TØFF ARBEIDSDAG: Voksende saksmapper og sjikane i offentligheten er hverdagen i det kommunale barnevernet, ifølge FOs undersøkelse.

TØFF ARBEIDSDAG: Voksende saksmapper og sjikane i offentligheten er hverdagen i det kommunale barnevernet, ifølge FOs undersøkelse.

Colourbox.com/Christine Palasz

Barnevernets sansatte: Massiv kritikk og uthenging i media skader arbeidsmiljøet mest

Ansatte henges ut i mediene, mottar trusler mot seg selv og familien og gråter på jobb. Det er hverdagen i barnevernet, ifølge en undersøkelse FO har gjennomført.
15.10.2015
09:45
17.11.2015 13:35

solfrid.rod@lomedia.no

Nesten halvparten av de spurte sier at de ikke har nok tid til å gjøre en så god jobb som de ønsker. De ansatte oppgir at de har for mange saker om gangen, noe som gjør det vanskelig å overholde fristene og opparbeide gode relasjoner til barn og familier.

Dobbelt så mange saker som anbefalt

Mens FO og Fagforbundet krever at ansatte i barnevernet skal ha maksimum 15 saker om gangen, forteller FO-erne i undersøkelsen om en arbeidshverdag med opptil 30 saker.

– Det blir mye brannslukking. Flere opplever at de beveger seg vekk fra å være sosialarbeidere til å bli bare saksbehandlere, fortalte AU-medlem Kathrine Haugland Martinsen da hun presenterte undersøkelsen i FOs landsstyre onsdag kveld.

Forteller ikke hvor de jobber

Kritikk i mediene og barnevernets omdømme er det største arbeidsmiljøproblemet, ifølge undersøkelsen.

De ansatte oppfatter kritikken som massiv og unyansert, flere sier at de vegrer seg for å fortelle hvor de jobber i sosiale sammenhenger.

Undersøkelsen ble sendt ut i sommer, rett etter at en gruppe psykologer og jurister hadde sendt en bekymringsmelding om barnevernet til statsråd Solveig Horne. Mediedekningen av dette oppropet opplevdes ekstra tungt av flere i barnevernet.

Flere sier at de forstår at fortvilte foreldre er sinte på nettet, men at det oppleves ekstra belastende når personer med utdanning og status hamrer løs på barnevernet i mediene. «De burde vite bedre og være mer nyanserte», synes de ansatte.

Etterlyser støtte

De ansatte etterlyser at ledere, myndigheter og egen fagforening tar til motmæle når det stormer rundt barnevernet. De oppfordrer FO til å bidra aktivt i kommentarfeltene på nettet for å rydde opp i myter og løgner om barnevernet.

127 av de 650 som har svart oppgir at dårlig omdømme og kritikk i media er den største arbeidsmiljøutfordringen. 105 svarer tidspress og for stor arbeidsmengde.

Trusler mot egne barn

På tredje plass kommer vold, trusler og det å bli hengt ut i sosiale medier. Flere har opplevd å bli utskjelt og truet på jobb. Å jobbe aleine med tunge saker og dra på hjemmebesøk aleine rapporteres som belastende.

Trusler mot egne barn oppleves aller tyngst. Å bli uthengt i sosiale medier med fullt navn og bilde er en annen belastning.

– Krise og tårer

I tillegg til at sakene hoper seg opp, opplever ansatte å ha for lite og for dårlig tiltaksapparat. Å kunne sette inn riktig tiltak, ha fosterhjem der barnet bor og ha nok tid til å bygge gode relasjoner med familiene nevnes som suksessfaktorer, i tillegg til faglig påfyll, tilstrekkelig veiledning og god ledelse.

Landsstyret kjente seg igjen i funnene, og mente undersøkelsen må brukes aktivt i FOs politiske påvirkningsarbeid.

– I Trondheim har de ansatte 40 saker. Det er tårer, sykemeldinger og full krise i barnevernet der. Vi har forsøkt i et år å si fra, men vi blir ikke hørt. Det er bra å få en slik undersøkelse, i tillegg til brosjyren om bemanningsnormer. Dette kan vi bruke lokalt, sa Mona Berger fra FO Sør-Trøndelag.

– Lik en barnevernsarbeider!

– FO har et ansvar for arbeidsmiljøet til disse folka. Vi må heie på dem, se dem, trykke «like», skrive leserinnlegg og backe dem på alle mulige måter, fastslo nestleder Tone Faugli.

FOs barnevernsundersøkelse

650 personer har svart

82 prosent er medlem i FO

66 prosent jobber i barnevernet, blant dem jobber 91,6 prosent i det kommunale barnevernet

34 prosent oppgir at de jobber i instanser som samarbeider med barnevernet

15.10.2015
09:45
17.11.2015 13:35

FOs barnevernsundersøkelse

650 personer har svart

82 prosent er medlem i FO

66 prosent jobber i barnevernet, blant dem jobber 91,6 prosent i det kommunale barnevernet

34 prosent oppgir at de jobber i instanser som samarbeider med barnevernet