– Det er ingen raske løsninger, men langsiktig arbeid som skal til for å redusere risiko for svikt i kommunene, poengterer direktør Mari Trommald.

– Det er ingen raske løsninger, men langsiktig arbeid som skal til for å redusere risiko for svikt i kommunene, poengterer direktør Mari Trommald.

Eirik Dahl Viggen

Bufdir ser svært alvorlig på barnevernsvikten i Oppland

Lovbrudd i 89 prosent av sakene hos Land barnevernstjeneste, påviser Fylkesmannen i Oppland. – Vi ser svært alvorlig på det omfanget av svikt i barnevernstjenesten som her er avdekket, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
01.03.2017
15:46
26.04.2017 16:46

Land barnevernstjeneste er et samarbeid mellom Nordre Land kommune og Søndre Land kommune. Nordre Land er vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernsloven.

Fylkesmannens tilsyn viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Alvorlige bekymringsmeldinger om vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.

Bufdir ser svært alvorlig på forholdene som fremkommer i tilsynsrapporten fra Land barneverntjeneste.

– Vi har sett at det er store variasjoner mellom kommunene og har vært bekymret for om Fylkesmennene har oversikt over tilstanden og risikoområdene i kommunene, sier direktoratets direktør Mari Trommald i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det er viktig at det blir gjort grundige og ærlige gjennomganger slik Fylkesmannen i Oppland har gjort i denne tilsynssaken.

– Vi ser at Nordre Land har tatt dette på alvor, og vi legger til grunn at dette følges tett opp med kortsiktige og langsiktige tiltak, sier hun.

Trommald viser til at direktoratet fra nasjonalt nivå arbeider med fylkesmennene om nasjonale veiledere, utvikling av styringsinformasjon og kompetanseprogrammer som skal støtte ledelsen og kommunens ansatte i jobben de utfører.

– Det er ingen raske løsninger, men langsiktig arbeid som skal til for å redusere risiko for svikt i kommunene, poengterer direktør Mari Trommald.

01.03.2017
15:46
26.04.2017 16:46