Regjeringsplattformen er svak på ruspolitikk, mener RIO-leder Kenneth Johansen.

Regjeringsplattformen er svak på ruspolitikk, mener RIO-leder Kenneth Johansen.

Hanna Skotheim

– Jeg er skuffet over ruspolitikken, men åpen for å la meg imponere

Bent Høie er kåret til evig æresmedlem i RIO, en brukerorganisasjon på rusfeltet. Påtroppende helseminister Ingvild Kjerkol har store sko å fylle, mener leder Kenneth Johansen.
14.10.2021
11:30
14.10.2021 14:47

solfrid.rod@lomedia.no

Kenneth Johansen er leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet og satt i rusreformutvalget. Johansen har vært en profilert forkjemper for den forrige regjeringens rusreform. Både Ap og Sp er motstandere av en generell avkriminalisering, så Johansen var forberedt på å stå langt unna den nye regjeringens politikk. Han hadde likevel større forhåpninger.

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er skuffet. Samtidig er jeg åpen for å la meg imponere, sier han.

Høie æresmedlem på livstid

RIO har kåret avgått helse- og omsorgsminister Bent Høie til æresmedlem på livstid. Nå overtar Ingvild Kjerkol (Ap) dette departementet. Hun har store sko å fylle, fastslår Johansen.

– Bent Høie har vært en stor politiker på rusfeltet. Han har vært veldig god til å inkludere alle i sivilsamfunnet, han har lytta, og gjort seg opp meninger underveis. Vi har flytta oss sammen, og han har stått på brukernes side.

– Hva er ditt budskap til den nye ministeren?

– Jeg håper hun vil invitere bredt når viktige saker skal diskuteres og være lojal mot dem som blir påvirket av beslutningene, sier Johansen.

Etter å ha lest Hurdalsplattformen er han ikke overbevist.

Bent Høie er utpekt som æresmedlem i RIO.

Bent Høie er utpekt som æresmedlem i RIO.

Leif Martin Kirknes

Foreslår ny reform

Regjeringen sier i plattformen at den vil gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Den lover å:

• Fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

• Sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.

• Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straffereaksjoner.

• Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel.

Alle kommuner må ha en rådgivende enhet for narkotikasaker, men statsbudsjettet dekker bare halvparten av kostnadene

– Hva med tilliten til politiet?

Det er svakt at regjeringen ikke nevner politiets behandling av mennesker i rusmiljøene, mener Johansen. Han viser til at politiet har brukt metoder som Riksadvokaten har klargjort ikke er innenfor loven.

– Politiet har hele tida argumentert imot rusreformen, fordi de var redde for å miste retten til for eksempel å ransake folk, sjekke kroppens hulrom og ta blod- og urinprøver. Så viste det seg at det aldri har vært lov. Regjeringen snakker om tillitsreform, men hva med tilliten til politiet, som har voldsmonopol? Dette burde regjeringen tatt på alvor.

Hvordan mener du at dette burde komme til uttrykk i regjeringsplattformen?

– De kunne adressert problemet. Alle kapitlene i plattformen har en brødtekst som erkjenner ulike problemer, før det kommer til kulepunktene. Jeg mener dette problemet burde vært adressert, og så kunne kulepunktet vært at mennesker i rusmiljøet ikke skal utsettes for invaderende ransaking.

Ingvild Kjerkol, ny helseminister, har store sko å fylle, mener Kenneth Johansen.

Ingvild Kjerkol, ny helseminister, har store sko å fylle, mener Kenneth Johansen.

Tormod Ytrehus

– Er det ikke bra at regjeringen vil ha en forebyggings- og behandlingsreform?

– En slik reform er vel og bra, men det er uklart for meg hva denne reformen skal bestå i. For meg virker det som Ap og SP har kommet opp med dette punktet fordi de jo ikke støttet den forrige regjeringens rusreform, sier Johansen.

Kjersti Toppe (Sp) er ny barneminister. Dette skal hun gjøre med barnevernet

Positivt med integrert ettervern

På den positive sida trekker han fram som positivt at regjeringen vil utbygge integrert ettervern. Det betyr at rusinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene kan følge opp pasientene etter at døgnoppholdet er ferdig.

– Her var den forrige regjeringen uenig med oss, fordi de mente det rotet til forvaltningsnivåene. Ettervern er kommunene ansvar, men her trengs det fleksible overganger. Vi får se hva den nye helseministeren får til, mener Johansen.

– Juridiske problemer

Forbundet Mot Rusgift er mer positiv til den nye regjeringens ruspolitikk, og mener den inneholder «mange spennende og gledelige punkter».

– Spesielt gleder vi oss over at den nye regjeringen forplikter seg til å gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform, og vil fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, i en pressemelding.

Han er også glad for at regjeringen også forplikter seg til å sikre rusmestringstilbudene i fengslene, og også vil gjøre Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mer helhetlig og kunnskapsbasert.

De to nye regjeringspartiene er begge motstandere av en generell avkriminalisering av narkotika. Men regjeringen vil likevel «utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging, istedenfor straffereaksjoner».

– Det kan nok by på juridiske problemer å skille mellom rusavhengige og andre som bruker/innehar doser med narkotika, mener Reinås, som likevel ønsker regjeringen lykke til med dette arbeidet, sier Reinås.

Han er skuffet over at plattformen ikke nevner overdosestrategien.

– Heller ikke «den gylne regel» om at rusbehandling og psykisk helsevern skal få mer økning i budsjettene enn somatikk er nevnt i plattformen. Det har ikke regjeringen Solberg klart å levere på, og nå kan det se ut til at regjeringen Støre også glemmer det, beklager Reinås.

14.10.2021
11:30
14.10.2021 14:47