INGENTING: Forhandlingsleder Tore Kristiansen i FO Oslo sier de kastet noen krav i siste forhandlingsrunde, men uten at det utløste noen tilbud.

INGENTING: Forhandlingsleder Tore Kristiansen i FO Oslo sier de kastet noen krav i siste forhandlingsrunde, men uten at det utløste noen tilbud.

Eirik Dahl Viggen

– De ga oss ikke noen ting

Tore Kristiansen beklager det fastfrosne forhandlingsklimaet etter brudd i Oslo.
30.04.2014
20:35
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune gikk på grunn, konkluderte partene på et møte klokka 18:30 onsdag.

– De har ikke imøtegått oss på noen ting, sier Tore Kristiansen, leder i FO Oslo og forbundets forhandlingsleder.

- De er ikke enige i at frontfaget ikke skal være til hinder for at grupper som henger etter kan løftes fram.

Arbeidsgiver tilbød de 1417 FO-medlemmene og resten av de ansatte i Oslo kommune ei lønnsramme på 3,3 prosent. Det vil si helt på linje med årets oppgjør i NHO-området. LO og forhandlingspartnerne i YS og Unio hadde krevd 3,8 prosent.

Pensjon og lønnsrammer

Det var ingen bevegelse i å få tariffestet tjenestepensjon. Oslo er det tariffområdet i offentlig sektor som ikke har en slik ordning.

Oslo kommune krevde å fjerne taket på lønnsrammene.

– Vi anser det som en forringelse av lønnsrammene siden det kan skape uforutsigbarhet om hvor folk innplasseres.

– Kunne ikke dermed folk tjent mer? Mener du at dere som fagforeninger mister kontrollen med hvem som plasseres på gode lønninger?

– Det er måte å si det på. Endringene de foreslo ville skapt vilkårlighet i lønn.

Forsøkene strandet

– Hva ga dere for å lokke fram mottilbud?

- Vi kom med forslag om hvordan oppnå mer kompetanseutvikling, som var et uttalt mål for arbeidsgiver da forhandlingene startet. Men de avviste det uten å komme med motforslag. Det er merkelig, sier Kristiansen.

Han sier fagforeningene kastet noen krav i siste forhandlingsrunde, men uten at det utløste noen tilbud.

Et introduserende meklingsmøte er lagt til 6. mai, mens meklingen starter 22. mai. Fristen for å komme i havn er natt til 27. mai.

Endringene de foreslo ville skapt vilkårlighet i lønn.

Tore Kristiansen, avdelingsleder FO Oslo

30.04.2014
20:35
27.08.2015 20:01