Askøy kommune pingler etter forbigåelse

Askøy kommune vil gi Gørild Wold 12 000 som plaster på såret for at hun ble forbigått mens hun var i fødselspermisjon.
– Pinglete erstatning, på langt nær nok, tordner fylkessekretær Kenneth Larsen.
11.11.2014
14:02
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener det skal svi å diskriminere. I oktober slo Likestillings- og diskrimineringsnemda fast at Askøy kommune diskriminerte Gørild Wold da hennes kollega fikk ledertittel for å veilede Wolds vikar mens hun var i permisjon.

Krever minimum 60 000

Etter vedtaket i nemnda har arbeidsgiveren innrømmet at de handlet feil da de ga Wolds kollega stillings- og lønnsopprykk i 2010.

Etter et møte med FOs Kenneth Larsen tilbød Askøy kommune Wold en engangserstatning på 12 000 kroner som plaster på såret. Beløpet tilsvarer kollegaens årlige lønnsøkning.

Kenneth Larsen er forundret over at tilbudet skjer via LDO, som ikke har myndighet til å gjøre en konkret vurdering av tilbudet. I et brev til Ombudet skriver han:

«En justering av lønn for Wold fra 2010 vil medføre langt høyere kompensasjon enn de 12 000 kronene det vises til, nærmere 60 000 kroner.»

Vil endre loven

Kenneth Larsen mener tariffavtalen må endres.

– Det må åpnes for at man kan forhandle lønnskompensasjon på bakgrunn av vedtak i Likestillings- og diskrimineringsnemda. Dette er forhold FO sentralt må løfte fram, sier Larsen.

Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth hos LDO mener lovverket må endres. I en e-post til Fontene skriver hun:

«Det er en svakhet ved systemet i dag at diskrimineringsnemda ikke har sanksjonsmuligheter i denne type saker. Det har vi bedt statsråd Solveig Horne og Regjeringen om å gjøre noe med.»

11.11.2014
14:02
27.08.2015 20:01