TAKKER FOR SEG: Bente Moseng og Arne Backer Grønningsæter.

TAKKER FOR SEG: Bente Moseng og Arne Backer Grønningsæter.

Eirik Dahl Viggen

Etikk-veteraner går fra borde

Nå skal nye krefter ta vare på sosialarbeidernes yrkesetikk.
20.03.2015
07:29
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

De har jobbet med yrkesetikk siden før FO ble dannet i 1992 som representanter for hvert sitt forbund: Tre veteraner overlater plassene sine i Yrkesetisk råd til nye kandidater. De tre er vernepleier Bjørn Horndalen (opprinnelig Norsk Vernepleierforbund), sosionom Arne Backer Grønningsæter (fra Norsk Sosionomforbund) og barnevernpedagog Bente Moseng (Norsk barnevernpedagogforbund). På FOs første ordinære kongress i 1995 ble de tre rådene slått sammen til ett. Siden da har Bente Moseng ledet rådet.

Bente Moseng og Arne Backer Grønningsæter er å finne i vrimmelen på FOs kongress.

– Vi er stolte av det vi har bidradd med. Nå har vi vært med lenge nok, nå er det på tide med fornyelse, sier de to.

Valget av nytt råd skjer lørdag.

Tillitsvalgt i 38 år

– Jeg har vært sammenhengende tillitsvalgt for Sosionomforbundet og FO i 38 år, sier Arne Backer Grønningsæter, som var leder av Norsk Sosionomforbund da de ble slått sammen med barnevernpedagogene og vernepleierne. Det blir rart å stå uten ett eneste verv.

Det nye sammenslåtte yrkesetiske rådet hadde fire grunnlagsdokumenter: ett fra hvert råd pluss det internasjonale etikkdokumentet. De laget et nytt dokument som hadde frigjort seg fra formen i de andre fire.

– Vi gikk ut og spurte FO, studenter og brukere hva som er de store etiske utfordringene i dag. Begrepet varsling var noe vi tok inn. Det er vår forpliktelse å si fra om de som faller utenfor velferdsstaten, sier Arne Backer Grønningsæter.

– Bjørn Horndalen bidro til å utvikle vernepleierutdanningen hånd i hånd med å utvikle synet på mennesker med utviklingshemning som mennesker, sier Bente Moseng.

Sprer det glade budskap

Yrkesetisk råd har reist land og strand rundt for å spre kunnskap om yrkesetikken.

– Vi utformet det nye dokumentet med utgangspunkt i grunnleggende prinsipper. Vi ville ikke komme med fasitsvar, men heller oppfordre til diskusjon og bevisste valg. Jeg håper vi fikk satt etikk på dagsorden, sier Arne Grønningsæter.

De to mener den etiske bevisstheten i dag er langt høyere i dag enn da de selv var studenter. Moseng lærte ikke noe om etikk da hun tok barnevernspedagogutdanningen, Grønningsæter hørte minimalt om temaet som sosionomstudent.

– Samfunnet har jo endra seg siden den gang, sier Bente Moseng.

– Det sies at politikken går ut når etikken kommer inn eller vice versa. Det tror jeg ikke noe på, sier Arne Grønningsæter.

– Politikk og etikk er to sider av samme sak, sier Bente Moseng. Hun mener etikken er et samarbeidsprosjekt.

Drøfting og bevisstgjøring

– Det er ingen som sitter med hele sannheten, sier hun.

Grønningsæter mener grensene for overtramp er diffuse og har mange gråsoner.

– Folks hovedutfordring er å utnytte de ressursene vi har til beste for brukerne. Gode systemer er laget for å hindre overtramp, men ikke alle systemer er gode, sier han.

Yrkesetisk råd behandler også klagesaker. De aller fleste kommer fra brukere i barnevernet.

– Noen har handlet om mangel på respekt. En undersøkelse i barnevernet er svært inngripende. Vi må kunne være ydmyke og si at vi skjønner dette er ille når du opplever det sånn, sier Moseng.

Barnevernet var den tjenesten som sist ble profesjonalisert, påpeker de to. Helt til 90-tallet stod lekmansskjønnet sterkt.

Fagutviklingen i barnevernet er formidabel. De to håper på utvikling av dialogformer og alternative måter å jobbe på.

Ikke noe fra Nav

Yrkesetisk Råd har ikke fått en eneste klage på Nav eller psykiatrien.

– Det er overraskende, sier Arne Grønningsæter.

– Det er ikke usannsynlig at de som sliter mest med Nav er de svakeste, sier Moseng.

Også internasjonalt har Grønningsæter og Moseng gitt viktige bidrag. Blant annet var Arne Grønningsæter leder for etikkomiteen i den internasjonale sosialabeiderføderasjonen IFSW og drev fram arbeidet med et internasjonalt etikkdokument.

– Det har vært en fantastisk reise, mange møter med engasjerte og flotte mennesker som jobber internasjonalt med menneskerettigheter og menneskeverd, sier Grønningsæter.

– Det de risikerer. Man blir imponert, sier Bente Moseng.

20.03.2015
07:29
27.08.2015 20:01

Mest lest