JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konsulenter i barnevernet

Barnevernsleder: – Private konsulenter er et nødvendig onde

– Jeg kunne nok hatt to fast ansatte i stedet for en innleid konsulent. Det er en høy kostnad, sier barnevernsleder Elin Jøraasen.
– Konsulentene er ikke en del av personalgruppa, og kompetansen de tilegner seg når de er her, den forsvinner jo ut, sier barnevernsleder Elin Jøraasen.

– Konsulentene er ikke en del av personalgruppa, og kompetansen de tilegner seg når de er her, den forsvinner jo ut, sier barnevernsleder Elin Jøraasen.

Gjøvik kommune

oystein.helmikstrol@lomedia.no

Kommuner over hele landet bruker millionbeløp på innleie i barnevernet. Elin Jøraasen, leder i Gjøvik og Land barnevernstjeneste, skulle helst klart seg uten konsulenter, men må innse at de dekker et reelt behov.

Hun leder en barnevernstjeneste med 60 ansatte fordelt på tre kommuner: Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land. I tillegg har tjenesten ansvaret for Gjøvik interkommunale barnevernsvakt, pluss at de drifter tilsyn med fosterhjem i Gjøvik, to kommuner i Land og to kommuner i Toten.

I skrivende stund er det fire innleide konsulenter i barnevernstjenesten som Jøraasen leder. De har hatt fem-seks konsulenter inne i løpet av 2023. De fleste kontraktene er på tre måneder.

– Høy kostnad

Dedicare er størst på utleie av konsulenter til barnevernet i Norge. Det er gjerne små kommuner som bruker Dedicare.

Barnevernet i Gjøvik og Land brukte til sammen 6,6 millioner kroner på Dedicare i 2019, 2020 og 2021. Det tallet er høyt, syns barnevernsleder Elin Jøraasen.

Hun forteller at det i perioder har vært et stort behov for innleid konsulent i årene etter at Gjøvik og Land barnevernstjeneste ble etablert.

– Men fem-seks konsulenter av rundt 60 ansatte er ikke et så høyt tall?

– Nei, antallet konsulenter er ikke høyt, svarer Jøraasen.

Men det er kostnaden, forklarer hun.

– Jeg kunne nok hatt omtrent to fast ansatte i stedet for en innleid konsulent. Det er en høy kostnad.

Fikk «rødt kort»

Statsforvalteren i Innlandet ga barnevernet «rødt kort» i 2021. I ettertid har barnevernstjenesten forbedret seg på på tilnærmet alle kvalitetsindikatorer, ifølge den ferskeste tilstandsrapporten fra barnevernstjenesten selv. Det er nå nesten ingen fristbrudd.

Utfordringen barnevernsleder Elin Jøraasen har er denne: Å ha nok folk på jobb slik at de på en skikkelig måte kan løse oppgavene som de etter loven er nødt til å løse.

– Når saksmengden overstiger det vi kan forvente at ansatte som er på jobb skal kunne ivareta, er det nødvendig å bruke konsulent for å ivareta forsvarlighetskravet og sikre kvalitet i saksbehandlingen, forklarer Jøraasen.

– Er dere for få ansatte?

– Nei, konsulentbruk hos oss handler ikke om det. Det handler først og fremst om kombinasjonen av saksmengde og ubesatte stillinger.

Ved fravær er det utfordrende å rekruttere vikarer med nødvendig kompetanse, påpeker Jøraasen.

Redningen: Dedicare

Det er her innleide konsulenter fra private aktører som Dedicare kommer inn. En innleid konsulent skal ha nødvendig formell kompetanse og erfaring, og vil på kort varsel kunne bidra til å løse oppgaver for barnevernet.

– Har Dedicare hevet kvaliteten i tjenesten hos dere?

– Nei, det vil jeg ikke si.

– Men har barnevernstjenesten blitt dårligere?

– Det legges mye ressurser i grundig opplæring og individuell oppfølging av både nyansatte og eksisterende ansatte. Også en konsulent må få innføring i tjenestens og kommunenes interne rutiner og strukturer samt individuell veiledning den tiden konsulenten er hos oss. Dette er ressurser jeg ønsker å bruke på fast ansatte.  

Kompetansen forsvinner

Jøraasen vil helst ha fast ansatte som er en del av personalgruppa.

– Private konsulenter er ikke en del av personalgruppa på samme måte som ansatte, sier hun.

Hun legger til at de også bruker en del tid på å sette konsulenter inn i hvordan de løser oppgavene lokalt.

– Den kompetansen som konsulentene tilegner seg når de er her, den forsvinner jo ut.

Brukere som kommer i kontakt med barnevernstjenesten, merker også at de må forholde seg til en privat konsulent.

– Det blir brudd i relasjonen. Og en innleid konsulent vil heller ikke ha den samme innsikten i lokale forhold som en fast ansatt.

Nytt grep

I Gjøvik og Land barnevernstjeneste har de nå gjort noe helt nytt for å løse utfordringen det er å rekruttere vikarer: Fleksibel barnevernskonsulent.

– Vi har nå fått til to faste stillinger utover grunnbemanninga. En er besatt og en rekrutteres i disse dager. Tanken er at disse stillingene skal redusere konsekvensene av kortere fravær og ubesatte stillinger.

Målet er å kjøpe færre konsulenter.

– Private konsulenter skal ikke erstatte den jobben som kommunalt ansatte egentlig skal gjøre, sier barnevernsleder Elin Jøraasen.

Dedicare vil ikke møte Fontene

Fontene har ønsket å intervjue en konsulent fra rekrutterings- og bemanningsselskapet Dedicare. Aina Nygård, teamleder for barnevern og miljøterapi, vil ikke la seg intervjue, men henviser til administrerende direktør Bård Kristiansen. Fontene har også snakket med ham. Han ønsker ikke å møte Fontene til et intervju. Han har ønsket spørsmål tilsendt på e-post.

På spørsmål om hvorfor Fontene ikke får intervjue en barnevernskonsulent, svarer Kristiansen at ingen av konsulentene deres ønsket å være i media.

Kristin M. Johansen

Frihet og fleksibilitet

Kristiansen vil ikke fortelle, «av konkurransemessige årsaker», hvor mange ansatte de har som er godkjent for oppdrag i barnevernet i kommunene.

– Hvem er den typiske kunden deres?

– Kommuner som mangler kvalifisert personell, svarer Kristiansen.

– Hva er konsulentenes fortrinn?

– Større grad av frihet og fleksibilitet.

Vil du si at Dedicare er med på å heve kvaliteten i norsk barnevern? I så fall: På hvilken måte?

– Ja, vi sikrer at det er bemanning hos kommuner som ikke har tilstrekkelig kvalifisert personell selv.

Norges beste

På spørsmål om det det offentlige burde vært i stand til å gjøre jobben selv, uten å måtte få hjelp av Dedicare, svarer Kristiansen slik:

– Målet er jo at kommunene skal klare seg selv. Men vi er en viktig bidragsyter, for å sikre at det er bemanning på plass.

Dedicare er kåret til Norges beste arbeidsplass, i en undersøkelse av Great Place to Work Institute, der arbeidsmiljøet i en lang rekke bedrifter kartlegges. De ble kåret til Europas 8. beste arbeidsplass.

Kristiansen framhever at Dedicare tar godt vare på sine ansatte, og nevner «god oppfølging og tett kontakt». De ansatte er godt fornøyd med å jobbe i Dedicare, ifølge direktøren.

– På en skala fra 1 til 10 scorer de ansatte oss 9,5 på hvor fornøyde de er, forteller han.

Gjøvik og Land barnevernstjeneste

• En interkommunal barnevernstjeneste for kommunene Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.

• Betjener et område med drøyt 40.000 innbyggere.

• Brukte til sammen 6,6 millioner kroner på bemanningsselskapet Dedicare i 2019, 2020 og 2021.

Kilde: Notat fra Fagforbundet, basert på leverandørdatabasen til Kommunal Rapport.

Nordkapp brukte 5,5 millioner på konsulenter

Anne Myklebust Odland

Nordkapp kommune med ca. 3000 innbyggere betalte over 5.5 millioner kroner til Dedicare i 2021 og 2022 for innleie til barnevernstjenesten. Tidligere barnevernsleder og nå fagleder i Midt-Finnmark barnevern, Kine Rasch Elde, oppgir mangel på ansatte som årsak: Disse to årene var det langvarige sykmeldinger, permisjoner, oppsigelser og nyansettelser. 

– I slike situasjoner kan det være et gode å vurdere konsulenter for å ivareta barn og familier. Det har likevel alltid vært vurdert av Nordkapp at det beste er å ha fast ansatte, skriver hun på e-post til Fontene.

Nordkapp er fra august 2023 del av et interkommunalt samarbeid med tre andre kommuner, Midt-Finnmark barnevern. Første halvår i 2023 benyttet ikke Nordkapp konsulenter fra Dedicare, da alle stillinger har vært besatt. Men de har engasjert en konsulent som følger opp fosterhjem sør i landet.

– Det er for å gi familiene mer stabilitet etter flere runder med utskiftninger av saksbehandlere, sier hun. Hun mener konsulentbruk bør være et kortsiktig tiltak i overganger ved oppsigelser eller fravær.

– Utgiftene for å leie inn konsulenter har ikke gått utover andre nødvendige tiltak i tjenesten, men det er en stor kostnad for kommunen, skriver hun.

Gjøvik og Land barnevernstjeneste

• En interkommunal barnevernstjeneste for kommunene Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.

• Betjener et område med drøyt 40.000 innbyggere.

• Brukte til sammen 6,6 millioner kroner på bemanningsselskapet Dedicare i 2019, 2020 og 2021.

Kilde: Notat fra Fagforbundet, basert på leverandørdatabasen til Kommunal Rapport.