ALLIERTE: Mimmi Kvisvik (midten) møtte sammen med (t.h.) forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon og (lengst t.h.) nestleder Vidar Hennum i EL og IT.

ALLIERTE: Mimmi Kvisvik (midten) møtte sammen med (t.h.) forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon og (lengst t.h.) nestleder Vidar Hennum i EL og IT.

Eirik Dahl Viggen

Lønnsoppgjøret:

Fagarbeidere og høgskoleutdannede skal dele mager pott

Mimmi Kvisvik, FOs forbundsleder, lover ingen kronebeløp til medlemmene sine etter årets kommunale lønnsoppgjør.
12.04.2016
14:40
13.04.2016 09:59

edv@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren startet klokka 13 tirsdag. Ramma det skal forhandles om er på bare 1,6 prosent.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, tror likevel på uttelling for høgskoleutdanna sosialarbeidere, og en bevegelse i retning det evige målet: likelønn. Selv om det skal fordeles lite penger.

– Det er ikke noen stor ramme, men det er klart at også en liten ramme krever at man prioriterer, sier Kvisvik rett før forhandlingsstart.

FO har 12 336 medlemmer i KS-området.

– Hva skal prioriteres opp for FOs medlemmer i år?

– Vi holder hele veien et likelønnsperspektiv og er opptatt av kvinnelønna, og det er vi også i dette oppgjøret. Vi er selvfølgelig også opptatt av høgskolegruppene.

Nytt forhandlingsmøte er satt opp 19. april. Frist for avslutning av forhandlingene er 30. april. Ligger ikke en avtale på bordet da blir det mekling 23.-25. mai.

Les også: Statsoppgjøret er i gang

STRAMT OPPLEGG: Forhandlingsledelsen i KS tok selfies før møtet. Årets forhandling i kommunesektoren har ei ramme til fordeling på bare 1,6 prosent.

STRAMT OPPLEGG: Forhandlingsledelsen i KS tok selfies før møtet. Årets forhandling i kommunesektoren har ei ramme til fordeling på bare 1,6 prosent.

Eirik Dahl Viggen

Tøff prioritering mellom lavtlønte og de med høyere utdanning

LOs største forbund, Fagforbundet, kjører fram krav på vegne av noen av de lavest lønte. De krever blant annet en ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning. Det vil bety et nytt lønnsnivå oppunder høgskolegruppene.

– Klarer dere å få gjennom uttelling for høgskoleutdanna når det er så mange lavtlønte fagarbeidere i Fagforbundet?

– Ja, jeg opplever at de diskusjonene vi har hatt nå i forkant tilsier at vi klarer å balansere dette på en god måte.

– Hvor mye penger skal en barnevernspedagog få i år?

– Jeg har ikke satt noe kronebeløp på det, fordi her handler det også om en balanse i forhold til hva skal gis i generelle tillegg, hva skal gis i tabellene, hva skal gis i ubekvemstillegg.

LO Kommune krever tydelig løft av ubekvemstillegget

– Så det er helt umulig å forutsi om dette blir penger i kassa for FO-medlemmene eller ikke?

– Det vi har sagt er at alle skal opprettholde kjøpekraften. Det er et absolutt krav fra LOs representantskap, og det står vi fast ved.

Gjenstår å ta hull på pensjonsbyllen

Pensjon skapte en del uro internt i LO i forkant av oppgjøret. Men tjenestepensjon for offentlig ansatte ble på forhånd overlatt til å utredes av Arbeids- og sosialdepartementet.

– Er du lettet for at dere slipper å diskutere pensjon i forhandlingene nå?

– Vi kommer til å snakke om pensjon, det er jeg nesten sikker på. Men jeg er ganske sikker på at vi ikke kommer i mål i forhold til pensjon. Det er viktig at vi tar hull på det og begynner å snakke om noen prinsipper. Jeg håper at mandatet i forhold til den offentlige utredingen er tydelig på det.

Forhandlingene har frist til midnatt 30. april.

12.04.2016
14:40
13.04.2016 09:59