VURDERER ANKE: Velferdsdirektør Erik Stene (til venstre) og fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag. Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

VURDERER ANKE: Velferdsdirektør Erik Stene (til venstre) og fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag. Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

Mia Paulsen

Brøt loven – slipper straff

Politiet henlegger saken mot Midtre Namdal barnevern.
12.08.2014
13:00
27.08.2015 20:01

Mia.paulsen@lomedia.no

Barn som levde i stor nød fikk ikke hjelp, selv om situasjonen deres var kjent for barnevernet. Barneverntjenesten i Midtre Namdal ble anmeldt etter at et tilsyn viste omfattende brudd på barnevernloven. Saken omfattet hele 100 barn fra kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Barnevernet kjente til vold

Under tilsynet fant Fylkesmannen at saker ble henlagt uten at situasjonen rundt barna ble undersøkt. Enkelte barn var utsatt for vold i hjemmet, og deres situasjon var meldt til barnevernet flere ganger uten at barnevernet satte inn beskyttende tiltak. Barnas rett til å bli hørt ble heller ikke ivaretatt godt nok. I tillegg forsømte barnevernet å melde til andre kommuner.

Tror ikke på straff

Statsadvokaten er enig med Fylkesmannen i at det er brudd på straffeloven, og at overtredelsen er grov. Men han viser til at samkommunen allerede har gjort mye for å bedre tilstanden, og at en foretaksstraff ville ha liten normdannende effekt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vurderer å anke saken, skriver Trønder-Avisa.

12.08.2014
13:00
27.08.2015 20:01