BYTTER FORBUND: Tone Faugli har vært FOs nestleder siden våren 2013. Hun går av med umiddelbar virkning.

BYTTER FORBUND: Tone Faugli har vært FOs nestleder siden våren 2013. Hun går av med umiddelbar virkning.

Eirik Dahl Viggen

FOs nestleder trekker seg

Tone Faugli trekker seg som nestleder i FO. Hun blir leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet.
18.04.2016
11:04
18.04.2016 15:16

solfrid.rod@lomedia.no

Faugli meddelte i helgen sine kolleger i forbundsledelsen at hun velger å fratre vervet som nestleder.

«Jeg har blitt tilbudt jobben som leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet, en mulighet jeg ikke kunne si nei til», skriver Faugli på Facebook mandag morgen.

Hun ønsker ikke å kommentere valget utover statusoppdateringen.

– En fortsettelse

«Jeg har vært aktiv i fagbevegelsen gjennom hele mitt voksne liv og bakgrunnen for mitt engasjement har vært kampen for et solidarisk og rettferdig samfunn med like muligheter for alle uavhengig av sosial bakgrunn og kjønn. Når jeg nå starter den nye jobben er det derfor som en fortsettelse av det engasjementet jeg har hatt i FO. Arbeidet med å bedre arbeidstakeres lønnsvilkår, arbeidsvilkår og medbestemmelse er det viktigste virkemiddelet fagbevegelsen har for å påvirke samfunnsutviklingen. Som leder av forhandlingsenheten i Norges største arbeidstakerorganisasjon får jeg en unik mulighet til å videreføre mitt engasjement hos en aktør med stor gjennomslagskraft på disse viktige områdene. Jeg ser frem til å bidra i dette arbeidet og til å ta fatt på nye utfordringer», skriver Faugli.

Hun er en av FOs profilerte tariffpolitikere, og representerte FO i det pågående tariffoppgjøret i staten. Det er ikke kjent hvem som overtar denne oppgaven.

Fire år i ledelsen

Faugli peker på at fast ansettelse og regulerte arbeidsforhold er mindre belastende for familielivet enn et verv i FOs politiske ledelse.

Faugli kom inn i FO-ledelsen i 2012. Hun overtok som leder for vernepleierseksjonen etter at Cato Brundvand Ellingsen trakk seg. Seinere trakk daværende forbundsleder Rigmor Hogstad seg, og Mimmi Kvisvik rykket opp fra nestleder til leder, mens Faugli ble nestleder.

«Jeg er takknemlig for de erfaringene og opplevelsene jeg har fått gjennom mine år som tillitsvalgt på ulike nivåer i FO. Jeg har vært heldig som har fått samarbeide med mange flinke tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. Forbundsledelsen som jeg har vært en del av det siste året er et godt team, og jeg er trygg på at de vil lede FO videre på en god måte. Jeg ønsker FO alt det beste for fremtiden», skriver Faugli.

Valgkomiteen er informert

«Dette var uventet og vi vil savne Faugli i FO. Samtidig ønsker vi henne lykke til i ny jobb», uttaler FO-leder Mimmi Kvisvik på FOs nettside.

Til Fontene sier Kvisvik at hun ikke prioriterer eksterne kommentarer i dag, men vil bruke dagen på å bearbeide nyheten sammen med ansatte og tillitsvalgte.

Du vil ikke kommentere i Fontene at nestlederen går av?

– Ikke utover at vi alle er veldig lei oss.

Hva skjer framover? Blir det ekstraordinært landsmøte?

– Vi har informert valgkomiteen, og kommer tilbake til dette i et formelt AU-møte, sier Kvisvik.

Marianne Solberg Johnsen, som sitter i arbeidsutvalget og leder profesjonsrådet for verneleiere, overtar Fauglis oppgaver overfor FOs administrasjon.

Det blir ekstraordinært landsstyremøte 3. mai.

18.04.2016
11:04
18.04.2016 15:16