JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STØTTER ARBEIDSGIVER: Fossumkollektivet står i sin fulle rett til å innføre 84-timersuke, mener EFTA-domstolen. Men Norge må selv avgjøre om de ansatte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke.

STØTTER ARBEIDSGIVER: Fossumkollektivet står i sin fulle rett til å innføre 84-timersuke, mener EFTA-domstolen. Men Norge må selv avgjøre om de ansatte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke.

Turnus og arbeidstid:

EFTA godkjenner 84 timers arbeidsuke

Fossumkollektivet har rett til å øke arbeidsuken til 84 timer, mener EFTA-domstolen. FO advarer mot helsefarlige arbeidsforhold.
21.12.2015
14:57
21.12.2015 15:09

edv@lomedia.no

Fossumkollektivet, avdeling Solvold i Hedmark, innførte i 2013 todelt turnus. Det betyr at de ansatte må oppholde seg på arbeidsplassen sju døgn i strekk. Så har de sju døgn med fri. Den gjennomsnittlige arbeidsuken har økt fra 60 timer til 84 timer.

For å få til dette, hadde arbeidsgiveren gitt de ansatte en såkalt endringsoppsigelse: De ble sagt opp, før de fikk tilbud om ny stilling ved Solvold. Denne gang med utvidet arbeidstid.

For å kompensere for økt arbeidsbyrde ble de ansatte tilbudt et fast tillegg på 50.000 kroner per år. Med utvidet turnus fikk de også tilbud om tre måneders lønnet permisjon hvert tredje år.

LO tok likevel saken til retten på vegne av et medlem i FO og to i Fagforbundet: fontene.no 22.11.2013

Men LO tapte: fontene.no 17.1.2014

EFTA: Arbeidsgiver har rett

Medlemmer i FO og Fagforbundet tok saken videre. Ifølge FO Østfold, som FO-erne i Fossumkollektivet er tilknyttet, kan denne saken innvirke sterkt på arbeidstidsordninger i resten av helse- og omsorgssektoren.

Saken havnet i EFTA-domstolen. EFTA-domstolen har nå avgitt sitt syn: Arbeidsgiver står i sin fulle rett til å innføre 84 timers arbeidsuke.

Forutsetningen er at de ansatte går med på det frivillig og at deres helse og sikkerhet ivaretas. Det er opp til en norsk domstol å avgjøre om ansatte som først har sagt ja til dette, kan trekke tilbake sitt samtykke. Dette skriver EFTA-domstolen i sin avgjørelse (eftacourt.int 16.12.2015) (pdf).

Arbeidsgiver: – Til ungdommenes beste

FAGLIG: Daglig leder Finn Arctander i Stiftelsen Fossumkollektivet mener lange arbeidsperioder for ansatte er til det beste for beboerne.

FAGLIG: Daglig leder Finn Arctander i Stiftelsen Fossumkollektivet mener lange arbeidsperioder for ansatte er til det beste for beboerne.

Eirik Dahl Viggen

Fossumkollektivets daglige leder, Finn Arctander, er godt fornøyd med avgjørelsen.

– Medleverturnus handler om at ungdom som får hjelp hos oss skal oppleve stabile relasjoner over tid, skriver Arctander i en e-post til Fontene.

– De har fått problemer mye på grunn av vanskelige relasjonsbrudd i sin oppvekst. Hos Fossumkollektivet slipper ungdom å bruke sine krefter på å tilpasse seg nye sosiale konstellasjoner oftere enn nødvendig. Hos oss kan de bruke kreftene på vekst og utvikling av seg selv. Medleverskap, skriver Arctander, er det nærmeste en stabil familie man kan komme i en institusjonssammenheng.

FO: Bekymret for ansattes helse og sikkerhet

Solvold åpnet i 2001. Behandlingstilbudet er for unge kvinner i alderen 15-25 år, med alvorlig rusavhengighet og psykiske lidelser, såkalte ROP-pasienter.

FO mener turnusen ikke er forenlig med ivaretakelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i en e-post til Fontene.

Daglig leder Finn Arctander ønsker ikke å kommentere dette.

OVERRASKET: FO-leder Mimmi Kvisvik mener det er oppsiktsvekkende dersom EFTA går inn for friere tøyler for arbeidsgiver enn hva EU gjør.

OVERRASKET: FO-leder Mimmi Kvisvik mener det er oppsiktsvekkende dersom EFTA går inn for friere tøyler for arbeidsgiver enn hva EU gjør.

Ylva Seiff Berge

Saken er ikke avgjort

– Retten til å kunne trekke tilbake et personlig samtykke til en arbeidstid utover 48 timer i gjennomsnitt per uke, er sentral i FOs vurdering, melder Kvisvik.

– Uten en slik rett for arbeidstakere som jobber i medleverordninger, vil de ha forpliktelser overfor en arbeidsgiver på helt andre vilkår enn det som ellers gjelder i norsk arbeidsliv.

EFTA-dommen er rådgivende, understreker Kvisvik, og det er ennå opp til en norsk domstol å ta en endelig avgjørelse. Hun påpeker at EFTA-domstolen synes å støtte utvidede arbeidstidsordninger i betydelig større grad enn EU-domstolen.

Eidsivating lagmannsrett skal behandle saken i februar.

21.12.2015
14:57
21.12.2015 15:09