FO-studentene frykter framtid på vent

– Regjeringen skyver studentene foran seg når de argumenterer for kuttene i arbeidsmiljøloven. Det blir ikke flere jobber, sier Anel Sadzak, sosionomstudent ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.
28.01.2015
16:46
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Han sier FO-studentene er opptatt av at vi skal være fulltidsstudenter. Før jul ble han valgt inn i arbeidsutvalget til FO- Studentene.

Ikke jobb, ikke lån, ikke barn

Han har fått med seg syv andre FO-studenter ved Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus som trosser det kalde januarregnet for å ta avstand fra regjeringens forsøk på å endre arbeidsmiljøloven.

De frykter framtiden.

– Hvis vi ikke får faste stillinger så får vi ikke lån. Da kan vi ikke kjøpe bolig, og det blir vanskelig å stifte familie. Livet blir satt på vent, sier de.

De mener mange arbeidstakere står i fare for å bli utbrente hvis arbeidsdagene og skiftene blir lange.

Stopp galskapen

Sadzak gynger takten når Vinni rapper.

– Det er første gangen jeg streiker. Det er stort å være med på. Vi må stoppe galskapen, sier han.

Kan ramme velferdsstaten

FO studentleder Marcus Eggøy Hjertvik frykter at færre unge kan velge FO utdanningene hvis regjeringen trumfer gjennom endringene i arbeidsmiljøloven.

– Det kan ha en dramatisk effekt for velferdsstaten, advarer Marcus Eggøy Hjertvik.

Skremmes vekk fra fagene

Han studerer ved Høgskolen i Lillehammer og skal streike der. Studentlederen mener utsiktene til å gå mange år på vikariater etter endt utdanning kan skremme unge vekk fra FO-yrkene.

– Dette er yrker som lønnes dårligere enn andre høyskoleutdanninger. Nå risikerer nyutdannede FOere at de ikke kommer videre i livet fordi de kan få problemer med å få lån. Bankene ser ikke med velvilje på folk med mye gjeld og lite kapital, sier Eggøy Hjertvik.

FO-studentene har ikke hatt møte hvor de har diskutert konsekvensene av den blåblå regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Vi har hatt samtaler om lovforslaget, og mange av oss kommer til å streike, forteller Eggøy Hjertvik.

Åpner for rovdrift

Eggøy Hjertvik ser ikke fram til et arbeidsliv hvor han risikerer at 12 timers arbeidsdag blir normen, og ikke et framforhandlet avvik.

– Det vil føre til mer rovdrift på arbeidstakerne, for å si det bastant, sier han.

Studentlederen er også i mot at arbeidsgiveren skal ha rett til å pålegge ansatte å jobbe 15 timer overtid i uka istedenfor 10 timer.

– Noen vil få en arbeidsuke som utvides fra 74 timer til 79 timer, advarer Eggøy Hertvik.

Han viser til undersøkelser som dokumenterer at arbeidstakere som jobber nattskift har flere psykiske plager.

28.01.2015
16:46
27.08.2015 20:01

Mest lest