KORTSIKTIG: Det som kunne vært løst med veiledning i en tidlig fase, kan nå ende opp som langt tyngre saker, påpeker Carjet Demir og Ole Mikelsen i FO Bergen.

KORTSIKTIG: Det som kunne vært løst med veiledning i en tidlig fase, kan nå ende opp som langt tyngre saker, påpeker Carjet Demir og Ole Mikelsen i FO Bergen.

Otto von Münchow

Bergen flytter penger vekk fra barnevernet

Bergen kommune hever terskelen for hvilke saker barnevernet skal gå inn i. – Et kortsiktig sparetiltak som vil føre til at barna ender opp hos barnevernet i langt tyngre saker, frykter FOs Carjet Demir.
30.09.2015
13:10
30.09.2015 13:12

fontene@lomedia.no

Bergen kommune er i økonomisk krise. Inntektene svikter, og byrådet og bystyret vedtatt å stramme inn på barnevernstjenester, hjemmetjenester og sosialstøtte til familier med fire barn eller flere. Også innen psykiske tjenester reduseres det.

– Uholdbart

– Dette fører til en uholdbar situasjon for våre medlemmer, uttaler Carjet Demir, leder for FO Bergen.

Hun peker på at innstramningen spesielt går utover barnevernstjenesten. For å gjennomføre innsparingene har byrådet blant annet hevet terskelen for hvilke saker barnevernet skal gå inn i. Det vil føre til at barna senere ender opp hos barnevernet som langt tyngre saker. For Demir er dette veldig kortsiktig politikk.

Ole Mikelsen, nestleder i klubben og konserntillitsvalgt, legger til at utgiftene i barnevernet har økt fra år til år uten at budsjettet er blitt økt. Det sees blant annet på antall plasserte barn, antall meldinger og undersøkelser, og på økningen i egenandelen til Bufetat.

– Folk løper allerede som det er, sier Mikelsen.

Han viser til en rapport fra Arbeidstilsynet som i fjor avdekket at arbeidssituasjonen var svært presset.

Forebygging i fare

Demir og Mikelsen reagerer på at politikerne ikke sier noe om hvordan kuttene skal foretas. Ansvaret legges på den enkelte saksbehandler som allerede er hardt presset i forhold til å prioritere saker. De to tillitsvalgte er redd for at det enkleste blir å kutte i det forebyggende arbeidet.

– Det er ikke bra på lengre sikt, konstaterer Demir.

Når budsjettet ikke følger arbeidsomfanget, må barnevernet prioritere mer av de tyngre sakene. Når terskelen for barnevernet heves, vil det bety at de enklere sakene velges bort. Det vil være veldig alvorlig for dem det går utover, understreker hun.

Hun tar et eksempel foreldre som er nye i Norge, og som ikke alltid klarer å tilpasse seg kravene i det norske samfunnet, blant annet når det gjelder barneoppdragelse og barns rettigheter.

– Som oftest trenger de bare enkel veiledning, men det kan være nok til å forebygge en alvorlig barnevernssak kanskje et år frem i tid, påpeker Demir.

– En annen følge er at den enkelte saksbehandler blir sittende med flere alvorlige saker. Vi må ha tid til å kunne vurdere disse sakene, og det et veldig krevende å sitte med flere alvorlige saker samtidig. Nå når den enkelte saksbehandler blir pådyttet flere alvorlige barnevernssaker, kan det gjøre at den ene viker for den andre, supplererer Ole Mikelsen.

Spisser barnevernet

Kommuneledelsen forsvarer innstrammingene blant annet ved å vise til at den styrker den generelle helsetjenesten. Men verken Mikelsen eller Demir er overbevist om at det er godt nok.

– Dette handler om livet til de svakeste. Det er små barn vi snakker om, understreker Carjet Demir.

Leder i etat for barn og familie, Anne-Lise Hornæs, erkjenner at budsjettet ikke har fulgt veksten til barnevernstjenesten. Men hun vil ikke være med på at det er snakk om innsparinger.

– Dette må sees i sammenheng med at byrådet har prioritert helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi ønsker å spisse barnevernstjenesten inn mot de tyngre gruppene, mens forebyggingskompetansen økes utenfor barnevernet. Det skjer blant annet ved at helsestasjonene skal øke tidlig innsats mot sårbare grupper, sier Hornæs til Fontene.

BEDRE: Anne-Lise Hornæs i Etat for barn og familie mener  omstruktureringen av tjenestene vil føre til et bedre barenvern på sikt.

BEDRE: Anne-Lise Hornæs i Etat for barn og familie mener omstruktureringen av tjenestene vil føre til et bedre barenvern på sikt.

Otto von Münchow

Bevisst omlegging

Hornæs understreker at det ikke er snakk om å kutte i det forebyggende arbeidet. Det er en bevisst omlegging av tjenestene. Totalt sett er barn og ungdom budsjettvinnere i Bergen kommune, ikke tapere, i følge Hornæs. Hun viser til at det er blitt 26,5 flere stillinger i helsetjenesten.

– Denne styrkingen skal dempe presset på inntaket ved barnevernet, sier Hornæs og understreker at Bergen kommune under ingen omstendigheter skal spare på lovpålagte oppgaver.

– Det vi ønsker er å redusere meldingsandelen, slik at barnevernet kan jobbe med det de kan. Hvis vi lykkes med målsettingen, vil vi på sikt for et bedre barnevern. Det finnes en forventning om at barnevernet skal løse alt. Det kan vi ikke innfri.

Det finnes en forventning om at barnevernet skal løse alt. Det kan vi ikke innfri.

Anne-Lise Hornæs

30.09.2015
13:10
30.09.2015 13:12