JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg har opplevd at noen studenter tenker at barnevernet ikke er aktuelt for sosionomer, men jeg snakker varmt om det hele tiden, sier førsteamanuensis Jorunn Vindegg på Institutt for sosialfag ved OsloMet.

– Jeg har opplevd at noen studenter tenker at barnevernet ikke er aktuelt for sosionomer, men jeg snakker varmt om det hele tiden, sier førsteamanuensis Jorunn Vindegg på Institutt for sosialfag ved OsloMet.

Werner Juvik

Er det vanskeligere å få jobb i barnevernet som sosionom? Vi har sjekket

Noen studenter tenker at barnevernet ikke er en arbeidsplass for sosionomer, ifølge Jorunn Vindegg ved OsloMet. Men stemmer det?
25.05.2021
16:16
25.05.2021 16:56

simen@fontene.no

Det startet med et tips fra en leser – en sosionom på jobbjakt som følte at barnevernet ikke ønsket hennes kompetanse. Hun hadde sett på flere stillingsannonser, blant annet fra barnevernstjenesten i Sandefjord, og fikk inntrykk av at det først og fremst er barnevernspedagoger som er attraktive for arbeidsgiverne.

Studenter tror ikke barnevernet er noe for dem

Jorunn Vindegg, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet, har merket seg at enkelte studenter tenker at barnevern ikke er noe for dem.

– Jeg tror det er litt geografisk betinget, men så har vi alt som foregår med planer om mastergrader forbeholdt barnevernspedagoger. Jeg har opplevd at noen studenter tenker at barnevernet ikke er aktuelt for sosionomer, men jeg snakker varmt om det hele tiden, sier Vindegg.

Hun mener barnevernet vil lide dersom det ikke lenger blir plass til flere utdanningsgrupper.

– Vi kan ikke sitte igjen med bare én utdanningsgruppe som skal jobbe i barnevernet, det er dypt uforsvarlig i en tjeneste som har så mye makt. Vi trenger også andre enn barnevernspedagoger og sosionomer, sier Vindegg.

– Hvor ulike er utdanningene for barnevernspedagoger og sosionomer?

– Jeg mener at utdanningene er ganske like, men etter at vi har tatt i bruk nye programplaner er barnevernspedagogutdanningen enda mer rettet inn mot barnevernstjenesten. Noen av oss kaller det mer en etatsutdanning enn en profesjonsutdanning. Sosionomutdanningen utdanner mye bredere til flere praksisfelt, men grunnutdanningen er veldig rettet inn mot arbeid i velferdstjenestene som Nav og barnevern, sier Vindegg.

31 av 34 søkte etter sosionom

Men stemmer den, denne antakelsen om at barnevernspedagoger prioriteres over sosionomer i barnevernet? Fontene sjekket samtlige stillingsannonser som lå ute Navs tjeneste Arbeidsplassen, Norges største formidler av stillingsannonser, tirsdag 4. mai.

Vi søkte etter faste og hele stillinger som ligger under «sosial»-kategorien. Vi brukte søkeordet «barnevern» for å snevre inn søket. Av 34 utlyste stillinger som var relevante for personer med en treårig utdanning, var det kun tre som ikke spesifikt søkte etter sosionomer.

To av disse stillingene er lyst ut av barnevernstjenesten i Sandefjord kommune. I utlysningsteksten, under punktet om krav til utdanning, står det: «Bachelor i barnevern. Bachelor sosialt arbeid kan bli vurdert, dersom de andre kvalifikasjonene er til stede. Gjerne med relevant videreutdanning.»

Foretrekker folk med erfaring

Laila Østli, leder av barnevernstjenesten i Sandefjord kommunene, forteller til Fontene at det er en naturlig årsak til at de søker etter barnevernspedagoger akkurat nå.

– Det har vi gjort nå fordi vi har mange sosionomer hos oss. Nå må vi ha flere barnevernspedagoger, vi må ha en balanse. Det handler absolutt ikke om at vi ikke vil ha sosionomer. Utdanning betyr ikke alt, vi ser også etter de med erfaring og personlig egnethet, sier Laila Østli.

– Er det stor forskjell på hva dere får ved å ansette en barnevernspedagog eller en sosionom?

– Det er ulike utdanninger, men ofte har sosionomene som søker hos oss erfaring fra barnevernet, svarer Østli.

Barnevernslederen sier at erfaring fra førstelinjetjenesten i barnevernet er viktig når de rekrutterer nye folk.

– Hvis du ikke har jobbet her før, er det vanskelig å vite hva du går til. Det er krevende saker og et høyt tempo. Derfor foretrekker vi de med erfaring. Men for å få erfaring må du få jobb et sted, og vi som er en stor kommune må ta inn noen uten erfaring også, sier Østli.

Tre av ti årsverk er sosionomer

Ifølge barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) var tre av ti årsverk i barnevernstjenesten besatt av sosionomer i 2019. I barnevernsinstitusjonene utgjorde sosionomene 13 prosent av årsverkene.

«Sosionomer utdannes for å arbeide i et stort spekter av tjenester, med et like stort spekter av målgrupper. Barnevern vil derfor ikke være en naturlig arbeidsplass for alle sosionomer. Likevel ser vi at en vesentlig del av dem som arbeider i barnevernet, er sosionomer...», sier divisjonsdirektør i Bufetat, Kai Agnar Finsnes, i en epost fra Bufdir til Fontene.

Bufdir jobber nå med de nye kravene som er foreslått i ny barnevernslov om «relevante utdanninger» for å jobbe i barnevernet.

«Vi er i oppstarten av dette arbeidet, men mener vi kan si allerede nå at sosionomutdanningen innehar viktige elementer av det som utgjør den samlede kompetansen en barnevernstjeneste eller -institusjon bør besitte, sier Finsnes.

Divisjonsdirektør i Bufetat, Kai Agnar Finsnes, sier at sosionomer bringer relevant kompetanse inn i barnevernet.

Divisjonsdirektør i Bufetat, Kai Agnar Finsnes, sier at sosionomer bringer relevant kompetanse inn i barnevernet.

Bufetat

– Vil sosionomer være like attraktive for arbeidsgivere som barnevernspedagogene?

«Gjennom Bufdirs utredning av kompetansetiltak for kommunalt barnevern, samt vår kartlegging av kompetansebehov i barnevernstjenesten, har vi understreket at sosionomer er en viktig utdanningsgruppe i barnevernet. Barnevern og sosialt arbeid er nært knyttet til hverandre, og i utredningen understreker vi derfor at sosionomene bringer relevant kompetanse inn i barnevernet. Nettopp derfor har vi også anbefalt at det opprettes en masterutdanning i barnevernsarbeid for blant andre sosionomer...», sier Finsnes.

Etter planen skal den tilbys ved universiteter og høyskoler fra høsten 2022.

Positiv til masterkrav

Jorunn Vindegg ved institutt for sosialfag på OsloMet ønsker kravet om mastergrad velkommen.

– Fordelen er at studentene forhåpentligvis lærer mer analytisk tenkning, både det å analysere hver enkelt situasjon og vite hvordan man skal handle.

Hun mener barnevernspedagoger og sosionomer tilfører mye av det samme til barnevernstjenestene, men at sosionomene kan mer om livsvilkår og den sosiale situasjonen.

– Men sosionomer lærer også om barns utvikling og barns situasjon i familien. Så har vi en diskusjon om hvem som kan mest om det, men ingen kan nok etter tre år, og jeg er usikker på om man kan nok etter fem år. Profesjonskvalifiseringen starter i utdanningssystemet og må fortsette i praksisfeltene. Det er i møte med barn, foreldre og andre ulike brukergrupper at den profesjonelle kompetansen videreutvikles. Men en viktig forutsetning er at både nyutdannede og mer erfarne praktikere gis muligheter for kritisk refleksjon over egen praksis gjennom faglig veiledning.

Hanne Glemmestad, leder av profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Hanne Glemmestad, leder av profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Nadia Frantsen

Hanne Glemmestad er leder for profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen (FO). Hun er ikke kjent med at barnevernstjenester ikke etterspør sosionomer.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at det er vanskelig å få jobb i barnevernet fordi man er sosionom, men det er selvfølgelig en utvikling vi vil følge med på om det skjer. At det er enkelteksempler på at skjer, kan skyldes at tjenesten trenger en barnevernspedagog, sier Glemmestad.

25.05.2021
16:16
25.05.2021 16:56