DET MOTSATTE AV INTEGRERING: Helt feil å møte mennesker med mistenksomhet og stigmatisering, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

DET MOTSATTE AV INTEGRERING: Helt feil å møte mennesker med mistenksomhet og stigmatisering, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ingrid Styrkestad

FO roper varsko om flyktningebarn

Matkuponger er et stigmatiseringsprosjekt, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun har heller ingen tro på omsorgssentre for enslige mindreårige i nærområdene.
10.11.2015
13:05
12.11.2015 15:09

solfrid.rod@lomedia.no

Høyre og FrP ble mandag kveld enige om 15 tiltak for å redusere antall flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge. Blant de nye tiltakene er å bytte penger mot kuponger til kjøp av mat og klær.

– Stigmatisering og mistenksomhet, kommenterer FO-leder Mimmi Kvsivik.

Gammelt tankegods

Kvisvik kjenner igjen tankegangen fra diskusjoner om naturalytelser i stedet for økonomisk sosialhjelp. Å presse folk på denne måten gir ingen kraft til å etablere et liv for seg og sine, mener Kvisvik.

– Tvert imot. Jo større verdighet, desto bedre forutsetninger for å klare seg.

Omsorgssentre i nærområdet

Et annet ledd i regjeringens innstrammingspolitikk er å jobbe for omsorgssentre for enslige mindreårige i nærområdene til de landene folk flykter fra. Hensikten er å forhindre at barn og unge sendes ut på farefulle fluktruter.

Når Norge og andre land i Europa sliter med å gi disse barna trygge rammer, er det vanskelig å se for seg at det skal skje i land som til dels preges av krig og kaos, påpeker Kvisvik.

Norske politikere snakker om vår begrensede kapasitet samtidig som de vil legge disse oppgavene til allerede overbelastede land, det henger ikke på greip, mener hun.

– Ekstremt restriktivt

Regjeringen foreslår å innskjerpe bruken av midlertidig opphold, stramme inn regelverket for familiegjenforening og få opp farten i arbeidet utsendelser og retur.

– Ekstremt restriktivt i den krisen vi ser nå, oppsummmerer Mimmi Kvisvik.

10.11.2015
13:05
12.11.2015 15:09

Mest lest