AVGÅTT: Tone Faugli ble valgt som FOs nestleder under FO-kongressen i mars 2015.

AVGÅTT: Tone Faugli ble valgt som FOs nestleder under FO-kongressen i mars 2015.

Tri N. Dinh

FO søker nestleder

Mimmi Kvisvik omgrupperer etter at nestleder Tone Faugli uventet sa fra seg vervet.
22.04.2016
15:27
26.04.2016 14:25

edv@lomedia.no

FO-ledelsen har hatt en travel uke etter at nestleder Tone Faugli forrige fredag uventet varslet sin avgang. Nestlederen fratrådte vervet med umiddelbar virkning. Hun meldte samtidig overgang til en stilling som rådgiver i Fagforbundets forhandlingsavdeling. Det skjedde bare tre dager etter hun hadde ledet FOs forhandlingsdelegasjon i oppstart for lønnsoppgjøret i staten.

– Dette kom uforberedt på oss, sier FO-leder Mimmi Kvisvik

– Vi har brukt uken på å områ oss og legge en plan for hva som må skje videre, parallelt med tariffoppgjøret. Vi har hatt nok å gjøre.

KAMPVOTERING: Mimmi Kvisvik (midten) og Tone Faugli klarte etter en dramatisk avstemning å få flertall for nytt arbeidsutvalg under FO-kongressen i mars 2015.

KAMPVOTERING: Mimmi Kvisvik (midten) og Tone Faugli klarte etter en dramatisk avstemning å få flertall for nytt arbeidsutvalg under FO-kongressen i mars 2015.

Eirik Dahl Viggen

Fortsetter Stat-oppgjøret uten Faugli

Marianne Solberg Johnsen, som sitter i arbeidsutvalget og leder profesjonsrådet for vernepleiere, ivaretar inntil videre nestlederens oppgaver inn mot FO-administrasjonen. Rådgiver i FOs fagavdeling Ingrid Myran trer inn som leder av forhandlingene i statsoppgjøret, støttet av AU-medlem Irmelin Sangolt Tjelflaat.

Med gode forhandlingsteam på plass skal det gå bra å få oppgjøret i havn, forsikrer Kvisvik

Ekstraordinært landsstyremøte avholdes 3. mai for å få konstituert en nestleder. Utover det har valgkomiteen fått i oppdrag å finne en eller flere kandidater til vervet.

– Det hadde vært godt å ha det på plass i juni, men det er viktigere at komiteen bruker god tid, sier Kvisvik.

– Nestlederen skal velges av andre enn meg, men jeg ønsker meg en nestleder som blir her til landsmøtet i 2019. Per dags dato er det mitt eneste ønskemål, sier Kvisvik.

Torsdag holdt forbundsledelsen et felles telefonmøte med FOs landsstyre, fylkeslederne og fylkessekretærene for å orientere om det som har skjedd og skal skje.

FO Møre og Romsdal: – Vakuum

Fylkesleder i FO Møre og Romsdal Jarle Rovde.

Fylkesleder i FO Møre og Romsdal Jarle Rovde.

Eirik Dahl Viggen

– Det blir et vakuum når en så dyktig medarbeider velger å slutte. Det er ei ekstra utfordring når det skjer midt i et hovedoppgjør, sier fylkesleder i FO Møre og Romsdal, Jarle Rovde.

– Samtidig forstår jeg at hun tar et slikt jobbtilbud med tanke på familieliv og arbeidstid. Å miste en slik person påvirker organisasjonen. Men det er dyktige damer som står igjen i arbeidsutvalget, så vi skal stå han av. Vi skal klare å fylle tomrommet, selv om det ikke er gjort på en uke med det kontaktnettet Faugli har inn i forhandlingene i både KS og staten.

FO Hordaland: – Dyktige folk headhuntes

Fylkesleder i FO Hordaland, Grethe Kvist

Fylkesleder i FO Hordaland, Grethe Kvist

Eirik Dahl Viggen

– Dette var voldsomt, og beklagelig at det skjedde midt i et tariffoppgjør, og jeg blir lei meg på vegne av de som sitter igjen i arbeidsutvalget, sier fylkesleder i FO Hordaland, Grethe Kvist.

Det er uheldig hvis det skapes et bilde utad av mer konflikt i FO, mener Kvist. Hun understreker tilbakemeldingen fra AU om at Fauglis avgang ikke skyldes konflikt.

– Dyktige folk blir headhuntet, slik er det. Men jeg unner ikke Fagforbundet å få den profesjonsfaglige kompetansen Tone innehar. Vi konkurrerer jo med dem.

Det setter FO i en sårbar situasjon, mener Kvist, når FO mister kompetanse før forbundet rekker å få den overført.

Hun tror ikke Faugli tok lett på avgjørelsen.

FO Telemark: – Bruker ikke mye energi på dette

Fylkesleder i FO Telemark, Oddvar Gran.

Fylkesleder i FO Telemark, Oddvar Gran.

Tri N. Dinh

– Umiddelbart tenkte jeg, er dette mulig? sier fylkesleder i FO Telemark, Oddvar Gran.

– Bare ett år etter kongressen, midt i hovedoppgjøret, og at hun går til Fagforbundet. Det er trasig at det splittes opp etter at det er brukt masse tid og krefter på å bygge opp ledelsen. Nå er det ikke noe vi kan gjøre noe med. Jeg regner med noen medlemmer vil stusse over om det noen gang blir ro i Mariboes gate, men vi bruker ikke altfor mye energi på dette, sier Gran.

Han mener det er lagt opp et fornuftig løp fram mot å få valgt ny nestleder.

FO Vestfold: – Trenger mer meningsmangfold

Fylkesleder i FO Vestfold, Anniken Beckstrøm.

Fylkesleder i FO Vestfold, Anniken Beckstrøm.

Solfrid Rød

– AU må i større grad representere meningsmangfoldet i FO. Det må letes etter en ny nestleder som bidrar til det, sier fylkesleder i FO Vestfold, Anniken Beckstrøm.

– Vi har det siste året sett at alle innstillingene fra AU er enstemmige. Vi må lete etter kandidater som viser bredden i organisasjonen. Jeg synes det er ugreit hvordan våre venner i Fagforbundet har gått fram med å plukke våre folk midt i et oppgjør.

Det er kinkig siden FO er i gang med å inngå en samarbeidsavtale med Fagforbundet, framholder Beckstrøm.

– Det ryster FO litt.

FO Buskerud: – Umusikalsk av Fagforbundet

Fylkesleder i FO Buskerud, Gry Elizabeth Juvelid.

Fylkesleder i FO Buskerud, Gry Elizabeth Juvelid.

Eirik Dahl Viggen

– Vi ble som de fleste andre sjokkert og overrasket, sier fylkesleder i FO Buskerud, Gry Elizabeth Juvelid.

– Vi hadde akkurat hatt avdelingskonferanse hvor AU framsto som et samlet team som fungerte godt. Faugli er en dyktig og flink dame, og det vil merkes at hun er borte.

Ifølge Juvelid har FO mistet en god fagpolitiker og en tydelig stemme innen kvinnepolitikk, likelønn og pensjon som høstet godord i LO-kretser.

– Jeg kan forstå at Faugli takket ja til en fast stilling med regulert arbeidstid. Men det er ufint av Fagforbundet å tilby vår nestleder en slik stilling midt i et hovedoppgjør. Det er direkte umusikalsk.

Buskerud-avdelingen vil foreslå AU-medlem Marianne Solberg Johnsen, som er fra Buskerud, til vervet som nestleder, deretter at valgkomiteen finner en kandidat til å lede profesjonsrådet for vernepleiere.

FO Oslo: – Beklagelig, men ingen katastrofe

Fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen.

Fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen.

Eirik Dahl Viggen

– Det er beklagelig at hun, en dyktig og flink nestleder, har trukket seg, sier fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen.

– Men det er fire sterke igjen i AU. Med Tone mister vi god kompetanse og en samlende person, men det er ikke slik at vi ikke finner den kompetansen andre steder i organisasjonen.

– Avgangen skyldes ikke konflikt. Med tanke på alt som har skjedd før i FO, er det ingen katastrofe. Det er mer å betrakte som en mild bris.

FO Akershus: – Som en bombe

Fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen

Fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen

Eirik Dahl Viggen

– Avgangen slo ned som en bombe på de fleste av oss. Det er en god løsning å konstituere Marianne Solberg Johnsen, så får vi ta det som har skjedd til etterretning, sier fylkesleder i FO Akershus, Ingunn Strand Johansen.

– Det er ikke den store dramatikken i dette. Men når det er sagt tror jeg det blir noen problemer vis-à-vis Fagforbundet.

FO Oppland:

– Det er alltid leit når flinke folk blir borte, sier fylkesleder i FO Oppland, Lisbeth Bernstsen Grandalen.

– Jeg ble overrasket, men er veldig trygg på at FO har dyktige folk til å sette inn, så det skal nok gå bra.

FO Hedmark:

– Vi har snakket mye om det som har skjedd og sitter med mange spørsmål, sier fylkesleder i FO Hedmark, Olav Neerland.

– Det er nå et faktum. Vi tar det til orientering mens det jobbes med å komplementere AU.

FO Østfold:

– Vi må bare ta det til etterretning. Prosessen videre ble greit beskrevet på gårsdagens møte, sier fylkesleder i FO Østfold, David Forsell.

FO Rogaland:

– Vi forholder oss til AUs informasjon under møtet torsdag. Jeg antar at valgkomiteen bruker tiden de trenger til å finne rette person til vervet. Jeg har ikke grunnlag til å mene noe mer enn det, sier fylkeslede i FO Rogaland, Hilde Slotnes.

FO Finnmark:

– Det er trist at Tone Faugli slutter, men nå skal vi gå videre, sier fylkesleder i FO Finnmark, Heidi Elisabeth Pedersen.

– Jeg ønsker ikke at dette skal bli noen sak i FO. Nå gjelder det å framsnakke organisasjonen.

FO Nord-Trøndelag:

– Det er trist og et tap for FO, men jeg er trygg på at prosessen videre vil fungere, sier leder i FO Nord-Trøndelag, Jorunn Kjerkol.

FO Sør-Trøndelag:

– Jeg synes det er synd for oss i FO at Tone trakk seg. Hun har gjort en innsats for FO og vi i Sør-Trøndelag ønsker henne lykke til videre og takker for innsatsen, skriver fylkesleder Heidi Klokkervold i FO Sør-Trøndelag i en sms.

– Jeg er sikker på at resten av forbundsledelsen håndterer situasjonen og at vi snart får en ny nestleder på plass.

22.04.2016
15:27
26.04.2016 14:25

Mest lest