÅR ALENE: FO-ere i Fretex må forhandle lønn alene. Attføringskonsernet har ikke tariffavtale med FO.

STÅR ALENE: FO-ere i Fretex må forhandle lønn alene. Attføringskonsernet har ikke tariffavtale med FO.

Håvard Sæbø

Under Nav

– Burde lønnsnivået i Fretex ligge på samme nivå som samarbeidspartnerne i Nav?

– Det er ikke et tema i bedriften. Vi representerer en viktig del av samfunnets marked for å få folk i arbeid og aktivitet. Vi vil levere et produkt som er verdsatt, og det kan ikke prises høyere enn det markedet gir, sier Anne Grethe Fremgaard.

– Mennesker er forskjellige og trenger forskjellige løsninger. Fretex har folk med mange slags yrkes- og utdanningsbakgrunn. Vi har også produksjonsenheter, og der kan vi være mer fleksible i forhold til formell kompetanse. Men veilederkompetansen er vår grunnpillar, sier hun.

– Hvordan vil du beskrive den kompetansen?

– Det avhenger av hva slags marked vi er i. Jobbsøkerne skal trene i det virkelige liv, og da er det ekstra viktig at vi har veilederkompetanse. Du kan godt ha ingeniørutdanning, men da må du i tillegg ha veilederkompetanse. Dette kan de ansatte blant annet skaffe seg gjennom våre egne kurs, sier Anne Grethe Fremgaard.

Har flere enn 50 prosent med høyskole

HR-sjefen i Fretex, Ingvald Hansen, sier at veilederkompetansen ofte er knyttet til erfaring fra veiledning og coaching som metode. Han mener at Fretex har en langt høyere prosent med høyskoleutdanning enn 50 prosent på sine Nav-anbud.

– Det er veldig få som ikke har bachelor eller master. Når Ingrid fikk jobben uten å ha noen bachelor, var det sikkert fordi hun er spesielt godt egnet, sier Ingvald Hansen.

– Krever Nav noen spesifikk kompetanse i anbudene?

De etterspør «relevant kompetanse». I løsningsforslaget på anbudet er ofte sosialfaglig kompetanse med, i tillegg til blant annet markedskompetanse eller pedagogisk kompetanse. Dette avhenger av bestillingen fra Nav.

Og veiledning står i fokus. Kompetansekravene er i endring i retning rekrutteringsbransjen. Der er det ikke så mange sosionomer.

Hansen forteller at Fretex ikke søker spesifikt etter sosionomer. Det har tradisjonelt vært forholdsvis mange sosionomer i konsernet, og det er ikke spesielt behov for sosionomer nå. I dag er karriereveiledning, næringslivserfaring og pedagogikk mer etterspurt, forteller han.

Fagforeninger og lønn i Fretex

Drammen Fretex har klubber for Fagforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Ett FO-medlem, ingen FO-klubb.

FO har medlemmer spredt rundt i apparatet til Fretex.

Fretex er omfattet av Virke-avtalen.

Avtalen administreres av FLT og omfatter også FOs medlemmer i Fretex.

Fretex har også tariffavtaler med Fellesforbundet, Lederne og Parat.

Ifølge Virke-avtalen starter stillinger med krav om høgskoleutdanning på 364 000 kroner.

Høyskoleutdanning og 10 års ansiennitet: 419 000.

Nav-lønn, statlig del

Sosionomer med null ansiennitet: 400 000 kroner

Sosionomer med 10 års ansiennitet: 470 000 kroner

18.03.2016
14:11
18.03.2016 14:19

Fagforeninger og lønn i Fretex

Drammen Fretex har klubber for Fagforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Ett FO-medlem, ingen FO-klubb.

FO har medlemmer spredt rundt i apparatet til Fretex.

Fretex er omfattet av Virke-avtalen.

Avtalen administreres av FLT og omfatter også FOs medlemmer i Fretex.

Fretex har også tariffavtaler med Fellesforbundet, Lederne og Parat.

Ifølge Virke-avtalen starter stillinger med krav om høgskoleutdanning på 364 000 kroner.

Høyskoleutdanning og 10 års ansiennitet: 419 000.

Nav-lønn, statlig del

Sosionomer med null ansiennitet: 400 000 kroner

Sosionomer med 10 års ansiennitet: 470 000 kroner