- Det blir mye å passe på under ny regjering, sa FO-leder Mimmi Kvisvik på valgnatta. Regjeringserklæringen setter velferdsordningene under press, sier hun nå. Her fra valgvaken i Folkets hus i Oslo.

- Det blir mye å passe på under ny regjering, sa FO-leder Mimmi Kvisvik på valgnatta. Regjeringserklæringen setter velferdsordningene under press, sier hun nå. Her fra valgvaken i Folkets hus i Oslo.

Sissel M. Rasmussen

FO: - Gode intensjoner, gale virkemidler

Regjeringsplattformen har gode velferdsambisjoner, men foreslår tiltak som vil virke helt motsatt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun belager seg på å forsvare en velferdsstat under blåblått press.
08.10.2013
08:36
27.08.2015 20:01

Regjeringserklæringen foreslår tiltak rettet mot fattigdom, særlig i barnefamilier. Det er vel og bra, men hovedgrepet mangler mener Kvisvik. Hun gjentar FOs krav om offentlige stønader som gir disse familiene en økonomi på linje med satsene anbefalt av SIFO (Statens institutt for forbruksforskning).

Kvisvik advarer videre mot regjeringens skolepolitikk:

- Det mest utjevnende tiltaket vi har i Norge i dag, er enhetsskolen. Å åpne for offentlig finansiering av friskoler drar i motsatt retning av en utjevnende fattigdomspolitikk, sier hun.

Også i kapittelet om barnevern finner Kvisvik gode ambisjoner. Men hun er skeptisk til programerklæringen om å avbyråkratisere ved å bygge ned det statlige barnevernet. FO advarer mot å gjøre dette uten å ha på plass gode alternativer.

Les også: Usikkert for statens barnevern

- Regjeringserklæringen sier ikke et ord om en eventuell videreføring av barnevernløftet som den rød-grønne regjeringen konsekvent har gjennomført. FO forventer at dette løftet, både hva gjelder stillinger og kompetanseutvikling, videreføres i budsjettet som ny regjering skal legge fram om kort tid, sier Kvisvik.

Også Nav skal avbyråkratiseres, og den nye regjeringen varsler en full gjennomgang av Nav. Kvisvik minner om at Nav har blitt evaluert jevnt og trutt helst siden reformen ble iverksatt.

- Det er ikke flere evalueringer, men fem konkrete tiltak som nå trengs for å gjøre Nav til en bedre etat for både brukere og ansatte: Sikre nok bemanning, riktig kompetanse, riktig organisering, stabilt og trygt lederskap og god fysisk sikkerhet, fastslår FO-lederen.

Hun er også kritisk til virkemidlene den nye regjeringen kommer med på arbeidslivsområdet. Utvidet adgang til midlertidige ansettelser, normert sykemelding, oppmykning av arbeidsmiljøloven og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er ikke en god oppskrift på et godt og inkluderende arbeidsliv for alle, påpeker Kvisvik.

Hun finner heller ikke oppskriften på et godt og inkluderende samfunn i den ferske regjeringserklæringen. Og advarer stortingsflertallet mot å slutte seg til forslagene om strengere regler for familiegjenforening og flere lukkede asylmottak.

Les også: Endrer arbeidsmiljøloven

--------------------

EMNEORD:

Regjeringsplattform2013

08.10.2013
08:36
27.08.2015 20:01