HISTORISK: For første gang på 20 år kom partene til enighet uten Riksmekleren i et hovedoppgjør i kommunesektoren. Mette Nord (t.v.) fra Fagforbundet ledet delegasjonen. Foran t.h. FO-leder Mimmi Kvisvik.

HISTORISK: For første gang på 20 år kom partene til enighet uten Riksmekleren i et hovedoppgjør i kommunesektoren. Mette Nord (t.v.) fra Fagforbundet ledet delegasjonen. Foran t.h. FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ola Tømmerås

Kommuneoppgjøret ferdig før fristen

FO: – Et tydelig kompetanseoppgjør

– Endelig er høgskolegruppene våre likestilt med lærerne, både når det gjelder lønn og ansiennitet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun er godt fornøyd med kommuneoppgjøret, som kom i havn i natt.
30.04.2016
04:21
30.04.2016 10:52

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er nå innført 16 års trinn og harmonisering mellom høgskole- og undervisningsgruppene. Dette har vært sentrale tariffkrav for FO i mange år, sier Kvisvik.

Dette betyr at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere nå vil tjene det samme som lærere. I stillinger med krav om ytterligere spesialutdanning harmoniseres lønna med adjunkter. Master likestilles med lektor.

På det nye 16 års-trinnet vil ansatte i stillinger med krav om høgskoleutdanning få et tillegg på 13 800 kroner.

Her finner du tabellene som viser hvordan oppgjøret påvirker din lønn.

Løft over to år

Fordi dette vil koste kommunene en del, skjer lønnsløfter over to år, delvis i år, delvis i 2017.

– Resultatet representerer et fremtidsrettet kompetanselønnssystem som gir uttelling for utdanning og ansiennitet og har en god likelønnsprofil. Dette er viktig for kommunal sektor nå og i årene fremover for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, fastslår Kvisvik.

Partene er enige om sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2016 og 1 august 2017.

– En seier for fagbevegelsen

Det er 20 år siden sist et hovedtariffoppgjør i kommunesektoren kom i mål uten Riksmekleren. Kvisvik har i tidligere oppgjør vært frustrert over mangelen på reelle forhandlinger mellom partene.

– I år er det partene som har kommet til enighet gjennom forhandlinger. Dette er en sier for fagbevegelsen, mener Kvisvik.

Hun legger til at resultatet ikke hadde vært mulig uten et godt samarbeid i LO Kommune, mellom hovedorganisasjonene og med arbeidsgiver.

Signaler om pensjon

Protokollen sikrer partene rett til å ta opp pensjon i perioden.

– Pensjon var et prioritert tema for FO i dette oppgjøret, og det er derfor viktig at vi har fått gode signaler til videre fremdrift her, understreker Kvisvik.

Arbeidsutvalget har godkjent resultatet, og besluttet at det skal sendes ut til uravstemning blant FOs medlemmer i kommunal sektor (KS).

Unio: Et brudd med lavlønnsprofilen

– Endelig har vi fått en aksept hos KS for at høyere utdanning må lønnes bedre i kommunesektoren. For første gang har vi fått vår del av den økonomiske rammen. Dermed har vi brutt trenden med lavlønnsprofil i kommuneoppgjørene, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

KS: – Krevende

– Forhandlingene har vært krevende, men jeg vil berømme alle parter for en genuin vilje til å finne en løsning. Med så begrensede midler til disposisjon, har det mest krevende vært fordelingen av den økonomiske rammen, uttaler forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, på KS sin nettside.

Forhandler fortsatt

I Oslo kommune og i staten forhandles det fortsatt. Partene har frist til midnatt lørdag.

Her er hovedpunktene i oppgjøret

Sentrale lønnstillegg fra 7300 kroner med virkning fra 1. mai

Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % med virkning fra 1. mai

Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper

Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år

En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1. august 2017

Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra 21 til 26 kroner

Det er også avtalt generelle tillegg fra 1. august 2017

30.04.2016
04:21
30.04.2016 10:52

Her er hovedpunktene i oppgjøret

Sentrale lønnstillegg fra 7300 kroner med virkning fra 1. mai

Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % med virkning fra 1. mai

Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper

Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år

En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1. august 2017

Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra 21 til 26 kroner

Det er også avtalt generelle tillegg fra 1. august 2017

Mest lest