JUL: NAV Bjerke er pynta og alle vedtak er fattet.

JUL: NAV Bjerke er pynta og alle vedtak er fattet.

Eirik Dahl Viggen

Flere oppsøker NAV for julehjelp

Mer rus, vonde minner og boligbehov gir sosionomene på NAV Bjerke nok å gjøre.
22.12.2017
16:32
22.12.2017 16:44

edv@lomedia.no

Vedtakene er skrevet, stønadene forlenget ut januar, og sosionomene på NAV Bjerke er klare for juleferie. Siden i sommer har de forberedt avviklingen av jula, slik at ingen brukere skal stå i beit på julekvelden.

Men pågangen er der likevel. Sommeren og jula er høysesong på NAV for de som jobber med rus.

MØTER ENSOMHET: Sosionom Nina Jokumsen hjelper folk med å finne et sted å være på julaften.

MØTER ENSOMHET: Sosionom Nina Jokumsen hjelper folk med å finne et sted å være på julaften.

Eirik Dahl Viggen

Mister senga på grunn av rus

– Rusbruken øker nå som det er høytid. Mer rus og utagering gjør at en del mister plassen sin i lavterskeltilbudene, forteller sosionom og plasstillitsvalgt for FO, Nina Jokumsen.

NAV skaffer dem et nytt sted å bo når de mister plassen.

Mange av de som kommer har veldig lite nettverk. Det er vanlig at de ikke har noen navn å fylle ut som nærmeste pårørende, forteller Jokumsen.

– Da er vi her så de har noen å prate med rundt jul.

Julaften står som en mørk dato for en del i denne brukergruppa. Det er mye ensomhet. Mange vet ikke hvor de skal gjøre av seg på julekvelden. Sosionomene hjelper til med å finne steder som arrangerer åpen julaften.

ISOLASJON: Brukerne virker som de har stengt seg inne med rusen til jul. Inge svarer når boligoppfølger Trånd Engøy ringer.

ISOLASJON: Brukerne virker som de har stengt seg inne med rusen til jul. Inge svarer når boligoppfølger Trånd Engøy ringer.

Eirik Dahl Viggen

Trånd Engøy på boligteamet sitter på telefon, uten å få kontakt med klienten. Det spørs om han rekker den planlagte boligoppfølgingen før jul.

– Det er for mye følelser og tett rus. Jeg tror ikke de vil ha meg hjem akkurat nå.

Julegave fra NAV

– Jeg synes det er viktig å gi folk et høytidsbidrag selv om de ikke søker, sier Nina Jokumsen.

– Og selv om de ikke bruker det på annet enn mat og en gave til seg selv.

Mange er lite i stand til å fylle ut en vanlig søknad om julestøtte. Det holder med muntlig søknad.

Før jul har NAVs sosialarbeidere som mål at de kun skal drive med slike ekstravedtak. Faste vedtak har de forlenget ut januar, forteller spesialkonsulent for psykisk helse, Thore Saugerud. Ingen skal stå 1. januar uten penger.

GJENBRUK: Julekaffen ble en ekstra stemningsskaper julen 2017.

GJENBRUK: Julekaffen ble en ekstra stemningsskaper julen 2017.

Eirik Dahl Viggen

Barnefamiliene står først i køen om å få en ekstra ytelse før høytider. Det er det samme om det er id, jul eller visakhi, alle får litt ekstra til mat eller gaver. Men bare for én høytid per år.

I år som julaften faller på en søndag, kan det bli flere som oppsøker sosial vakttjeneste i sentrum. Den åpner når NAV stenger, og kan bidra med penger eller bolig til nødstilte forteller sosionomene på vei ut i ferie.

22.12.2017
16:32
22.12.2017 16:44