JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTVIKLER FAGET: Christine Simonsen (f.v.), 
Frøydis Totland, Sigrid Bardsley og Lars 
Kristian Stendahl Gjervik får pris for 
å vise fram sosialarbeidere i skolen. Trude Devik var ikke til stede da bildet ble tatt.

UTVIKLER FAGET: Christine Simonsen (f.v.), Frøydis Totland, Sigrid Bardsley og Lars Kristian Stendahl Gjervik får pris for å vise fram sosialarbeidere i skolen. Trude Devik var ikke til stede da bildet ble tatt.

fotograf silje katrine robinson

Feirer faget

Sosialarbeidere verden over feirer seg selv i dag. FO deler, tradisjonen tro, ut sosialarbeiderprisen. I år går den til Bergens-gruppa sosialarbeidere i skolen.
18.03.2014
06:58
21.08.2023 17:14

solfrid.rod@lomedia.no

– Så kjekt, denne kan vi bruke til å synliggjøre sosialfagets betydning i skolen, sier
Frøydis Totland. I dag hedres hun og de andre i skolegruppa når FO feirer den internasjonale sosialarbeiderdagen på Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Barnevernpedagogen jobber på Skranevatn skole og har vært med siden gruppa ble opprettet for seks-sju år siden. Først som en FO-drevet gruppe som befattet seg med lønns- og arbeidsvilkår, deretter som en egen gruppe som fordyper seg i faglige spørsmål, diskuterer etiske dilemmaer og inspirerer hverandre.

– Gruppa er et sted der jeg kan reflektere med andre i tilsvarende jobber, et sted jeg får nye ideer, forteller Totland.

Glad av gruppa

Mange sosialarbeider i skolen er den eneste med sin fagbakgrunn. For de fem prisvinnerne bøter skolegruppa på den faglige ensomheten.

– Vi driver jo en del solo-spill i skolen. Vi samarbeider tett med lærere, men de har jo andre faglige innfallsvinkler. Å jobbe forebyggende i skolen er veldig variert. Det er veldig spennende å høre hva andre driver med. Gruppa er en styrke for meg. Jeg er alltid glad når jeg kommer derfra, sier Sigrid Bardsley, barnevernpedagog på Storetveit skole.

Det månedlige gruppemøtet er akkurat over når Fontene er på tråden. I dag skulle det handlet om temagruppe for barn av skilte foreldre og verktøy til bruk overfor barn og unge med lærevansker, men møtet ble naturlig nok preget av nyheten om at gruppa får sosialarbeiderprisen. Fontenes utsendte fotograf skulle også ha sitt.

Synliggjør kompetanse

Det er FOs landsstyre som bestemmer hvem som får sosialarbeiderprisen. Den består av et reisestipend på 40 000 kroner og deles ut hvert år på den internasjonale sosialarbeiderdagen. I årets begrunnelse heter det at gruppa «i tillegg til å drive godt sosialt arbeid, bidrar til viktig fagutvikling innenfor sosialt arbeid i skolen. Denne fagutviklingen er viktig bidrag i FOs arbeid med å synliggjøre våre profesjoners kompetanse i skolen».

Norske skoler forholder seg ulikt til FO-profesjonene. Som Fontene tidligere har skrevet finnes det veldig mange ulike stillingsbeskrivelser. Alle fem prisvinnerne har ulik tittel. Å synliggjøre sosialarbeidernes kompetansebidrag i skolen er viktig, mener gruppa. De erfarer at skolene i økende grad ser verdien av sosialarbeidere, og noen i gruppa har derfor fått en kollega.

– Vi jobber mye med det psykososiale, vi legger fundamentet for læring. Vi vet at barn som har det godt, lærer godt, fastslår Bardsley

Et lag rundt barnet

Hun understreker at barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere ikke skal sees som et tillegg til lærerne, men ha sin plass i skolen. I stedet for å snakke om et lag rundt læreren, bør man snakke om et lag rundt barnet, mener hun. Mens lærerne ofte ser de barna som tar mest plass, kan sosialarbeiderne fange opp de stille og usynlige som kanskje ikke trenger særskilte tiltak, men en hjelpende hånd for å få det bedre.

Medlemmene i skolegruppa har tidligere jobbet i tjenester som møter barn og unge seinere i løpet, enten i barnevernet, i rusomsorgen eller i psykiatrien.

– Da tenkte vi ofte på hvordan det kunne ha gått hvis noen hadde grepet inn tidligere. Nå gjør vi nettopp det. Og vi har potensial til å nå ut til veldig mange barn og unge, forteller Bardsley.

Lønner seg å forebygge

Hun skulle gjerne sett at det ble forsket mer på sosialfaglig arbeid i skolen.

– Vi vet jo ikke hvordan det ville gått uten oss, men vi opplever ofte å være en trygghet for læreren. Vår kompetanse er spisset mot relasjonsarbeid; hvordan få relasjoner og miljø til å fungere, fastslår Bardsley.

Hun legger til at godt forebyggende arbeid alltid vil lønne seg, også økonomisk.

– Vi koster jo ikke så mye. Hvis vi kan hjelpe en ungdom slik at han ikke faller ut av skolen og blir trygdet, så er jo prisen nedbetalt uendelig mange ganger.

Sosialarbeidere i skolen (SIS)

Gruppa består av: Sosionomene
Lars Kristian Stendahl Gjervik og Trude Devik, vernepleier Christine Simonsen og og barnevernpedagogene Frøydis Totland og Sigrid Bardsley.

Gruppa driver foreldrearbeid, veiledning av pedagogisk og ikke-pedagogisk personale, miljørettede tiltak mot barnegruppa, samarbeid med skoleledelse og synliggjøring av sosialfaglig arbeid i skolen.

I 2013 arrangerte skolegruppa i samarbeid med FO Hordaland, en stor skolekonferanse for fagfolk og politikere.

Pris til Kafé X

FO Troms deler ut sosialarbeiderprisen til Kafe X i Tromsø.

Årets pris er på 10 000 kr samt heder og ære. Prispengene fra FO Troms øremerkes aktivitet for voksne og barn sammen i Kafé X-regi.

Kafe X er drevet av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon i samarbeid med brukerorganisasjonen MARBORG (Medikament assistert rehabiliterings brukerorganisasjon).Kafeen har eksistert i snart ti år og drives i stor grad av brukere og andre frivillige.

Kafé X blir også benyttet som praksisplass for personer som er under utdannelse innenfor helsefeltet.

Kaféen er et supplement til de ordinære kommunale tjenestene, og har vist seg nyttig for mange. Den er et tilbud til personer som har hatt psykiske og/eller rusproblemer og som sliter med å komme ut av sin vanskelige situasjon og til alle som ønsker å komme innom. Tromsø kommune stiller med gratis lokaler og strøm.

På kveldstid arrangeres aktiviteter som teaterbesøk, kino og yogaskole mv. Mange av brukerne har kommet seg tilbake til en rusfri tilværelse og begynt på en utdanning eller kommet i ordinært arbeid med hjelp fra Kafé X.

Prisen deles ut på årets sosialarbeiderdag 18.mars.

mia.paulsen@lomedia.no

18.03.2014
06:58
21.08.2023 17:14

Sosialarbeidere i skolen (SIS)

Gruppa består av: Sosionomene
Lars Kristian Stendahl Gjervik og Trude Devik, vernepleier Christine Simonsen og og barnevernpedagogene Frøydis Totland og Sigrid Bardsley.

Gruppa driver foreldrearbeid, veiledning av pedagogisk og ikke-pedagogisk personale, miljørettede tiltak mot barnegruppa, samarbeid med skoleledelse og synliggjøring av sosialfaglig arbeid i skolen.

I 2013 arrangerte skolegruppa i samarbeid med FO Hordaland, en stor skolekonferanse for fagfolk og politikere.