Her ved Lillohagen bolig og Lille bolig O i Oslo har de stengt begge felleskjøkkenene for beboerne. Dette har de gjort for å forebygge smitte.

Her ved Lillohagen bolig og Lille bolig O i Oslo har de stengt begge felleskjøkkenene for beboerne. Dette har de gjort for å forebygge smitte.

Eirik Dahl Viggen

Koronaviruset:

Bolig for personer med utviklingshemming har stengt sine felleskjøkken for beboere

– Både ansatte og beboere er rolige, men vi merker på stemningen at vi har stengt av to rom som er en viktig og sosial arena for alle, sier Annette Motrøen Könberg, seksjonsleder for Lillohagen boliger.
10.03.2020
12:08
11.03.2020 09:15

hanna.skotheim@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Flere kan enkelt ta seg hjemmekontor i disse koronatider. Det er ikke et alternativ for ansatte som jobber ved heldøgnsinsitusjoner der jobben er å ta vare på mennesker som trenger hjelp og støtte i hverdagen.

Ved Lillohagen bolig og Lille O bolig i Oslo er de i full koronaberedskap, ifølge seksjonsleder Annette Motrøen Könberg. Begge boligene har felleskjøkken som de nå har stengt for felles ansamling av mennesker.

– Det ble sendt ut forholdsregler knyttet opp mot å forebygge smittespredning. I den forbindelse ble vi bedt om å organisere rutiner rundt fellessamling, som felleskjøkken og felles stue. Det første vi har gjort er å stenge kjøkkenet som sosial arena da personalet benytter kjøkkenet inntil videre. Det har vi gjort for å hindre sammenkomster av mange på samme sted. Vi har også anbefalt alle å oppholde seg mest mulig inne i leiligheten sin, sier Könberg til Fontene.

For å løse fellesmiddager tilbereder de som bor i den ene boligen maten inne på egen leilighet med bistand hvis det trengs. De som bor i den andre boligen, får maten servert i leiligheten.

– Både ansatte og beboere er rolige, men vi merker på stemningen at vi har stengt av to rom som er en viktig og sosial arena for alle, sier Könberg.

11 spørsmål og svar om koronaviruset og arbeidslivet

Restriksjoner for besøkende

I begge boligene har de også svært strenge prosedyrer når det kommer til håndhygiene.

– Alle som kommer inn i boligen må gjennomføre grundig håndvask. Dette har vi egne prosedyrer på.

Kønberg roser de ansatte for å være pliktoppfyllende når det kommer til å gjøre nødvendige tiltak for å hindre smitte. Dette er viktig da de har en del beboere som er i risikogruppene, ifølge seksjonslederen.

På fredag ble det sendt ut et brev fra Helsedirektoratet med restriksjoner for besøkende til sykehjem og heldøgnsboliger. Dette har alle beboerne fått beskjed om. Det er også sendt ut informasjon til pårørende. De bes om hjelp til å informere deres nettverk om at de ikke kan komme på besøk hvis de enten har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte eller de har reist i områder hvor det er smitte.

Lillohagen bolig og Lille O følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. De er også satt ned en egen smitteverngruppe i bydel Sagene hvor boligene er som gir føringer.

– Kanskje blir det flere skogsturer

På Buskerud ungdomshjem i Hokksund bor det 12 ungdommer som alle har traumer og store omsorgsbehov. Om en eller flere skulle bli smittet, må de holde seg på eget rom. Men personalet må likevel gå inn til dem, og risikoen for videre smitte vil være stor. Derfor setter ungdomshjemmet alt inn på å unngå smitte.

– Vi krysser armer og bein for at ingen blir smittet. Men selv med en beredskapsplan, vil det bli kritisk, sier Agnethe Bugge, enhetsleder på Buskerud ungdomshjem.

Agnethe Bugge, enhetsleder Buskerud ungdomshjem

Agnethe Bugge, enhetsleder Buskerud ungdomshjem

Nadia Frantsen

Ungdomshjemmet har satt en bråstopp for konferanser og andre arrangementer som samler mange mennesker. Telefonmøter erstatter fysiske møter med samarbeidspartnere. Rutinene for håndhygiene er skjerpet, og lageret med Antibac er fylt opp. For å forebygge tvang driver insitusjonenen er pålagt å øve på sikkerhet, noe som innebærer mye fysisk kontakt. Slike øvelser er nå lagt på is.

Folkehelseinstituttets råd for helsepersonell gjelder for de ansatte på institusjonen. Strengere tiltak vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt å redusere ungdommenes mulighet til å ferdes ute.

– Kanskje blir det flere skogsturer, sier Bugge.

Smitte blant ansatte kan fort bli kritisk for driften. Så lenge det går, vil Bufetat dele vikarer og ressurser mellom institusjonene. Bugge vil helst unngå bemanningsbyrå, fordi ansatte som jobber flere steder vil øke smittefaren. Hun sier at alle ansatte må være forberedt på å jobbe. Selv er hun innstilt på å jobbe turnus i tillegg til lederjobben dersom det blir nødvendig.

Blir det håndhilsing? I dag overleveres kravene i lønnsoppgjøret

Må si ifra hvis de har vært ute å reist

På Klokkergårdstiftelsen, en barnevernsinstitusjon for ungdom med rus- og atferdsproblemer, følger også de ansatte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Disse har Mona Solberg laget en egen beredskapsplan ut ifra. Hun er leder ved Torpet minikollektiv som er en del av stiftelsen. Et av punktene i beredskapsplanen er at det må gjennomføres kontinuerlige vurderinger knyttet til bruk av offentlig transport og deltakelse på større offentlige arrangement.

– Tirsdag skulle egentlig en ansatt og en ungdom ha vært på hopprenn på Lillehammer. Det ble heller til pølsefest i kollektivet med hopprennet på TV, sier Solberg.

Mona Solberg, leder ved Torpet minikollektiv.

Mona Solberg, leder ved Torpet minikollektiv.

Adrian Nielsen

Hun forteller at både de ansatte og ungdommen er blitt gjort kjent med retningslinjene, og at alle de ansatte må kvittere på at de har fått en gjennomgang. Håndhygiene er noe av det Solberg trekker fram som noe av det viktigste. Hun har derfor laget plansjer som viser hvordan man skal vaske hendene sine og hengt de opp flere steder i kollektivet. Hun understreker også hvor viktig det er å hele tiden trygge ungdommene ved å gi de tilstrekkelig med informasjon om koronaviruset.

De ansatte på Torpet er såkalte medlevere, og jobber 14 dager på og 14 dager av. På spørsmål om de frarådes å reise steder i friperioden svarer Solberg:

– De må si ifra hvis de har vært ute å reist i områdene hvor det er smittefare, og de må melde ifra om eventuelle symptomer.

Ved mistanke om smitte, skal lokal legevakt eller fastlege kontaktes og så må det drøftes hvorvidt karantene skal gjennomføres og hvordan det skal gjennomføre.

– Vi er en offentlig institusjon så hvis en voksen blir forkjøla, må vi sjekke om han eller hun er smittet. Det kan føre til store konsekvenser hvis det ikke tas på alvor.

10.03.2020
12:08
11.03.2020 09:15