MÅ DELE CELLER: Marianne Vollan tar høyde for at 160 celler må dubleres fram til Agder fengsel åpner i 2010 om Norge avslutter leieavtalen med Nederland.

MÅ DELE CELLER: Marianne Vollan tar høyde for at 160 celler må dubleres fram til Agder fengsel åpner i 2010 om Norge avslutter leieavtalen med Nederland.

Anette Karlsen / Katharina Dale Håkonsen

Må fornyes innen 1. mars

Direktoratet vil avslutte leieavtalen om soningsplasser med Nederland

– Vi har gitt en anbefaling til Justisdepartementet om ikke å fornye avtalen om soningsplasser i Nederland, sier Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.
15.01.2018
09:48
15.01.2018 12:19

katharina@lomedia.no

Norge har siden 2015 leid fengselsplasser i Norgerhaven fengsel. Om regjeringen vil forlenge avtalen, må den fornyes innen 1. mars. Nå mener Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at Norge ikke lenger trenger plassene i utlandet.

– KDI har gitt en anbefaling til Justisdepartementet om at det ikke behov for å fornye avtalen om soningsplasser i Nederland, sier Marianne Vollan, direktør i KDI.

Justisministeren åpner for å avslutte leieavtalen med Norgerhaven fengsel

En trend med lavt belegg

– Årsaken er at belegget er helt annet nå enn da vi inngikk avtalen. Det har vært en nedgang i antall straffedømte den siste tiden. Den trenden befestet seg i 2017, sier Vollan.

I midten av desember var det 491 ledige plasser – 263 på høy sikkerhet – i norske fengsel.

– I fjor fikk kriminalomsorgen historisk få dommer som skal gjennomføres i fengsel, sier direktøren som er glad for at Norge har leid plasser i Nederland, noe som har bidratt til det lave belegget.

442 ledige fengselsplasser i Norge. Likevel vil regjeringen sende fanger til Nederland

Tror ikke pengene går til norske fengsel

I årets statsbudsjett er det satt av 302 millioner kroner til plasser i Nederland. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) håper disse pengene vil bli kanalisert inn i norsk kriminalomsorg som har levd med budsjettkutt de siste årene. Vollan er ikke fullt så optimistisk.

– Jeg gjør meg ikke forhåpninger om at pengene som finansierer Nederland automatisk blir overført til kriminalomsorgen. Vi må huske at vi fikk friske penger til å leie plasser i Norgerhaven, sier Vollan.

80 fanger må dele celler

Det er 242 plasser i Norgerhaven fengsel. Om leieavtalen avsluttes, må trolig 160 celler dubleres. Det koster penger, noe Vollan vil kjempe for at kriminalomsorgen får.

– Hvis vi skal dublere plasser, må vi få det kompensert økonomisk, sier hun.

Innsatte må sannsynlig dele celler fram til Agder fengsel åpner i 2020.

KDI: – Tilspisset økonomisk situasjon i fengsel

Den siste tiden har det vært mange medieoppslag om ansatte og innsatte som forteller at trange budsjetter har ført til færre betjener på jobb, mer innlåsing og mindre rehabilitering av innsatte. KDI-direktøren mener også at situasjonen bak murene er tilspisset.

– Den økonomiske situasjonen med akkumulerte budsjettkutt er krevende for oss. Jeg er opptatt av at det ytterlige etterslepet har tilspisset situasjonen, sier hun og legger til at hun har sagt fra til departementet, politisk ledelse, justiskomiteen og i media.

KDI slår alarm om farlig lav bemanning i norske fengsel

Fengselsforbundet er fornøyd

NFF er veldig positiv til at KDI nå har endret syn på videre drift av fengslet i Nederland.

– Vi er enig med KDI i at kriminalomsorgen vil klare å finne nok plasser til de som blir domfelt og behovet som politiet har for varetekt frem til fengslet i Agder står ferdig, sier leder Rita Bråten i NFF.

– Bør bruke pengene i Norge

For Fangers Pårørende (FFP) er sterkt kritisk til at regjeringen leier soningsplasser i utlandet og glad for at Vollan ønsker å hente fangene hjem.

– Med så mye ledig soningskapasitet som det nå er i Norge blir det enda vanskeligere å forsvare ordningen. Samtidig kunne ressursene som brukes på straffegjennomføring i Nederland, hatt en langt bedre anvendelse her hjemme hvor vi stadig hører om nedskjæringer og kutt i soningsinnholdet, sier daglig leder Hanne Hamsund i FFP.

Les mer:

Norgerhaven fengsel skulle være en enkel løsning på soningskøen. Slik ble det ikke

Debattinnlegg: Dropp å sone i Nederland

15.01.2018
09:48
15.01.2018 12:19