POLITISK PÅSKE: Leder i FO, Mimmi Kvisvik, oppfordrer folk til å legge vekk påskekryssordet for å skrive innspill til regjeringens lovforslag.

POLITISK PÅSKE: Leder i FO, Mimmi Kvisvik, oppfordrer folk til å legge vekk påskekryssordet for å skrive innspill til regjeringens lovforslag.

Sissel M. Rasmussen

Regjeringen vil utelate sosionomer og vernepleiere:

FO etterlyser innspill for å endre omstridt lovforslag

Når regjeringen vil lovfeste hvilke helsetjenester norske kommuner skal ha, er ikke sosionomer og vernepleiere tatt med. Rett over påske går fristen ut for å komme med innspill.
11.04.2017
14:49
26.04.2017 16:46

bjorna@lomedia.no

Derfor inviterer leder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik til dugnad for å skrive innspill til Stortingets helse- og omsorgskomite, som skal behandle saken. Og det haster, for fristen er satt til 25. april, mens FO ønsker innspillene i hus allerede 19. april, to dager etter siste røde dag i påska. Det blir siste sjanse for å få en reell stemme i det avgjørende lovforslaget.

– FO har forsøkt å påvirke dette gjennom flere høringssvar og i møter med politikere og partier. Likevel fastholder regjeringen hvilke profesjoner som skal lovfestes, og hvilke som skal være supplerende. Vi er bekymret for vridningen bort fra det sosialfaglige og over til det helsefaglige, sier Kvisvik. 

A- og B- lag i kommunene

Hun frykter at om lovforslaget går gjennom slik det står i dag, så vil det kunne skapes et A- og B- lag mellom de ulike profesjonene innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Blant de som blir berørt er de som trenger hjemmebaserte tjenester, tverrfaglig rus- og psykisk helsearbeid, miljørettet arbeid og boligsosialt arbeid.

– Den helhetlige kompetansen sosionomer og vernepleiere besitter er viktig. Som regjeringen selv argumenterer med må kommunene ha bred tverrfaglig og flerfaglig tilnærming for å sikre kompleksiteten i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier FOs forbundsleder.

Vil gi ulikt tilbud

Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i slutten av mai, før det blir behandlet av Stortinget 8. juni i år. For å skape blest rundt den snarlige innspillsfristen har FO satt i gang en videokampanje på Facebook hvor de i korte ordelag forklarer hvorfor saken er så viktig for forbundet og dets medlemmer:

"Sosionomer og vernepleiere har et unikt helhetsblikk på menneskers livssituasjon. Når så viktige profesjoner utelates får ikke alle et like godt tilbud. Stortinget må ha innspill før 25. april. Med din hjelp kan vi forsøke å endre lovforslaget" står det i videoen.

Videoen har skapt stor entusiasme på sosiale medier og har blitt delt nær 700 ganger på Facebook.

11.04.2017
14:49
26.04.2017 16:46