Harald Hegerberg leder det statlige ansvaret for Digibarnevern, som er under utvikling.

Harald Hegerberg leder det statlige ansvaret for Digibarnevern, som er under utvikling.

Tine Poppe

– Ingen enkel jobb å digitalisere barnevernet

Neste sommer åpnes en nasjonal digital portal for bekymringsmeldinger. Når resten av dataløsningene i Digibarnevernet kan tas i bruk, er uvisst.
10.12.2019
11:16
10.12.2019 14:23

anne@lomedia.no

Harald Hegerberg er divisjonsdirektør for digital utvikling i Bufdir og leder det statlige ansvaret for Digibarnevern som er under utvikling:

Hva er Digibarnevern?

– Det er et samarbeid mellom KS, Bufdir og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog. Målet er å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, med å få på plass bedre IT-løsninger. Det skal gi god, sikker og sporbar saksbehandling.

Det kommer en nasjonal portal for bekymringsmeldinger, hvorfor er det viktig?

– Da blir det mulig å sende meldinger og dokumentasjon elektronisk i stedet for at det ringes inn eller sendes i posten. Portalen vil rute til riktig barnevernstjeneste og blir ikke et nasjonalt lager for bekymringsmeldinger. Det er vikig å få på plass en lik ordning i hele landet. Bare i Oslo fant vi ti ulike måter å sende inn meldinger på.

Vil dette lette arbeidet ved det enkelte barnevernskontor?

– Vi tenker jo det. Tanken er at meldinger skal gå rett inn i saksbehandlingssystemet og at de ansatte slipper dobbeltarbeid. Bufir utvikler også et kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom enhver barnevernssak.

Hvorfor er det bare åtte kommuner som foreløpig er med?

– Trondheim kommune tok initiativet og ønsket å gjøre det til et nasjonalt prosjekt. Bufdir ble da invitert med inn. Man kan ikke være for mange med, da blir det vanskelig å enes. Sammen utvikler vi nå en felles kravspesifikasjon. Vi har blant annet laget en video som presenterer våre ønsker med Digibarnevern.

Hvor lang tid vil det ta å rulle dette ut i alle kommunene?

– Planen er å ha ferdig et fagsystem i 2022 som kommunene kan kjøpe. Dette avhenger av leverandørene. Prosjektet utvikler løsningene, men tar ikke ansvar for at det rulles ut. Vi kan derfor ikke si helt sikkert når de åtte kommunene vil ta systemet i bruk.

På hvilken måte kan Digibarnevern gi god og effektiv hjelp til barn og unge?

– Systemet i dag fokuserer på problemet et barn har, ikke behovet. Vi snur på problemstillingen og bygger opp et system som handler mer om tiltak. Vi vil trekke innsatsen vekk fra rapportering og mot løsninger for barna.

Hvordan vil Digibarnevern styrke tilliten befolkningen har til barnevernet?

– De saken gjelder vil blant annet kunne logge på og få innsyn i egen sak. De vil få oversikt over dokumenter som barnevernstjenesten har om dem, og de vil kunne medvirke, blant annet ved å korrigere referat.

Hvorfor har ikke IT-systemer i barnevernet kommet før?

– Det er ingen enkelt jobb å digitalisere barnevernet. Alt som er enkelt å løse teknisk er gjort for lengst. Vi jobber nå med å finne gode løsninger på problemstillinger som barnevernet strever med. Det handler om svært personsensitive ting og vi må sikre løsninger og gode avtaler mellom partene som behandler data og infomasjon.

Tanken er at meldinger skal gå rett inn i saksbehandlingssystemet og at de ansatte slipper dobbeltarbeid.

Harald Hegerberg

10.12.2019
11:16
10.12.2019 14:23