Forsker: – Mange tiår unna likelønn

Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.
15.05.2015
12:16
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Vil vi noen sinne få likelønn i Norge?

– Det kommer jo litt an på hva vi mener med likelønn. Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår.

Hva skyldes lønnsgapet?

– En grunn til at det tar lang tid, er at det er mange forskjellige årsaker til lønnsgapet mellom kvinner og menn. Noen av dem forsterker hverandre. For eksempel er lønnsprofilen brattere i mange mannsyrker enn i mange kvinneyrker. Men det gir også kvinner og menn ulike insentiver til å satse på karriere. Og hvis de satser forskjellig kan lønnsprofilene ende opp med å bli mer ulike av den grunn. Og så videre. Lønnsforskjellene kan forsterkes i et samspill mellom det som skjer i husholdningene og det som skjer i arbeidsmarkedet.

Les også: Kvinnelønna ligger seks år etter menns lønn

Hvis vi ser bort fra det mannsdominerte ledernivået, ser lønnsgapet ut til å tettes litt mellom den jevne mann og kvinne. Blir det likelønn for vanlige folk?

– Ja, lønnsgapet mellom vanlige kvinner og menn har gått mer ned enn forskjellene på toppen.

Er det da pedagogisk riktig av organisasjoner og media å presentere gjennomsnittstall, når lederlønna trekker menns snittnivå så mye opp?

– De ulike tallene viser ulike sider av virkeligheten, her er det ikke noe riktig og galt.

Hva måtte skje for at gapet skulle tettes?

– Det må skje endringer både i utdanningsvalgene, i hjemmene, i arbeidsmarkedet og på den enkelte arbeidsplass.

Leserbrev: Ny offensiv i likelønnskampen er nødvendig

Er det en løsning, slik leder Arve Bakke i Fellesforbundet har foreslått, at kvinner bare kan søke seg til mannsyrker, så er problemet løst?

– Kvinner søker seg faktisk i økende grad til mannsdominerte sektorer. Det ser vi for eksempel i utdanningsvalgene. Dette har også en effekt over tid, selv om det ikke jevner ut alle forskjeller. Men fortsatt velger ikke menn mer kvinnedominerte jobber enn før. Dette opprettholder kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet og bidrar til å videreføre lønnsgapet.

15.05.2015
12:16
27.08.2015 20:01