Barnevernet bryter loven når barn må akuttplasseres på andre siden av landet, ifølge Fylkesmannen

Akuttplassering over to timer unna er for langt, mener FOs Ellen Galaasen.
19.08.2014
15:11
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Bufetat bryter bistandsplikten de har til kommunene. Det konkluderer fylkesmennene i Telemark, Vestfold, Buskerud og Vest-Agder i en rapport. Det er fire av de fem fylkene statens barne- ungdoms- og familieetat i region sør har ansvar for.

Akuttplassene er for få. Det gjør at barn må sendes helt til andre regioner for plass i beredskapshjem.Uka før påske hadde hele etaten én ledig akuttplass, i Balsfjord, i Troms.

– Er det ikke et kvalifisert tilbud innen en radius av to timers bilkjøring, bryter de nærhetsprinsippet, mener Ellen Galaasen, som leder seksjon for barnevernspedagoger i FO.

For langt

– Skal du få til en god plassering, er du avhengig av å samarbeide godt med familie, skolen og andre sosiale relasjoner, sier Galaasen.

Når et barn sendes fra region sør til Trondheim, sier Galaasen, så påføres hjemkommunen ganske store reisekostnader til oppfølging, og kommunikasjonen mellom etater og hjelpeinstanser går tregere.

– Vi tar Fylkesmannens rapport til etterretning. Det er en foreløpig rapport som vi kommer til å kommentere til Fylkesmannen før vi kan kommentere i media. Etter at vi har sendt inn våre kommentarer vil vi få den endelige rapporten fra Fylkesmannen, sier kommunikasjonssjef Trude Borge Iversen i Bufetat region Sør.

Innsparing

Antallet beredskapsplasser i region sør er redusert. Inntakskontorene brukte derfor mye penger på private plasser. For å få kontroll på økonomien, inndro Bufetat region Sør inntakskontorenes fullmakt til å kjøpe hos private.

Siden påske har derfor barnevernledere ute i kommunene fått beskjed om å opprette egne tiltak.

Det tar for lang tid, advarte regiontillitsvalgt for FO, Olav Borsheim i Fontene nr. 7

FOs tillitsvalgte og forbundsledelsen sendte tidligere i sommer varslingsbrev til Bufetats styringsenhet, Bufdir og til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. De mener etaten bryter barnevernloven.

– Trenger overkapasitet

Med antall akuttplasser redusert til et minimum, påpeker fylkesmennene i sør, er det mindre variasjon og vanskeligere å finne godt tilpassede fosterhjem.

– Det trengs mange flere fosterhjem enn barn som trenger fosterhjem, sier Galaasen, – Det kan gå med to-tre forsøk før barnet finner en god match med et fjerde fosterhjem.

Hun etterlyser fra Bufetat en tydeligere analyse av hvilke konsekvenser som følger av de mange endringstiltakene etaten gjør for å sikre en sunn økonomi.

Sjokkterapi

Galaasen er enig i at kommunene har vært bakpå med å bygge tilbud til å overta mye av det Bufetat gjør i dag.

– Men hvis det er kommunenes oppgave å stille med beredskapshjem, må Bufetat være sikre på at den enkelte kommunen har den kapasiteten, før de stopper tilbudet, sier Galaasen.

– Mitt inntrykk er at Bufetat ikke har utnytta potensialet for å få på plass en god dialog med kommuene. Da gjenstår sjokkterapi, for å framtvinge en omstilling i kommunene. Men overfor ungene det gjelder er det uforsvarlig, sier Galaasen.

Mitt inntrykk er at Bufetat ikke har utnytta potensialet for å få på plass en god dialog med kommuene. Da gjenstår sjokkterapi.

Ellen Galaasen, leder seksjon for barnevernpedagoger i FO

19.08.2014
15:11
27.08.2015 20:01