VANSKELIG Å SNU: Barnefattigdommen har økt tross flere regjeringers forsøk på å snu utviklingen. Her fra en demonstrasjon FO arrangerte sammen med Velferdsalliansen mot barnefattigdom ved Stortinget 23. august 2013.

VANSKELIG Å SNU: Barnefattigdommen har økt tross flere regjeringers forsøk på å snu utviklingen. Her fra en demonstrasjon FO arrangerte sammen med Velferdsalliansen mot barnefattigdom ved Stortinget 23. august 2013.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernet har for få folk til å undersøke godt

– Mens vi før var to til å gjøre en undersøkelse, må kollegene mine nå ofte dra ut alene, sier Signe Aarsæther, – Det bør være et varsku.
12.01.2016
15:00
12.01.2016 15:05

edv@lomedia.no

Konsulent Signe Aarsæther i barnevernet i Gamle Oslo, opplever at bemanningen ikke lenger strekker til.

– Antall meldinger har økt formidabelt. Samtidig har Fylkesmannen påpekt at vi skal undersøke flere meldinger. Til det trengs stillinger, det sier seg selv, sier Aarsæther til Fontene.

ETTERLYSER BEMANNING: Barnevernskonsulent i barnevernet Gamle Oslo Signe Aarsæther på FO frokost om barnefattigdom

ETTERLYSER BEMANNING: Barnevernskonsulent i barnevernet Gamle Oslo Signe Aarsæther på FO frokost om barnefattigdom

Eirik Dahl Viggen

– Mens vi før var to til å gjennomføre en undersøkelse, må kollegene mine ofte dra ut alene, sier Aarsæther, – Det bør være et varsku.

De er bekymret for to ting:

• Brukernes rettssikkerhet

• Barnevernets evne til å sette inn riktige tiltak

Uenige om løsningene

Fellesorganisasjonen samlet tirsdag fagfolk, politikere og byråkrater til frokost og paneldebatt om barnefattigdom og barnevern. Påfallende mange familier barnevernet har kontakt med sliter nemlig med dårlig økonomi.

Leder for statens barnevernetat (Bufetat) Mari Trommald påpekte behovet for strukturelle forløp og digitale løsninger. Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) (bildet), vil styrke tilliten til de ansatte og legge mer vekt på møtet med de enkelte barna og foreldrene deres.

ENDRINGSVILLIG: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) vil gi ansatte i barnevernet økt frihet fra skjemaveldet og lytte mer til brukerne.

ENDRINGSVILLIG: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) vil gi ansatte i barnevernet økt frihet fra skjemaveldet og lytte mer til brukerne.

Eirik Dahl Viggen

Holder ikke med gratis akebrett

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil styrke arbeidslinja for å sikre at bosatte flyktninger kommer i arbeid og unngår fattigdomsfella. Ministeren trakk fram satsingen på gratis kjernetid i barnehager og gratis aktivitetsskole, og gratis utlån av fritidsutstyr til lavinntektsfamilier.

Men Signe Aarsæther, som var invitert for å fortelle om erfaringer fra sitt arbeid i en bydel som ligger på topp i barnefattigdom, uttaler seg mer håndfast. Barnevernet må oppbemannes, mener hun.

– Vi har en del tiltak hvor vi kan hjelpe med utstyr, men det holder liksom ikke, for det blir bare å bøte på. Du tar ikke fatt med problemet, sier Aarsæther.

– Det er ikke lett å tenke seg hvordan disse familiene har det. Fattigdom gjør noe med den psykiske helse og evnen til å ta vare på barn. Vi er den bydelen med flest omsorgsovertakelser. Vi trenger mer ressurser skal vi klare å hjelpe folk med å ta vare på barna sine.

Barnevernet kan miste blikket

– Hvorfor skal dere være to til å undersøke én bekymringsmelding?

– Fordi da har du en kollega å sparre med og drøfte saken med. Undersøkelsen bygger mye på observasjon, og to par øyne registrerer mer enn ett. Barnevernsarbeideren blir ikke dårligere om hun kommer alene, men det kan bli dårligere for den vi skal undersøke. Når man er færre som ser, mister en mange nyanser i observasjonen. En kan lettere komme til feil avgjørelse.

– Hva kan skje da, kan dere ved en feil gå inn for omsorgsovertakelse?

– Nei, det skal en lang saksgang til før det skjer. Men hvis saken blir for dårlig undersøkt, vil vi ikke få fram det familien egentlig sliter med eller få satt inn riktige tiltak. Kollegene mine i barnevernstjenesten er bekymret nå. De føler seg presset. Å sende noen alene ut på undersøkelse, er et tilbakeskritt.

Vi har en del tiltak hvor vi kan hjelpe med utstyr, men det holder liksom ikke, for det blir bare å bøte på.

Signe Aarsæther, barnevernskonsulent

12.01.2016
15:00
12.01.2016 15:05