FO: EØS truer den norske velferden

EØS-avtalen medfører privatisering, undergraver faglige rettigheter og truer fundamentet for den norske velferden, fastslår FO-kongressen.
21.03.2015
13:49
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Fri flyt-prinsippet medfører brutal lønnskonkurranse, sosial dumping og økonomisk kriminalitet, mener FO, som er samlet til kongress på Gardermoen.

Grensen er nådd

«EØS undergraverfaglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Tida er inne for en annen tilknytningsform til EU», heter det i uttalelsen med navnet «Bevar selvråderetten i den norske velferdsstaten, og hindre store sosiale forskjeller og utvanning av våre felles velferdsgoder».

Den ble vedtatt uten særlig diskusjon og mot kun et par stemmer.

Støtter Trondheimskonferansen

FO støtter oppropet fra Trondheimskonferansen 2015, der det heter at EØS-avtalen innsnevrer det norske demokratiet.

«Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets rettigheter», heter det i oppropet fra 300 tillitsvalgte på Trondheimskonferansen.

Het potet i LO

FO er det tredje LO-forbundet som går imot LOs linje i dette spørsmålet. Norsk Transportarbeiderforbund var først ute, etterfulgt av El & It Forbundet. Saken er også forventet å bli et hett tema på Fellesforbundets landsmøte seinere i år.

– Jeg kan ikke annet enn å registrere at den vedtas. Vi i LO tar imot den, og regner med at debatten kommer til å gå fram til neste LO-kongress, sier førstesekretær i LO, Peggy Følsvik.

– Sikrer næringslivet

EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv gode rammer, noe som igjen er en forutsetning for en sterk velferdsstat, mener Følsvik.

Hun følger FO-kongressen fra gjestebenken, og synes det er spennende å høre på debattene.

– FO er et viktig forbund for oss, ikke minst for meg som har ansvar for LOs familie- og likestillingspolitikken, sier hun.

21.03.2015
13:49
27.08.2015 20:01