JOBBREISE: Hjemmebesøk og tett oppfølging kan bety mer reising på jobb i framtiden.

JOBBREISE: Hjemmebesøk og tett oppfølging kan bety mer reising på jobb i framtiden.

Foto: Vidar Ruud, ANB

Alt under 15 000 duger ikke

353 kommuner for grisgrendte til barnevern.
31.03.2014
15:51
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Halvparten av Norges kommuner har under 4500 innbyggere. Mange driver barnevern med bare én eller halvannen stillingshjemler. Det er for svakt, mener forskerne.

Skal fagmiljøene bli gode, må kommunene bli større, mener et utvalg ledet av professor i statsvitenskap Signy Irene Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun overlot i dag rapporten med faglige argumenter for kommunesammenslåing til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sammenslåing

Ingen kommuner bør ha færre enn 15 000 innbyggere, anbefaler utvalget. Med et slikt volum vil den enkelte kommunen ha nok ressurser til å kunne yte tilfredsstillende tjenester innen for eksempel barnevern.

Tanken er ikke å starte et storstilt arbeid for å øke folketallet innen eksisterende kommunegrenser, men å slå sammen de fleste av landets kommuner.

Bare 75 kommuner, eller 17,5 prosent av kommunene, har over 15 000 i folketall.

På grensen

Rygge kommune manglet ved siste folketelling bare 33 innbyggere på å nå opp til det nye benkemerket 15 000.

– Det er viktigere hvordan ressursene prioriteres enn hvor mange innbyggere kommunen har, mener hovedtillitsvalgt for FO i Rygge, Georg Unnemark.

Å kutte ut arveavgiften og slik redusere kommunale inntekter, samtidig som man oppjusterer budsjettet til museer og kultur er ikke nødvendigvis rette veien å gå, ifølge Unnemark.

Yter mer, får flere klienter

Kan tjenestetilbudet bli for godt? Rygge har rykte for å gi gode tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Noen få mil nordøst ligger Askim, med kun 300 hoder mer enn Rygge. Mens Askim har fem plasser for svært krevende brukere, har Rygge 25 slike plasser.

– Det er en utfordring at folk flytter hit for å få gode tjenester, sier Unnemark.

– Jeg vet at ansatte i tjenestene gjør sitt ytterste. Spørsmålet er bare om vi har de rette ressursene.

Vabo-utvalget anbefaler å redusere dagens 428 kommuner til rundt hundre. Jan Tore Sanner kommenterer at det ikke er naturlig å sette et minstekrav på 15 000 innbyggere per kommune og at det også i framtiden vil finnes kommuner med mindre folketall.

Det er en utfordring at folk flytter hit for å få gode tjenester

Georg Unnemark, hovedtillitsvalgt i Rygge

31.03.2014
15:51
27.08.2015 20:01