Gry Elizabeth Juvdid, FO Buskerud

Gry Elizabeth Juvdid, FO Buskerud

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Buskerud, Gry Elizabeth Juvelid

Blir rasende over netthets

– Trusler og ærekrenkelser på nett er en stor påkjenning for dem som opplever det. Jeg blir rasende over sjikanen som særlig barnevernsledere utsettes for, sier Gry Elizabeth Juvelid.
05.02.2018
09:09
05.02.2018 10:57

anne@lomedia.no

Gry Elizabeth Juvelid (52) er utdannet vernepleier og har permisjon fra Lier kommune for å være fylkesleder i Buskerud. Hun har vært fylkesleder siden 2013 og stiller til valg dersom hun blir innstilt. I en serie på nett lar Fontene deg bli bedre kjent med fylkeslederne:

Hva irriterer deg mest?

– Jeg blir ikke så ofte irritert, men jeg blir rasende over netthetsen og sjikanen mange av våre medlemmer opplever, dette går særlig utover ansatte i barneverntjenestene. Trusler og ærekrenkelser på nett er en stor påkjenning for dem som opplever det.

Hva gjør fylkesavdelingen med slike saker?

– Vi har arrangert nettverksmøter for tillitsvalgte hvor vi diskuterer dette og ser på kommunenes planer for hvordan netthets håndteres. FOs egen veileder er nyttig, og vi informerer så godt vi kan om hvordan arbeidsgivere bør skjerme og hjelpe ansatte som utsettes for hets.

Fem minutter med en minister, hvem velger du og hva sier du?

– Da tar jeg helseminister Bent Høie fatt. Det er en synd og skam at sosionomer og vernepleiere ikke er tatt med i den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Der står det at alle kommuner må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster og at ordningen utvides til å gjelde ergoterapeuter og psykologer fra 2020. Det bør være rettighetsfestet at vernepleiere og sosionomer også skal være i primærhelsetjenesten.

Hvorfor er dette så viktig?

– Da vil jeg trekke fram Helsedirektoratets rapport fra i høst som viser at fire av fem kommuner har alvorlig svikt i tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Det går frem etter tilsyn i 57 kommuner. I lys av dette er det veldig rart at vernepleiere ikke lovfestes som riktig bemanning i primærhelsetjenesten. Vi trenger faglært arbeidskraft i disse tjenestene.

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Det er morsomt å merke at man kan påvirke og jobbe godt for medlemmene. Da jeg ble spurt om å stille til valg som fylkesleder første gang for fem år siden, var jeg hovedtillitsvalgt i Lier kommune og valgte å takke ja. Da passet det inn i livet mitt. Jeg opplever at vervet om fylkesleder er noe man trenger noen år for å voksne inn i – og nå håper jeg på gjenvalg.

Savner du den egentlige jobben din?

– Ja, i perioder. Jeg er utdannet vernepleier og var fagkoordinator i virksomhet habilitering i Lier kommune. Jeg liker å bruke meg selv i relasjon med andre og savner av og til den daglige kontakten med kolleger, brukere, pasienter, pårørende.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– De fleste FO-medlemmer har jobber der det er stort arbeidspress, og de jobber i skvisen mellom arbeidspress og å utføre en faglig forsvarlig jobb. FO-ere strekker seg langt. Det gjelder både ansatte i Nav, i barnevernet og i boliger for utviklingshemmede. Vi påpeker dette for tillitsvalgte som hele tiden jobber for å få til tilstrekkelig bemanning.

Hvilken oppgave gleder du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– Det er veldig gøy å jobbe med politisk påvirkning generelt. Da Borgerstadklinikken tapte anbudskonkurransen i Helse Sør-Øst om tjenester i rusbehandling, jobbet jeg mye med saken. Det var spennende å kontakte politikere og samarbeide med andre forbund. Slike oppgaver liker jeg, å gå løs på politiske saker og samarbeide med andre for å få til ting, selv om det er triste nedleggelser man skal håndtere.

Trekk frem den viktigste saken du jobber med akkurat nå!

– Årsmøteforberedelser, med nye handlingsplaner, årsregnskap og budsjett.

Hva med kommunereformen, hvordan påvirker den medlemmene?

– I Buskerud er det Drammen, Svelvik og Nedre Eiker som slår seg sammen, mens Røyken og Hurum går til Asker og blir del av Akershus. Men etter hvert skal vi jo alle inn i Viken fylke. I disse prosessene er det de hovedtillitsvalgte som er delaktige, mens fylkesavdelingen bistår. Kommunereformen vil helt klart ramme våre medlemmer som jobber i barnevernet og Nav når disse tjenestene skal sammen. Men jeg er ikke veldig bekymret.

Når så du sist godt helse- eller sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Da jeg besøkte mange arbeidsplasser i høst. Jeg møtte mange ansatte som glødet for faget. På Borgerstadklinikken på Bragernes traff jeg fem sosionomer som var så fornøyde og snakket varmt om behandlingsopplegget. Da jeg gikk ut derfra, tenkte jeg at det var et sted jeg kunne tenkt meg å jobbe. Nå legges stedet ned, og de jeg traff mister jobben.

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg vil lese reportasjer som viser frem godt faglig arbeid, om de som får til ting og gode resultater. For eksempel om familieråd-modellen på Kongsberg. Slike ting inspirerer meg.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Jeg er stolt av servicen fylkesavdelingen klarer å gi medlemmene. Vi er et tilgjengelig kontor og medlemmene er klar over at vi finnes og bruker oss. Når jeg ser over handlingsplanen, ser jeg også at vi klarer å gjennomføre mange arrangementer og seminarer.

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Jeg er både flink og god til å bake.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Om meg selv er det en stor løgn!

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Da ville jeg kopiert Mimmi Kvisviks avtalebok og fulgt hennes dagsplan. Hun gjør en flott jobb. Noe annet ville jeg heller ikke rukket.

Gry Elizabeth Juvelid (52)

Fylkesleder i Buskerud siden 2013.

Er utdannet vernepleier.

Har permisjon fra Lier kommune som fagkoordinator i virksomhet habilitering.

FO Buskerud har ca 1200 medlemmer.

05.02.2018
09:09
05.02.2018 10:57

Gry Elizabeth Juvelid (52)

Fylkesleder i Buskerud siden 2013.

Er utdannet vernepleier.

Har permisjon fra Lier kommune som fagkoordinator i virksomhet habilitering.

FO Buskerud har ca 1200 medlemmer.