– Vi vet jo alle at LOs kompetanse er tyngre på privat enn offentlig sektor, sier LO-sekretær Terje Olsson.

– Vi vet jo alle at LOs kompetanse er tyngre på privat enn offentlig sektor, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Martin Guttormsen Slørdal

– LO må bli mer synlig for ansatte i offentlig sektor

Man må ikke være rakettforsker for å skjønne at LO må bli bedre på utdanningsgruppene og offentlig sektor, erkjente LO-sekretær Terje Olsson da han innledet til kongressens organisasjonsdebatt.
10.05.2017
13:44
10.05.2017 13:44

may.berg@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Et av tiltakene Olsson skisserer, er å bygge opp sterkere kompetanse i LO på velferdsstatsutvikling, organisasjon og ledelse, forretningsmodeller, økonomi og privatisering. På denne måten kan LO bidra til å støtte tillitsvalgte i offentlig sektor som kan oppleve avmakt i møte med arbeidsgivere og store konsulentselskaper som skal gjennomføre endringsprosesser.

– Vi trenger kompetanse, verdiforankring og faglig tyngde som er egnet til å møte konsulentindustriens oppskrifter med kompetent motmakt, sa Olsson.

– Skal gå litt tregt

I offentlig sektor er fire av fem ansatte organisert, men LO organiserer bare 30 prosent av disse.

– Vi vet jo alle at LOs kompetanse er tyngre på privat enn offentlig sektor, sa Olsson.

Det henger til dels sammen med at LO er øverste part i tariffavtalene i privat sektor, mens det i offentlig sektor er LO Stat som har den rollen.

LO-sekretæren tok til orde for å styrke arbeidet med saker som er viktige for forbundene i offentlig sektor og legge til rette for økt rekruttering av medlemmer med lengre utdanning.

• Fikk du med deg denne? LO taper terreng i utdanningssamfunnet

LO har i dag 125 000 medlemmer med høyere utdanning. Mange av dem melder seg inn i løpet av studietiden, og halvparten av disse forblir i LO når de går ut i arbeidslivet. Derfor er det viktig å lykkes med studentrekrutteringen, fastslo Olsson.

– Noen vil kanskje mene at ting går tregt. Men det skal gå litt tregt. Vi skal ikke forhaste oss, sa Olsson.

• Les også: FO krever LO-strategi: Har fått nok av festtaler om høgskoleutdannede

Krever egen kampanje

LO-sekretærens innlegg var musikk i FO-delegatenes ører.

– Takk for en god innledning. Det er bra at dere i ledelsen tar utfordringene med utdanningsgruppene på alvor, sa Olav Neerland.

Han minnet kongressen om at et flertall av de yrkesaktive vil ha høyere utdanning innen 2030.

– Er dere klar over at langtidsutdanna ikke ser på LO og deres forbund som sitt naturlige valg? Unio og Akademikerne vokser over 3 ganger så fort som LO. Og det har de allerede gjort i 10 år, sa Neerland.

En kampanje for vekst i utdanningsgruppene koster penger, men prisen for å la være er dramatisk mye høyere, mener Olav Neerland, her på FO-benken med Grethe Kvist.

En kampanje for vekst i utdanningsgruppene koster penger, men prisen for å la være er dramatisk mye høyere, mener Olav Neerland, her på FO-benken med Grethe Kvist.

Bjørn A. Grimstad

Et utvalg nedsatt av LO har skissert ulike strategier for vekst i utdanningsgruppene. FO støtter den strategien utvalget kaller full mobilisering. Det betyr en kampenje med egen ansatt og bruk av eksterne krefter for å utvikle og drive kampanjen.

– Det koster 10-12 millioner til kampanje og organisering. Høres det ut som mye penger? Ja, det er det, men prisen for å ikke gjøre dette nå vil bli dramatisk mye større om man legger seg bakpå og får en svekka medlemsvekst, sa Neerland.

Lødrup: – Må bli mer relevant

Julie Lødrup fra NTL regnes som en sikker kandidat til ny LO-ledelse. Hun støtter LO-sekretær Terje Olssons forslag til hvordan LO kan styrke sin posisjon i offentlig sektor.

– LO trenger å være mer synlig i saker som angår offentlig sektor. LO vil oppfattes som mer relevant for ansatte i staten om de ser at LO-lederen tar opp saker som angår dem, og det vil gi viktig drahjelp til de som skal rekruttere medlemmer til LO, sier Lødrup.

Hun ser fram til å bidra til i dette arbeidet dersom hun blir valgt inn i LO-ledelsen.

– LO må være mer på banen i saker som angår denne gruppen. Det vil gi viktig drahjelp til NTL og andre forbund som organiserer høyt utdannede. En stadig større andel av ansatte i staten har høyere utdanning, og det er derfor viktig for LO at NTL lykkes i å rekruttere utdanningsgruppene.

Krever at LO-kongressen tar barnefattigdommen på alvor

– Papirløse migranter er syretesten på LOs solidaritet

10.05.2017
13:44
10.05.2017 13:44