– Regjeringen svekker pensjon og stillingsvern

STREIKEN: – Jeg er her for å sikre rettighetene til framtidige generasjoner, sier barnevernpedagog Sidsel Hedemann Amdam.
28.01.2015
17:13
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Se alle intervjuene med sosialarbeiderne som møtte opp foran Stortinget i dag på Fontenes egen Facebook-side!

Robert Eriksson svingte utenom partene i arbeidslivet før han i desember lanserte forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven. Det provoserte FOs medlemmer og rundt 15.000 andre arbeidstakere som trosset regnglaserte issvuller og sju sekundmeter vind for å si nei takk til regjeringens arbeidslivspolitikk.

– Vi må sikre at de som kommer etter oss skal ha de samme rettighetene som det vi har i dag sier Sidsel Hedemann Amdam.

Midlertidighet provoserer

Det som provoserer Amdam mest er regjeringens iver etter å utvide arbeidsgivernes muligheter til midlertidige ansettelser.

– Det blir mer utrygt for den som blir gravid. Man risikerer å ikke få ny kontrakt før fødselspermisjonen er ute. Man kan risikere å gå mange år på midlertidige stillinger.

Svekker pensjon og stillingsvern

Også sosionom Hege Elisabeth Wathne frykter et mer utrygt arbeidsliv, særlig for de som arbeider ved mindre arbeidsplasser.

– Det går ut over folks muligheter til å opparbeide seg pensjonspoeng, rettigheter i arbeidsvernet, og mer arbeid for folk som jobber i institusjoner, med søndagsarbeid. For arbeidstakere er dette viktig å streike for.

– Vi må sikre at de som kommer etter oss skal ha de samme rettighetene som det vi har i dag.

Sidsel Hedemann Amdam, barnevernpedagog, Nesodden

28.01.2015
17:13
27.08.2015 20:01