Fernando Heredia og Markus jobber tett sammen for å legge en plan for de ansatte som trenger litt ekstra tilrettelegging.

Fernando Heredia og Markus jobber tett sammen for å legge en plan for de ansatte som trenger litt ekstra tilrettelegging.

Fride Gjedebo Gjertsen

Lykkes med et mangfoldig arbeidsliv:

Clas Ohlson inkluderer alle i arbeidslivet

Hos Clas Ohlson i Torggata i Oslo ser de ikke på hullene i CV-en, men sikter etter mulighetene hos alle som ønsker å jobbe.
12.12.2016
10:20
13.12.2016 15:09

fride.gjedebo.gjertsen@lomedia.no

– På det meste så har det vel vært 14 forskjellige nasjonaliteter her, nå er det rundt 12, sier Fernando Heredia fornøyd.

Vi møter butikksjef Fernando Heredia inne på bakrommet til Clas Ohlson i Torggata. Han har sørget for mye av butikkens inkluderende arbeidsforhold. Her er alle velkommen, uansett bakgrunn eller erfaring.

På en av veggene henger det et stort kart hvor det er markert opp alle de representerte kulturene.

Innstilling er viktigst

Men det er ikke bare åpenhet for flere nasjonaliteter her på Clas Ohlson. Butikken tar også imot flere som har behov for tilrettelagt arbeid eller som av ulike grunner har hull i CV-en. Akkurat nå er det tre praktikanter som jobber i butikken, som tidligere har stått en periode utenfor arbeidslivet. Da kan Clas Ohlson gi dem sjansen til å komme i gang og skape flere muligheter videre.

– Det viktigste er at de har riktig innstilling og er motiverte til å arbeide og bidra. Kompetanse og hva man har gjort tidligere trenger ikke nødvendigvis å være avgjørende, forteller Heredia.

Lærerikt miljø

Butikken samarbeider med mange for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. Joblearn, Nav, voksenopplæring og Ungdom ut i arbeid har jobbet tett med butikken. Tilbake i 2000 var det ingen spesifikke tiltak eller program for dette.

Heredia har nå vært I Clas Ohlson systemet i 16 år og kom selv inni bedriften gjennom mens han gikk på språkskole. Jobben bidro til å forbedre norsken og utvide vokabularet.

– Her følte jeg meg veldig inkludert og lærte mye om forskjellige kulturer og miljøer. Jobben ble det største bidraget til å teste seg i samfunnet og forskjellige situasjoner, samt å få tilhørighet til en gruppe, sier Heredia.

Hos Clas Ohlson Torggata har de merket alle kulturene som er representert på arbeidsplassen.

Hos Clas Ohlson Torggata har de merket alle kulturene som er representert på arbeidsplassen.

Fride Gjedebo Gjertsen

Stort behov for hjelp

Tore Kristensen er ansvarlig redaktør i magasinet Velferd, som har startet opp nettportalen jobbforalle.no. Dette er en nettportal som skal senke terskelen for de som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet.

Han forklarer at det er vanskelig å regne ut akkurat hvor mange som blir ekskludert fra arbeidslivet, men at noen tall kan gi en pekepinn:

• En undersøkelse i andre kvartal av 2016 uttrykte at 85.000 funksjonshemmede ønsker å komme i jobb.

• Nav regner med at det er 70.000 unge som står utenfor skole og arbeidsliv.

• Antallet mennesker med nedsatt arbeidsevne regnes å være cirka 190.000 og av uføre finner det rundt 317.000.

• SSB sine siste tall fra oktober sier at 135.000 er arbeidsledige og i denne gruppen finnes det mest sannsynlig også folk med hull i CV-en.

Han synes Clas Ohlson sitt arbeid er veldig bra og ønsker at flere bedrifter skal følge i samme spor.

– Hvis flere bedrifter forstår at mangfold er bra og at det lønner seg vil flere med tiden utvikle gode ansettelsesrutiner for å få de som står utafor innafor. Det nytter ikke bare å snakke om inkludering, man må gjøre det!

Sterkt samhold

Det er mange fordeler med det inkluderende arbeidslivet på Clas Ohlson. Heredia nevner blant annet at de får ansatte som blir lenge i jobben og som ønsker å bygge seg oppover i bedriften. Å gi muligheter fører til takknemlige og motiverte ansatte. Butikken har også lavt sykefravær, fordi de ansatte ønsker å være på jobben.

– Det er et sterkt samhold på gulvet og det merker også kundene. Så da får vi mye positiv tilbakemelding, som gjør at de ansatte blir enda mer fornøyd og yter mer. Det er en slags positivitetsloop, sier Heredia.

Han påpeker at en bred variasjon innenfor personalet fører til at de ansatte i større grad gjenspeiler kundegruppen. Når det er mange forskjellige personligheter og kulturer på arbeidsplassen er det alltid noe nytt å lære.

– Man blir mer åpne og tålmodige ovenfor kunder som har en annen kultur enn sin egen, fordi man er vant til mangfoldet på arbeidsplassen, forteller Heredia.

Kan bedre samfunnsøkonomien

Det er mange grunner til å drive et mer inkluderende arbeidsliv. Kristensen nevner to punkter som de viktigste. Først og fremst at de som står utenfor arbeidslivet får det bedre om de har en jobb å gå til. Men også at det vil utgjøre en økonomisk forskjell for hele samfunnet.

Kristensen viser til en beregning Arbeidsforskningsinsituttet gjorde i 2012. Den viser at dersom arbeidsdeltakelsen øker 5 prosent blant funksjonshemmede vil samfunnsøkonomien få en gevinst på 13 milliarder over 10 år.

– Mangfold lønner seg. Hvem kan drive apotek på Grønland i Oslo uten å ha ansatte som snakker punjabi eller urdu, skriver Kristensen.

Tore Kristensen jobber blant annet med platformen jobbforalle.no som skal gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere.

Tore Kristensen jobber blant annet med platformen jobbforalle.no som skal gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere.

Werner Juvik (Velferd)

Utfordrer sjefsstillingen

Likevel skal ikke Heredia legge skjul på at det kommer utfordringer med å drive et så inkluderende arbeidsliv. Når man jobber med folk som trenger tilrettelagt arbeid, så må man alltid være tålmodig og tydelig. Samtidig skal man støtte og konstant følge opp. Hvis man ser at ting ikke fungerer må det legges en ny plan. Slike ting er både utfordrende og tidkrevende.

– Men det gjør jo at du som sjef blir satt på prøve og får utfordret deg selv. Det er veldig givende og gøy å se at ansatte utvikler seg og at ting går bra for dem, sier Heredia smilende.

Han legger til at de har lite fokus på at noen har mer oppfølging og tilrettelegging enn andre. På Clas Ohlson ser de forbi utfordringene og fremover på mulighetene. Dette bidrar til en følelse av at alle er på lik linje, noe som er bra for arbeidsmiljøet, spesielt for dem som ønsker å legge vanskelige perioder bak seg.

Kloke hoder tenker ulikt

Inne i butikken, der julerushet er startet for alvor, møter vi Markus Alfei. Han er teamleder og jobber tett sammen med Heredia når det gjelder oppfølging av de nye ansatte.

Markus har jobbet siden han var 16 år og har mye erfaring med forskjellige arbeidsplasser.

– Før jeg begynte her hadde jeg ikke helt tenkt over at mange arbeidsplasser har en veldig sterk kultur for hvordan type mennesker de ansetter. Her har jeg fått oppleve hvor positivt det er med allsidige kollegaer. Man har kanskje lett for å tenke at en selv har de beste løsningene, men med så mange forskjellige mennesker ser man plutselig andre muligheter, forteller Markus.

Jobb med språkopplæring

De gruppene som sliter mest med å komme inn i arbeidslivet er, ifølge Kristensen, folk som faller ut av skolen og innvandrere som ikke har noen skolegang fra hjemlandet. I tillegg er psykiske helseplager en økende årsak til utenforskap.

Han mener den mest effektive metoden for innvandrere er en tilrettelagt arbeidsplass med språkopplæring. Da har de mulighet til å lære språk, en jobb og mye om kultur og samfunn på en gang.

I tillegg påpeker Kristensen at alt for mange arbeidsgivere kvier seg for å tilrettelegge for funksjonshemmede.

– De ser kun problemene og kostnadene og ikke mulighetene som mangfoldet kan gi bedriften, skriver han.

Trenger en plan

– Individuell tilrettelegging er det viktigste stikkordet i inkluderende og mangfoldig rekruttering. Noen trenger ekstra støtte, særlig i begynnelsen. Ved riktig oppfølging er sjansen for å lykkes betydelig høyere, enn om man ikke har en plan for de folkene man ansetter, skriver Kristensen.

Han forteller at det er mange butikkjeder som er flinke til å jobbe målrettet for å inkludere.

– Nille, Clas Ohlson, Ikea, stormberg og flere gir arbeid til mange. Det er også mange bedrifter som samarbeider tett med Nav, og det gir gode resultater der et slikt samarbeid er på plass, skriver Kristensen.

Som et annet tiltak mener han at yrkesfagene i større grad burde ha mer av opplæring på arbeidsplassene, istedenfor på skolene. Han viser til at den teoretiske delen av yrkesutdanningen har gjort at så mye som 50 prosent av elevene dropper ut før de får fagbrev.

Jobbforalle.no legger ut utlyste stillinger der arbeidsgiver har fokus på inkluderende arbeidsliv.

Jobbforalle.no legger ut utlyste stillinger der arbeidsgiver har fokus på inkluderende arbeidsliv.

skjermdump

Jobb for alle

Jobbforalle.no, som Kristensen er med å drive, er Norges eneste jobbportal for et mer inkluderende arbeidsliv. Tanken bak portalen er at det skal være et verktøy som kan høvle ned terskelen inn til arbeidslivet, for de som trenger det mest. Her sorteres jobbene som er åpen for å inkludere mennesker med ulike utfordringer, slik at arbeidet blir enklere for søkeren.

De samarbeider med en rekke organisasjoner som representerer ulike grupper som står på utsiden.

– Sammen har vi opprettet Jobbforalle-Arena, der vi jobber for å sette et mer inkluderende arbeidsliv på dagsorden. Vi mener at ideen om å ha én nettportal for et mer inkluderene arbeidsliv er så god at vi også tror de større aktørene og kjedene i Norge etter hvert vil bli med, skriver Kristensen.

12.12.2016
10:20
13.12.2016 15:09

Mest lest