- Å signere avtalen er en ting, nå begynner jobben med å implementere den ute i de to forbundene, fastslår Mette Nord og Mimmi Kvisvik, som leder henholdsvis Fagforbundet og FO.

- Å signere avtalen er en ting, nå begynner jobben med å implementere den ute i de to forbundene, fastslår Mette Nord og Mimmi Kvisvik, som leder henholdsvis Fagforbundet og FO.

Arash Nejad/nyebilder.no

FO og Fagforbundet har signert samarbeidsavtale

– Vi håper at to pluss to blir mer enn fire, sier forbundslederne Mimmi Kvisvik og Mette Nord.
19.10.2015
14:24
19.10.2015 15:19

solfrid.rod@lomedia.no

Med den nye avtalen systematiseres samarbeidet mellom de to forbundene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

De to forbundene har valgt ut politikkområder der de har felles synspunkt; arbeidsliv, helse- og sosialpolitikk og oppvekst og utdanning.

Gjenreiser sekstimersdagen

Under overskriften tariff peker de på arbeidstid, pensjon og likelønn som sentrale fellessaker.

Fagforbundets Mette Nord og FOs Mimmi Kvisvik går også sammen om å initiere en reell debatt om sekstimersdagen. Hensyn til miljø, helse, produktivitet og familiepolitikk må belyses i spørsmålet om noe av lønnsutviklingen kan tas ut som arbeidstidsreduksjon, heter det i avtalen, som ble signert i Folkets hus mandag.

– Avtalen er god for FO fordi den styrker oss i de felles sakene vi skal løse, både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og kampen for velferdsstaten, fastslår Mimmi Kvisvik.

– Jeg gleder meg over avtalen fordi den forsterker muligheten til å drive politisk påvirkning, sier hun.

Sterkere i møte med arbeidsgiverne

Nord og Kvisvik understreker at avtalen vil styrke deres saker og interessefelt både innad i LO, mot politiske myndigheter og i møte med arbeidsgiverne.

Kvisivk peker på private barnevernsinstitusjoner som en mulig arena for å teste ut den nye avtalen. Her er det en organisasjonsgrad ned i 30 prosent, blant ansatte som hører naturlig hjemme enten i Fagforbundet eller i FO.

– Med så liten organisasjonsgrad opplever vi ofte at arbeidsgiveren spiller oss ut mot hverandre. Den muligheten blir mindre når vi samler oss, fastslår Mette Nord.

– Dette er en kjempeviktig oppgave i kampen for et organisert arbeidsliv, supplerer Kvisvik.

På alle nivåer

Representanter for den politiske ledelsen i de to forbundene skal møtes to ganger i året for å diskutere strategier for konkrete utspill, og samarbeidsavtalen skal evalueres løpende.

Fylkesleddene skal skape et samarbeidsforum som møtes minst to ganger i året, og skal sammen arrangere kurs og konferanser.

I tillegg får fylkesavdelingene ansvar for at samarbeidet kommer i gang lokalt:

«Et godt samarbeid mellom forbundene i de lokale organisasjonsleddene i virksomhetene vil bidra til et sterkere forbund og et sterkere LO. Det oppfordres til at det etableres et felles lokalt samabeidsorgan mellom forbundene (LO-utvalg)», heter det i avtalen.

Lokale variasjoner

Nord og Kvisvik understreker at samarbeidet vil ta ulik form rundt i landet. I noen fylker og kommuner er det lang tradisjon for lokalt samarbeid, andre steder er dette nokså nytt.

En del FO-tillitsvalgte mener det er et problem at Fagforbundet aktivt rekrutterer medlemmer som kunne ha vært i FO. Har denne avtalen noen betydning for rekrutteringen?

– Vi skal ikke stjele medlemmer fra hverandre, fastslår Mette nord.

– Jo mer vi samarbeider, jo mer forståelse vil vi få for behovet for begge forbund, mener Kvisvik.

Frykter sammenslåing

Samarbeidsavtalen har vært behandlet i FOs landsstyre to ganger tidligere før den ble godkjent på tredje forsøk i forrige uke, med en motstemme og en avholdende.

– Dette har vært en lang marsj i FO. Fordelen med det er at avtalen er veldig godt forankret i organisasjonen, sier Kvisvik.

Motstemmen i landsstyret kom fra FO Hedmark.

– Jeg er redd for at denne avtalen er første steget på veien mot sammenslåing av de to forbundene, sa landsstyrrepresentant Kristin Ulveseth.

– Jeg har aldri tenkt i de baner. FO står godt på egne bein, og er den viktigste spydspissen i LO når det gjelder høyere utdanning. Skal LO fortsette å vokse, trenger de oss. FO har også markert seg tydelig i LO på likestilling og likelønn. Både LO og Fagforbundet ser viktigheten av at FO er et eget forbund, ikke et forbund som sluses inn i noe større, sier Kvisvik.

– Mangler det viktigste

Leder i FO Hedmark, Olav Neerland, påpeker at avdelingen vil følge opp samarbeidsavtalen nå som den er vedtatt. Han mener imidlertid ikke det er behov for en så omfattende avtale, og frykter at FO med denne reduserer sin styrke som profesjonsforbund.

– Vår profil som et forbund for profesjonsutøvere blir mindre tydelig når vi skal samarbeide med noen som er såpass mye større. Vi kan drukne litt i og med at de er såpass store, mener Neerland.

Han understreker at FO Hedmark allerede samarbeider med forbund både i og utenfor LO.

I stedet for en omfattende samarbeidsavtale hadde fylkeslederen ønsket seg en avtale som regulerte rekrutteringen.

– Det beste hadde vært om Fagforbundet med sine ca 330 000 medlemmer opprettholdt eller gjeninnførte den tidligere avtalen med daværende Kommuneforbundet om at organisasjonsretten til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere tilhører et annet familiemedlem av LO, nemlig vårt FO med 27 000 medlemmer, sier Neerland.

– Selv om avtalen ikke sikrer organisasjonsretten rent avtalemessig kan den kanskje likevel være gunstig med tanke på at Fagforbundet ikke aktivt rekrutterer våre potensielle medlemmer av rent kameratslige grunner? La oss håpe det, avslutter Neerland.

19.10.2015
14:24
19.10.2015 15:19

Mest lest