FIKK GJENNOMSLAG: Virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog i Bufdir fikk stanset omstillingen av Foreldre og barn-sentrene.

FIKK GJENNOMSLAG: Virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog i Bufdir fikk stanset omstillingen av Foreldre og barn-sentrene.

Eirik Dahl Viggen

FO stanset nedlegging

Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse omstillingen av Foreldre- og barn-sentrene. En seier for FO, fastslår virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog.
25.03.2014
11:12
27.08.2015 20:01

På kvelden den 12. mars fikk Jan Aarskog, som er virksomhetstillitsvalgt i Bufdir vite at arbeidsgiveren planlegger å legge ned Foreldre- og barn-sentrene i Sogn og Fjordane, Stavanger og Haugesund, og halvere bemanningen i Bergen.

Vellykket varsling

Siden da har han og FOs tillitsvalgte skrevet utallige kronikker i avisene, og de har snakket med partitoppene.

Budskapet har vært at Bufdir er på kollisjonskurs med regjeringens politikk når de bygger ned Foreldre- og barn-sentrene.

– Sentrene står for det meste som skjer av forskning og invasjon i barnevernet. De siste årene har de bygget opp en solid kompetanse, sier Aarskog.

Tidlig innsats

Han er glad for at varslingen har ført fram.

– Det er gjennom satsingen på Foreldre- og barn-sentrene vi kan snu utviklingen med økningen av antall saker i barnevernet. Det er viktig å starte tidlig med arbeidet i familiene.

Utredes på nytt

I en pressemelding sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne at hun er svært opptatt av at de minste barna og familiene deres skal få god hjelp.

– Jeg vil ha en grundig vurdering og anbefaling av hvordan denne gruppen skal få best mulig tilbud.

Et samlet Storting stod bak beslutningen om at direktoratet skal redusere oppgavene som ikke er lovpålagte. Disse oppgavene skal overtas av kommunene, som står nærmere familiene.

– Jeg har bedt om å få utredet hvordan vi kan sikre at målgruppen til Foreldre og barn-sentrene fremdeles skal få god og riktig hjelp, framholder Horne.

25.03.2014
11:12
27.08.2015 20:01